KLUMME: Fremtiden er her allerede, og vi kan lige så godt se det i øjnene. Udviklingen går hurtigt, og det er kunderne der driver værket. Og det gør de godt. 
 
Forventningerne stiger og kunderne vil have en personlig, unik kundeoplevelser på tværs af alle kanaler - mobile, social, online, in-store og telefon.  
 
Sidstnævnte er mere sjælden, men har vi telefonisk kontakt er forventningen at personen i den anden ende kender os og vores udfordring.  
 
Vedkommende må være helt oppe i fart, så vi ikke skal gentage os selv, forstå vores ønsker og erkende vores behov - helst forud for det tidspunkt, vi får personen i røret. 
 
Dertil kommer at de skal kunne løse udfordringen og hjælpe os glade videre fra oplevelsen. 
 
Vi deler alt med omverdenen og vi er altid “på”. Vi har vores mobil med i soveværelset og badeværelset, bilen, bussen, cyklen og mens vi  løber. Som forbrugere vil vi ikke spilde tiden.
 
Så en kundeplatform, hvor vi skal gentage informationer og indtastninger er døden for virksomheden - for kunderne er gået videre til konkurrenten, inden du når at sige undskyld. 
 
Big data, right data og segmenter 
 
Men hvordan kan virksomhederne leve op til dette - og overleve? Der er kun et svar. Brugen af IT.  
 
Og eftersom ovenstående punkter dækker salg og marketing bliver IT’s interesseområde med stadig større fart overlappende i forhold til de to andre afdelinger.  
 
Det betyder at marketing bliver nødt til at styrke kvalifikationer og indsigt på IT-området og IT bliver nødt til at se sig selv i et dybt integreret partnerskab med marketing.  
 
For samspillet mellem IT samt marketing og salg, er mere end nogensinde af strategisk betydning for virksomheden. 
 
Det handler ikke kun om data i store mængder, men de rigtige data, anvendt rigtigt, indhentet de rigtige steder og analyseret rigtigt.  
 
Derfor skal salg, IT og marketing arbejde tæt sammen - for det er i udbyttet af det tætte samarbejde at det sande potentiale ligger. Både for virksomheder og kunder.  
 
Når vi inden for marketing og salg tidligere talte segmentering, taler vi i dag mere og om det engelske udtryk “personalisation”.  
 
Eller sagt på en anden måde på dansk - ægte en-til-en kommunikation. For at det løfte og den forventning kan gennemføres, kræver det at virksomhederne sætter fokus på den konvergens der allerede sker inden for den nye treenighed - salg, IT og marketing.  
 
IT er afgørende for indsamling og håndtering af data og integration af kunstig intelligens, men salg og marketing er primus motor når det gælder hvilke data, der er væsentlige og hvordan analyseresultaterne fra brugen af kunstig intelligens bedst kan anvendes kreativt og strategisk.
 
Derfor er det så afgørende at de tre områder kan tale sammen og kan se at sammen er de stærkere og mere værdifulde for virksomheden end isoleret, hver for sig. 
 
Lær af de store 
 
Det kræver vilje og strategiske overvejelser når de tre områder skal spille sammen i skøn forening - men der er guld for enden af regnbuen, eller skulle jeg sige skyen. 
 
For cloud løsninger er i dag den ultimativt hurtigste og mest økonomiske vej til at realisere en organisations potentiale - og til at lette samspillet mellem salg, marketing og IT. 
 
Er du stadig i tvivl om det virker, så foreslår jeg, at du f.eks. besøger Sephora, Ganni, Adidas, JYSK eller Alm. Brand .  
 
Kan du lide oplevelsen, men måske selv stadig er i en opstartsfase som virksomhed, er der ingen grund til fortvivlelse.  
 
Cloud giver dig også muligheden for at skalere efter behov i forhold til både salg, marketing og IT.  
 
Faktisk kan man vende det til en fordel at være mindre, i og med at salg, marketing og IT ikke har haft mulighed for at opbygge de siloer, man kender fra mange større virksomheder.  
 
Så mulighederne for at gøre det optimalt fra starten, uden at skulle ændre på traditioner og historik, er fuldt ud til stede. 
 
Cloud har mere end nogensinde gjort det muligt for SMB virksomheder at have adgang til de samme redskaber og muligheder som de store spillere.  
 
Jeg håber, at det betyder, at vi de kommende år vil se flere og flere opstartsvirksomheder, der formår at bide sig fast, vokse og udvikle sig til store spillere på deres områder.  
 
Faktum er at der aldrig har været bedre betingelser. Så velkommen til mulighedernes tidsalder - udnyt det!