KLUMME: Vi har ramt et nyt år og sågar også er nyt årti, der for mange er en oplagt mulighed for at efterleve et nytårsforsæt, bedre vaner eller en ambitiøs 2020-plan. Jeg er nok ikke ene om at opleve, at både medierne og min private LinkedIn flyder over med evalueringer af det forgangne år såvel som forhåbninger eller målsætninger for det nye.

Der snakkes strategi og nye initiativer, som alt sammen er en naturlig følge af, at vi netop er gået ind i et nyt år med friskt mod og selvtillid. Mens der ofte fokuseres på målbar vækst, CSR-strategier og KPI’er, vil jeg gerne slå et slag for et ofte overset og underprioriteret område: Udvikling af de unge talenter.

Det er naturligvis ikke givet, at man er et talent, hvis bare man er ung; langt fra. Praktikanten, studentermedhjælperen og junior-assistenten har alle en masse at lære, før værdiskabelsen er tilstrækkelig. Men samtidig har de også virkelig gode forudsætninger for at kombinere en faglig uddannelse med praktisk dannelse og erfaring fra den givne virksomhed, hvis begge parter vel at mærke er indstillet på det.

GÅ IKKE GLIP AF DAGENS VIGTIGSTE NYHEDER. KLIK HER.

Igennem studiejobbet kan virksomhederne meget vel forme og udvikle den studerende parallelt med studiet, så der med tiden udvikles en ihærdig og indsigtsfuld medarbejder, der kan få lov til at brage igennem som fuldtidsansat efter endt studie. Man kan derfor springe den til tider lidt tunge onboarding over og øjeblikkeligt få gavn af den nyuddannede, der dermed sikrer sig en god start på karrieren.

Det er en oplagt mulighed hos virksomhederne, som de fleste nyuddannede higer efter. Desværre er det en udbredt erfaring, at de unge ofte føler sig overset i studiejobbet og ender med at blive degraderet til autodidakt SoMe-assistent, selv om jobbeskrivelsen i sin tid sagde noget andet.

Forventningerne til hinanden skrider - og det gør de studerende også som konsekvens af mangel på medansvar. For de studerende bliver kun en ressource til låns, hvis ikke de bliver inkluderet tilstrækkeligt i virksomhedens forretning uagtet antallet af ugentlige arbejdstimer.

En kombination af egne oplevelser og erfaringer fra mit netværk bekræfter, at det i høj grad afhænger af den nærmeste leders villighed til at række hånden ud til den studerende med en oprigtig tro på, at der kan talentudvikles så tidligt i karrieren. Desværre er det langt fra en selvfølge, at der investeres tilstrækkelige ressourcer i at udvikle de unge medarbejdere, da dette naturligvis stiller øvrige krav til lederen.

Selv om de studerende ikke kan kræve, at topchefen bruger hver en time sammen med dem, skal studentermedhjælperen dog have mulighed for løbende at udvikle sig fagligt for at holde fast i jobbet. Men der skal skabes en ild i øjnene på den studerende og en klar opfattelse af den foreliggende karriereretning som implicit motivation og tillidserklæring. Det kræver synlig og aktiv ledelse.

Dét sker kun, hvis man som nærmeste leder gradvist tør overlade en smule ansvar til studentermedhjælperen med en tro på, at der skal en fuldtidskontrakt på bordet efter endt studie. Det bør ske løbende men tydeligt, og der skal være noget på spil.

Såvel som der stilles krav til lederen om at ruste studentermedhjælperen til en eventuel fuldtidsansættelse, skal der samtidig stilles tilstrækkelige krav til den studerende, så lederen kan evaluere indsatsen. Studentermedhjælperen skal løbende udfordres for at kunne udvikles og skal prioriteres i det daglige arbejde for at undgå en nødvendig degradering. Men først og fremmest skal lederen turde overlade noget ansvar, og dét er desværre ikke altid tilfældet.

Et studiejob må godt være svært og udfordrende. Det skal det helst være, hvis man som leder skal kunne opleve potentialet og graden af talent i den enkelte studerende. Stilles der ikke udfordrende krav til den studerende, risikerer lederen at ende ud med en umotiveret SoMe-assistent, der pludselig trækker stikket for at søge nye udfordringer i et andet studiejob. For husk nu: Kun til låns.

Der bør altså være tale om gensidige forventninger, der udvikles over tid, så også studentermedhjælperen får mulighed for at snakke karrieremuligheder. Det kunne jo være, at man som leder kan udvikle det næste talent i virksomheden. Men talent afføder talent, så lederen skal være dygtig nok til at kunne forme den studerende for derved selv at få gavn af denne.

Det lader dog ikke til, at det er alle ledere, der tør at uddelegere ansvar til den studerende med talentudvikling for øje. Eller også er der tale om mangel på ledelseskompetencer.

Så for dig som leder med studentermedhjælpere under dig: Lad udvikling af unge talenter være et nytårsforsæt som både kommer dig, virksomheden og den studerende til gavn. Men du skal turde at give lidt mere slip og lade de unge talenter skinne igennem og også udfordre din rolle. Eksisterer talentet, skal det nok skinne igennem, men du skal skabe muligheden for, at dette kan ske.

Tør du det?

GÅ IKKE GLIP AF DAGENS VIGTIGSTE NYHEDER. KLIK HER.