KLUMME: Den opmærksomme læser vil have bemærket, at jeg i mine seneste klummer har peget på udfordringer, mange danske SMV'er står overfor med hensyn til digital transformation, offline plus online samt måske også en begyndende recession.

Måske har læseren også tænkt, at det kan have sin rigtighed, men hvad skal man stille op praktisk, når virksomheden befinder sig i en allerede skarp konkurrencesituation? Hvor skal virksomheden hente sine gode idéer og nye strategier? 

Her er to bud.

Det første, jeg ikke overraskende kan foreslå, er at bruge en ekstern ressource som sparringspartner, for eksempel et bureau med forstand på digital transformation. Det andet bud, som jeg vil bruge denne klumme på, er bestyrelsen. Her gemmer der sig nemlig en, for mange virksomheder, uudnyttet ressource.

GÅ IKKE GLIP AF DAGENS VIGTIGSTE NYHEDER. KLIK HER.

Ikke kun til kontrol

Bestyrelsen befinder sig i en unik position til at tænke dybt, bredt og langt på virksomhedens vegne - i modsætning til den daglige ledelse, der er underlagt kortsigtede performance-krav og helt naturligt ikke kan have samme udsyn. Men det kræver, at man bruger og bemander bestyrelsen korrekt. At bestyrelsen er rustet til at håndtere disse strategiske udfordringer og ikke kun er sat i verden til at kontrollere det bestående.

Laura Vilsbæk, indehaver af nyibestyrelsen.dk, begik forleden en glimrende klumme i Børsen, hvor hun blandt andet skrev: "At være bestyrelsesparat handler ikke om at have rygsækken fyldt med out-of-this-world CFO-skills eller en bagage som adm. direktør eller virksomhedsejer gennem en menneskealder."

Hun har helt ret. Bestyrelsen skal selvsagt leve op til sit formelle ansvar, men det lader sig altså fint gøre uden at være regnskabsekspert eller have 30 års ledelseserfaring. Bestyrelsen skal først og fremmest være en tænketank, et "war room," som analyserer virksomhedens situation, skuer ud i fremtiden og leverer kompetent, strategisk sparring til ledelsen.

Naturlig og nødvendig udskiftning

Det skal bemandingen også afspejle. Der er brug for kræfter, som tænker i innovation og digital transformation, som Laura Vilsbæk skriver:

"Én med en anden erfaring. Én med en anden uddannelse og ikke mindst én, der måske er vant til at arbejde på en helt anden og langt mere agil og kundeorienteret måde, end det typisk er tilfældet for en CFO eller en CEO."

Igen er jeg enig med bestyrelseseksperten, blandt andet baseret på erfaringer fra mit eget virke. Her taler vi ofte med virksomheder om digitale forandringer og må konstatere, at disse spørgsmål tit bliver forsømt af den øverste ledelse, inklusive bestyrelsen. 

I en tid med konstant digitalisering og voldsomme markedsskift skal virksomheden være indstillet på at skifte ud i bestyrelsen, når udviklingen kalder på nye kompetencer og indsigter. Det er der ikke noget forkert eller odiøst i.

Bestyrelsen er en elitefunktion, der konstant skal levere på højt niveau, hvorfor der regelmæssigt skal tages besyv af holdsammensætningen. Selv verdens pt. bedste fodboldhold -  for de uindviede: Liverpool FC - er konstant på udkig efter nye kræfter for netop at holde niveauet.

Fremtiden er fælles og digital 

Vi skal altså væk fra det at betragte bestyrelsen som en statisk kontrolfunktion, men som en levende størrelse, der ændrer sig over tid, netop fordi virksomheden også ændrer sig, eller burde gøre det.

I Kvantum har vi selv fulgt denne opskrift i en rum tid. Vi gør meget ud af løbende at involvere bestyrelsen, og få deres input til udviklinger og udfordringer. Og vi arbejder konstant på at have den helt rigtige sammensætning af kompetencer, erfaringer og personligheder for at få mest mulig ud af bestyrelsen.

Det kræver en væsentlig arbejdsindsats fra alle parter, og det er ikke altid problemfrit, men til gengæld har vi et unikt forum til at drøfte og udklække strategier, som vi ikke kunnet have fået andre steder.

Mit råd er derfor at tænke i diversitet og fællesskab, når det gælder noget så vigtigt som virksomhedens øverste myndighed. Hent nye profiler ind som udvider paletten, både fagligt og personligt, for eksempel digitale talenter, der er født i en ny tid og derfor ser verden på en anden måde.

Tag for eksempel Berlingskes årlige liste med de største erhvervstalenter. Jeg er sikker på, at man her finder mange gode bestyrelsesemner. Der kan skubbe til nogle gamle dogmer og tankemønstre.

Derudover skal bestyrelsen fungere i fællesskab, som et elitehold på højeste niveau. Forskellige profiler besætter forskellige pladser, men alle arbejder sammen mod samme mål, virksomhedens trivsel og udvikling.

Fremtiden er fælles og digital, også for bestyrelsen. 

GÅ IKKE GLIP AF DAGENS VIGTIGSTE NYHEDER. KLIK HER.