KLUMME: Mens Covid-19-pandemien fortsætter sin hærgen gennem vores globale samfund, sætter den vores udsyn og sociale sammenhængskraft på prøve. 

Den udfordrer vores evne til at være den bedste udgave af os selv. Virussen såvel som de sociale og økonomiske følgevirkninger er skræmmende. Vi skal nok komme igennem det her, men let, hurtigt eller uden store omkostninger bliver det helt åbenlyst ikke. For mange af os kommer til at tage afsked med nære og kære, før end vi skulle.

Økonomisk set er jeg personligt overbevist om, at det bliver en hel del værre endnu. Som jeg ser det, er virussen blevet den udløsende faktor for nogle allerede store underliggende udfordringer for verdensøkonomien (betydelig usund gæld – denne gang i virksomhederne fremfor husholdningerne). 

GÅ IKKE GLIP AF DAGENS VIGTIGSTE NYHEDER. KLIK HER.

Heller ikke det er vi immune overfor. Det handler ikke om, hvorvidt vi vil komme I teknisk recession, men om at forholde sig muligheden for en længerevarende og dyb depression. 

Nu vil nogle sikkert kalde mig pessimist eller ”alarmist”, men læs lidt videre inden du drager din konklusion. 

Med en alvorlig økonomisk krise følger voldsomme effekter for beskæftigelse, virksomheder, likviditet, opsparing, in-/deflation mv. Med krisen følger også muligheder for at sadle om, rense ud, starte op og starte igen. Det er hvad dette indlæg handler om. 

Baggrunden er tragisk, men jeg vil alligevel tillade mig at glæde mig til, vi skal i gang med at bygge nyt og anderledes. Det første skridt er at indse og acceptere situationens alvor.

Tænk realistisk

En lærdom fra min tid i militæret var vigtigheden af at ”være beredt”. At være parat til at møde ukendte omstændigheder. Hvad det betyder i din situation, vil naturligvis være individuelt. Men den første forudsætning er at forstå og acceptere, hvad du ikke ved - og hvad du ikke kan kontrollere.

Udfordrer dine overbevisninger - det du anser som utænkeligt eller umuligt. Tænkte du for en måned siden, at grænserne kunne lukke? Tror du, OL kan blive aflyst? Kan Deutsche Bank og Goldman Sachs gå konkurs? Kan vi risikere devaluering og hyperinflation?

Usandsynligt. Måske. Formentlig.

Uanset hvad, så er pointen, at det er udenfor din og min kontrol. Sørg for I har gennemarbejdet jeres base, worst og best case-scenarier. Lyt til både optimisterne og alarmisterne. 

Det er forbundet med betydelig usikkerhed og risiko at købe ind i “New Normal” som koncept.

Historien lærer os, at der altid er en regning, der skal betales. Det meste af det vi vil komme til at se vil have fællestræk med tidligere store kriser. Læs op på dem og lær af dem. Det er nu, der skal tænkes over og tales om ”hvad hvis?” og ”hvad kan det betyde for os?”

Hvis du ikke er forberedt, er du nødt til at blive det.

Der vil uden tvivl være meget, du ikke ved. Du kommer langt ved at søge råd, lytte og diskutere. Vi kan alle ind imellem komme til at hænge fast i følelsen af at burde kende svarene. 

Det hænder bestemt for mig, at mit ego står i vejen for at bede om hjælp eller råd, når jeg burde. At turde vise sårbarhed er en stor styrke omend svært under pres. 

Jeg har (som mange andre ledere i Danmark, men væsentlig færre i APAC hvor jeg pt. bor), fordelen af at have gennemlevet både Dotcom- og GFC-kriserne i Europa. 

Det betyder naturligvis ikke, at ”jeg ved”, men den ydmyghed succeser og fejltagelser under disse gav, er en god start. 

Min vigtigste læring: Hurtigt at erkende de ubehagelige realiteter og samtidig fastholde en positiv tilgang! Ikke det ene uden det andet og ikke det ene mere end det andet. 

At holde det i tankerne hjælper mig til at træffe svære beslutninger og forhåbentlig være en konstruktiv og positiv indflydelse. Vi må ikke være hverken naive eller unødigt kortsigtede.

Del åbenhjertigt

Min gode ven @Alexander Kjerulff udlægger meget præcist, hvad der motiverer os til handling: Relationer (at tilhøre noget og vide vi betyder noget for andre) og resultater (at opleve vi vokser i konkurrence med os selv og andre). 

