KLUMME: Forfatteren, Yuval Noah Harari, kendt for blandt andet bestselleren Homo Deus, der tilbyder et af de mest fascinerende kig i det 21. århundrede, fik for nylig publiceret en yderst tankevækkende klumme i Financial Times.

Han skriver om de skæbnesvangre valg, som menneskeheden og dens ledere nu skal træffe. Valg, der kommer til at definere en Post-Corona tid i mange år fremover på alle væsentlige områder, og som går på dels en acceleration af overvågningssamfundet kontra borgernes rettigheder, dels nationalistisk isolation kontra global solidaritet:

Ser vi på de valg i et erhvervsperspektiv, er der mere end nogensinde nu behov for, at virksomhederne gør sig klart, at hele formålsbølgen / purpose-snakken nu ikke længere bare kan udmøntes i symbolske reklamer. Vi kommer på et tidspunkt til at ride stormen af, men mens den står på, vil de robuste og fremsynede virksomheder benytte anledningen til at gentænke og måske genoverveje virksomhedens positionering, så den står stærkest muligt både under og efter krisen.

GÅ IKKE GLIP AF DAGENS VIGTIGSTE NYHEDER. KLIK HER.

Hararis tanker peger ind i nogle helt centrale overvejelser, som man som bør gøre sig klart og om muligt inddrage alle virksomhedens interessenter i:

En global krise efterlader nogle nye adfærdsmønstre, der varer ved. En mere udbredt digitalisering vil være en af følgevirkningerne i en tid, hvor vi nu bliver undervist, handler og arbejder hjemmefra, og langt flere bliver fortrolige med de mange digitale værktøjer til at kunne kommunikere på distancen. Med en større digitalisering, følger flere persondata. Det er nu, at virksomhederne skal gøre noget for at vise, at de rent faktisk har tænkt sig at respektere privatlivet og ikke indsamle flere persondata, end der er behov for.

I en mere cookieløs fremtid, som allerede er indledt, skal virksomhederne gøre mere brug af permission marketing mere end push marketing. Mens krisen kradser vil der nemlig blive skåret kraftigt i annoncebudgetterne. Verdens største reklamekonglomerat, WPP, har således oplevet mere end 60 procent nedgang i selskabets markedsværdi den sidste måneds tid. De færreste virksomheder har givet kunderne en virkelig god grund til frivilligt at være modtagere af markedsføring. Men det skal de have nu, hvis virksomheden fortsat gerne vil holde sig top of mind, så er der nok emner at konvertere, hvilket er ret afgørende i de fleste kategorier. Det vil til gengæld kræve en seriøs gentænkning og differentiering af især virksomhedens digitale value proposition.

De virksomheder, der kun tænkte på sig selv og undlod at have et bredere interessentperspektiv i deres gøren og laden i en tid, hvor fællesskabet var afgørende for at komme igennem krisen sammen, vil blive straffet senere. Det er ikke gjort med symbolsk purpose-snak. Nu skal CSR for alvor stå sin prøve og sikre handling bag alle de fine hensigter. Heldigvis ser vi da også eksempler på bl.a. virksomhedsfonde, der afsætter betydelige millionbeløb, banker, der giver henstand med boliglån og store dagligvarekoncerner, der fremrykker betalingerne af de små leverandører. 

Uanset hvilken branche som virksomheden er i, er de mest robuste forpligtede til at hjælpe de mere udsatte. Hele værdikæden hænger sammen fra indkøb / leverandører til salg / kunder og ejere / aktionærer, og alle er afhængige af hinandens økonomiske formåen. Vi lever nu engang af at købe af hinanden, og det skal vi også kunne fremover. Derfor bør alle virksomheder, der ikke er umiddelbart lukningstruede, iværksætte hjælpende tiltag, der kan gøre livet lidt nemmere for alle dens interessenter i en svær tid.

Positionering, der gavner for alvor i stedet for kun at indbefatte kortsigtede, taktiske gevinster, vil blive belønnet på den længere bane - og den skal man stadig kunne se for sig, hvis man går efter at blive en bedre og stærkere virksomhed i et Post-Corona-marked, hvor virussen vil sætte sit aftryk i årene fremover. 

Et aftryk, der ikke kun behøver at blive karakteriseret ved mere overvågning og en større egoisme men til gengæld har potentialet til at det modsatte: at føre os ind i en 20’erne med en større kollektiv bevidsthed om, at frihed og frivillighed bør være nogle af de bærende søjler fremover.

GÅ IKKE GLIP AF DAGENS VIGTIGSTE NYHEDER. KLIK HER.