KLUMME: Mens vi venter på at den klimalov, otte af folketingets 10 partier har vedtaget, bliver til en egentlig handlingsplan med konkrete indsatser og penge op af lommerne, kunne du jo starte det nye årti med at kigge lidt nærmere på hvor i FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling, der er ideer at hente til selv at gå i gang.

Skru da lige et par workshops sammen, hvor I får samlet og blandet alle kompetencer, som så bruger en eftermiddag eller tre på at vende alt på hovedet og udfordre sig selv og hinanden til at tænke modsat, omvendt og/eller baglæns af, hvad I plejer.

De 17 forskelligfarvede verdensmål gemmer på et par gode indgange til fremtidssikrede, klimavenlige positioner og produkter, som kan bakkes op af markedsføringsindsatser, der offensivt styrker forbrugernes lyst til at købe produkter/services og engagere sig i dit brand.

GÅ IKKE GLIP AF DAGENS VIGTIGSTE NYHEDER. KLIK HER.

Der er nærmest fri buffet af potentielle ideer: Større fødevaresikkerhed, mindre madspild, bedre ernæring og et mere bæredygtigt landbrug (”Stop sult”), bedre og lige adgang til kvalitetsuddannelse og muligheder for livslang læring (”Kvalitetsuddannelse”), gøre byer, lokalsamfund og bosættelser inkluderende, sikre, robuste og mindre resurseforbrugende (”Bæredygtige byer og lokalsamfund”). Det var bare tre ud af 17.

Brands, der ikke kommer i gang med at udfordre sig selv og deres indgroede ”plejer”, risikerer at blive overhalet indenom af klogere, mere innovative konkurrenter og start-ups. 

Det danske iværksættermiljø har fattet det og er i gang.

Fra nærmest nyfødte Yieldmore (”Afskaf fattigdom” og ”Kvalitetsuddannelse”) med mobil e-learning, der lærer små landbrug om bæredygtig vækst, til hurtigt voksende ynglinge som samkørsel/delebilkonceptet GoMore (”Bæredygtige byer og lokalsamfund”), To Good To Go (... mindre madspil ...) og mange flere.

Nå, dem er og deres småpenge er du ikke bange for? Godt så. Næste mand på scenen er Bestseller-milliardæren Anders Holch Povlsen, der sammen med Aarhusbaserede Pond er tæt på at sætte fart under produktionen af klimavenlige tekstiler lavet på plantebaserede fibre - i stedet for plastmaterialer fremstillet af olie.                  

Produktudvikling. Sæt i gang. Og det gælder ikke kun at finpudse det, I allerede har. 

Men har I know how, der pludselig kan gøre nytte og bruges i en helt anden branche? Kan I gentænke jeres materialevalg? Kan I omtænke jeres produktion? Kan I indgå nye 1+1=3-partnerskaber, ingen så komme?

Med alle jeres kloge hoveder og deres samlede erfaring og snedighed, hvad kunne virksomheden så gøre for at fremme en bæredygtig, klimavenlig udvikling - hvis det eneste I ikke må, er at producere og sælge det, I gør i dag?     

Virksomheder, bureaufolk, marketingafdelinger og forbrugere kan i fællesskab dreje samfund til at blive mere bæredygtige. Der er ingen grund til at vente på politikerne. De skal alligevel først blive enige om, hvor afgiftsmilliarderne fra benzin- og dieselbiler skal komme fra, hvis alt for mange begynder at køre på batteri. Og om en hel masse andet.   

Mange af krystalkuglekiggerne omkring nytår forudsagde (håbede på?) et kommende årti præget af mere ro på og større eftertænksomhed. Jeg tvivler på, at der bliver tid til det. Det er tiden slet ikke til. 

Tværtimod er der er masser af potentielle kunder derude, som tripper utålmodigt efter selv at være med til at gøre noget, der kan bremse de løbske temperaturer og andre klimauroligheder. 

Men der er også masser af rådvildhed. For hvad kan man gøre? Anderledes end det man plejer? Udover at sortere sit affald, spise mindre kød, vælge ikke-plastic og opdage, at man kan få dårlig samvittighed af tanken om at flyve for meget på ferie. 

Det betyder, at der er udbredt motivation for at ændre forbrugs- og forbrugeradfærd. Og det er her, der er marked for nye produkter og services, som kan hjælpe til mere intelligent, innovativt og bæredygtigt forbrug. 

Forbruget kommer alligevel ikke til at falde - sådan for alvor alvorligt. Det er de fleste alt for i-landskronisk forbrugende til.

GÅ IKKE GLIP AF DAGENS VIGTIGSTE NYHEDER. KLIK HER.