Ud over ”vær beredt” er det væsentligste som leder i krisetid kommunikation og transparens. For effektivt at samle tropperne må vi etablere en følelse af tilhør, betydning og mulighed for udvikling. Det skal føles mere trygt indenfor end udenfor. 

Tager du dig tid til at forklare? Du har ikke råd til at have for travlt. Taler du lige ud af posen eller er der lidt skønmaleri over det du siger? Udvis empati, men forsøg ikke at skåne andre fra at vide det du ved om situationens alvor. Du vil blive positivt overrasket over, hvor meget vi kan klare. 

Vi har i Danmark, i min optik, en ret unik ansvarsfølelse, når det virkelig gælder. Forklar nødvendigheden og vigtigheden af både det du gør, og det du beder om. Fremfor alt, lad andre mærke hvor berørt du også er af situationen.

Hvad skal jeg involvere mig i og hvad skal jeg ikke? Fællesskab og diskussion er vigtigt, men det må balanceres i forhold til mængden af arbejde og beslutninger, I står over for. 

Utidig indblanding, meninger om snart alt og micro-management kan hurtigt komme ud af kontrol i krisetid. Er roller og beslutningskompetencer veldefinerede? 

Lad os være ærlige, det er de ofte ikke og særligt ikke for alle de, der står midt i større transformationer. Arbejd målrettet på at skabe klarhed om disse, så ledere, nøglefunktioner og medarbejdere kender deres handlerum. 

Indskærp de skal respekteres af alle - inklusiv dig selv. Det er fristende at indskrænke beslutningskompetencerne. Modstå den fristelse. Beslutninger skal træffes så tæt på jeres kunder og jeres leverancer som muligt. Forpligt dig selv til at stole på dine leder-kollegaer, dit team og deres. 

For mig virker det at stoppe op og spørge mig selv: Jeg føler måske trang til at tage ansvaret, men er det nu også en god ide at tage det fra en anden?

Råb op på en konstruktiv måde

Måske føler du ikke fuld ud tillid til ledelsen; den politiske, din chefs eller din egen. Den tvivl kan være ubehagelig, men den får os til at stoppe op og reflektere. Det er vigtigt. Det samme er, hvad du gør efterfølgende.

Pas på med at dømme andre - hold da op, det kan være svært i øjeblikket! Egoer står til nogle dyre lærepenge den kommende tid - også dit og mit. 

Husk på, at alle der skal træffe beslutninger i øjeblikket gør det under et enormt pres. De sidder måske ikke med den viden, du gør - eller måske har de ikke overskuddet til at se det. 

Råb op; få, på en konstruktiv måde, sagt, hvad du mener, der er unødvendigt eller ufuldstændigt; del din viden; tilbyd din hjælp og vær forberedt på, der måske også er noget, du ikke er opmærksom på. Der vil ske fejl og blive truffet forkerte beslutninger.

“If you want to go fast go alone. If you want to go far go together”

Det lyder banalt, men er det absolut ikke. Det er så let at glemme, at i forretning, såvel som i livet, gælder det, at vi overlever og trives som menneskehed, samfund og familier på grund af vores evne til at tænke og handle i fællesskab. 

Det glemmer vi ind imellem og særligt under pres. 

Der er med overvældende sandsynlighed andre, der har mere brug for hjælp lige nu end du og jeg. At fokusere på hvordan du, med netop dine evner og erfaringer, kan være noget for andre fremkalder netop den form for handling, der gør den største forskel. 

”In times of crisis we are judged by our actions” - det er netop deri muligheden ligger! 

Når vi engang kommer på den anden side; hvad vil du så huskes for? Det er formentlig ikke ingenting. Hvad med din forretning? Hvad betyder det i forhold til dine kunder og den rådgivning du giver dem? Det handler ikke om at forsøge at fastholde omsætning, men derimod om at sikre værdiskabende kundeopgaver.

Det er en skræmmende ny virkelighed, men vi kan jo altid lytte til en vores barndoms helte, Pippi Langstrømpe: 

“Det har jeg aldrig prøvet før, så det klarer jeg helt sikkert!”

GÅ IKKE GLIP AF DAGENS VIGTIGSTE NYHEDER. KLIK HER.