KLUMME: For tre år siden udgav Jake Knapp (Google Venture) og co. bogen “Sprint – How to Solve Big Problems and Test New Ideas in Just Five Days”. 

Siden da har fænomenet design sprint spredt sig hurtigere end multiresistent MRSA over alt i designbranchen. Og på papiret lyder det jo godt: Hvem vil ikke gerne løse deres største forretningsudfordringer på bare fem dage? 

GÅ IKKE GLIP AF DAGENS VIGTIGSTE NYHEDER. KLIK HER.

Med sin umiddelbart simple opskrift på problemløsning er design-sprintet efterhånden ved at blive en standard, hver gang et firma ønsker at udvikle et nyt produkt, udvikle et MVP (Minimum Viable Product) eller bare at afprøve en ny idé. 

Senest har det offentligt støttede projekt ”Sprint:Digital” fået støtte til at afholde mere end 100 design sprints for SMV’er. 

Man får få svar på fem dage

Desværre er det en udbredt misforståelse i design- og konsulentbranchen, at man under et design-sprint kan låse sig ind i et mødelokale i fem intensive arbejdsdage, hvorefter der vil stige hvid røg op, og vupti, så står man så med et færdigt produkt og svaret på alle ens problemer.

Den generelle forventning er, at design-sprintet kan løse de fleste designproblemer - selv de meget komplekse og strategiske af slagsen. F.eks: ”Hvordan skaber vi et nyt forretningsområde med vores eksisterende produkter” eller ”Design et nyt produkt til millennials, der kan redde omsætningen fremadrettet”.

I disse tilfælde kommer design sprintet desværre til kort. Man kan helt grundlæggede ikke bygge en ny service eller et nyt forretningsområde på fem dage. I hvert fald ikke hvis formålet er at stå med et færdigt produkt. 

Hvis man har en ambition om at designe produkter eller services, der løser en strategisk forretningsudfordring, kræver det nogle helt andre redskaber fra værktøjskassen:

GÅ IKKE GLIP AF DAGENS VIGTIGSTE NYHEDER. KLIK HER.

1. Lav dit hjemmearbejde: For at udvikle succesfulde produkter og services kræver det solid indsigt i slutbrugernes behov: Hvilke frustrationer oplever brugerne i deres dagligdag, hvordan kan vi gøre brugerens hverdag bedre, hvilke services er de glade for, hvilke platforme ”hader” de at bruge og hvorfor?

Det er nogle helt centrale spørgsmål, der skal findes svar på, inden man overhovedet begynder at tegne de første skitser på en fremtidig designløsning. Det er meget svært at inddrage reflekterede diskussioner om brugerbehov og mulige løsninger i et fem-dages komprimeret design-sprint, og på grund af tidspresset ender det ofte med at arbejde på den første og bedste idé.

Man kommer nemt til at skøjte hen over helt centrale brugerindsigter, og det betyder, at det testede slutprodukt, efter design-sprintet, sandsynligvis bliver den nemmeste løsning for firmaet - men ikke det mest værdiskabede for brugerne.

2. It’s not a sprint, it’s a marathon: For det andet er det en generel misforståelse, at et design-sprint resulterer i et færdigt produkt, der er klar til implementering. Outputtet af et design-sprint er højst et testet flow eller et design af en delløsning. Det hårde arbejde med at forfine og optimere produktet ligger efter sprintet.

Og der er desværre sjældent en fælles forståelse for hvor lidt outcome, der faktisk er i et design-sprint. Desuden er det meningsløst at afholde en brugertest på dag fem, hvis der ikke er indlagt mulighed for at videreudvikle produktet efterfølgende på baggrund af brugernes test-feedback, og det er ofte grunden til at de fleste virksomheder fejler.

3. Ikke alle er designere: Design er et håndværk på lige fod med en dygtig snedker eller en god musiker. Man bliver ikke designer, fordi man har været på et kursus i Design Thinking, lige så lidt som man bliver pianist ved at købe en nodebog.

Man bliver designer, når man har brugt flere år på at udvikle interfaces på mange forskellige digitale platforme. Eller når man, som produktdesigner, har designet alt fra højtalere til høreapparater. Design er et håndværk, som man bruger til at udvikle gode løsninger. Det betyder ikke, at alle ikke kan få gode idéer, men det kræver et hold af dygtige designere at føre de gode idéer ud i livet og gøre produkter eller services appellerende og brugbare.

Et design-sprint med en flok analytikere, forretningsstrateger og en sprintfacilitator resulterer ikke i en god designløsning - højest i en god idé.

GÅ IKKE GLIP AF DAGENS VIGTIGSTE NYHEDER. KLIK HER.

Bør ikke lægges helt i graven

Disse forbehold betyder selvfølgelig ikke, at design-sprintet skal lægges helt i graven. Design sprintet er et fantastisk redskab til at skabe en fælles forståelse for en udfordring, understøtte projektfremdrift og udvikle specifikke features. 

Derfor må man heller aldrig tænke design sprintet som en selvstændig ydelse. I stedet skal man se det som et delkomponent, som man kan vælge til eller fra i den samlede designproces. 

Der ligger både hårdt arbejde forud med at samle de rigtige indsigter for at forstå målgruppen, og efterfølgende med at videreudvikle på det koncept, som man har afprøvet i sprintugen.

Opfordringen er, at man kraftigt overvejer, om design-sprintet er et redskab, der løser et faktisk problem, eller om sprintet bliver brugt som fem dages sjov og ballade og en mulighed for en uges fri for kontorets tommerum. Og om budgettet kan bruges bedre på andre alternative designprocesser.

GÅ IKKE GLIP AF DAGENS VIGTIGSTE NYHEDER. KLIK HER.