KLUMME: Det er fristende at bruge superbrands som sine ledestjerner inden for branding og marketing. Men C20- og S&P500-virksomhederne har meget lidt at gøre med den virkelighed, der eksisterer for de fleste CMO'er i Danmark.

En ny rapport fortæller, hvad de har på agendaen hos marketers ikke mindst i B2B virksomheder – og hvordan de ser på deres styrker og svagheder.

Kampagner fra verdens største marketingdrevne firmaer som Apple, Nike og Coca Cola danner meget ofte grundlag for best practice, og de bliver referencer for marketing cases i det hele taget.

Men er det i virkeligheden (lidt) spild af tid for de fleste danske virksomheders CMO at forholde sig til de største virksomheder. Det korte svar er, ja!

CMO'ens virkelighed Rapporten "CMO'ens udfordringer og vigtigste agendaer" fra Sunrise og UserTribe giver indsigt i den virkelighed, de fleste virksomheders marketingafdeling lever i til hverdag.

En virkelighed uden grandiose reklamefilm eller strategiske why-projekter. Og en hverdag, hvor det primært er driften og den daglige ledelse, man bruger tiden på.

Det handler ikke om en mangel på forståelse for vigtigheden af strategisk marketing, det er mere et spørgsmål om ressourcer.

Marketingafdelingerne i de 40 adspurgte virksomheder spænder fra 3-20 mand på tværs af B2B og B2C, og den daglige drift er i højsædet.

Problemet ved at blive "fanget" i den daglige drift er imidlertid, at marketing mister sin evne til at influere og være medskabende for virksomheden som helhed. Hvis man ikke formår at bringe de væsentligste temaer op på ledelsesniveau, forbliver marketing en taktisk disciplin uden værdi for hele virksomheden.

De tre vigtigste marketingområder i 2019; customer journey, brandstrategi samt data & indsigter

På tværs af industrier og B2B og B2C virksomheder har de 40 CMO'er udtalt sig om, hvilke emner der er vigtigst for dem, og i hvilken grad de føler sig parate til at handle på de enkelte områder.

Og generelt er customer journey det væsentligste tema indenfor marketing lige nu og her. Fra at være et relativt ukendt begreb, der i nogen grad lå i forlængelse af omni-channel, er customer journey blevet et værktøj, der både taktisk og strategisk er top-of-mind.

Customer journey dækker over kundernes vej, fra deres behov opstår eller bliver vækket, til de køber dit produkt og forlader din butik. Tankegangen afdækker hvilke overvejelser, kunderne gør sig undervejs i købsprocessen, og hvor potentielle drivere og barrierer er.

Arbejdet med kunderejsen vil få større udbredelse i 2019, og hvis du ikke allerede er i gang, så start nu. Også hvis du er en B2B-virksomhed.

Brandstrategi er rods mere end 20 års fokus på området stadigvæk top-of-mind. Især i B2B har marketing fået øjnene op for, hvor vigtigt det er at have - eller at være - et stærkt brand.

Uanset hvilken forretning man driver, er det blevet vigtigere, at kunderne kan få øje på virksomheden eller produkt i vrimlen. Også selv om man ikke skal være det største brand i sin kategori. Støjen i markedet er til at tage og føle på, og derfor er det ligeså vigtigt nu, som det var for 20 år siden, at være differentieret.

Endelig er data & indsigter også et højt prioriteret indsigtspunkt på tværs af B2B og B2C. Data og indsigter dækker over den kategori af muligheder, der er opstået i kølvandet på digitaliseringen af marketingfunktionen. Med muligheden for at få data i realtid og Dig

Data, er der et grundlag for datadrevne beslutningsprocesser. Mange virksomheder oplever dog, at det er et underprioriteret område, der ikke kan nås i dagligdagen. Fordi det kræver, at man sætter ekstra ressourcer ind, hvis man virkelig vil udnytte den potentielle data-righed, virksomheden ligger inde med.

Hvad så med Produktudvikling, Go-to-market strategi, Marketing Automation, Organisationsstruktur, Internationalisering og alt det andet?

Produktudvikling, internationalisering og organisationsstruktur er de tre kategorier, der scorer lavest i forhold til vigtighed. Mens langt de fleste virksomheder til gengæld mener, at de er parate til at håndtere områderne. Denne indsigt er måske ikke så overraskende, da alle tre områder har lang historik og derfor ikke længere er top-of-mind.

Anderledes er det med Go-to-market strategi og Marketing Automation. Disse områder er vigtige, og langt hen ad vejen oplever de fleste CMO’er heldigvis, at de er godt med.

Det handler om prioritering Rapporten konstaterer naturligt nok, at jo større nyhedsværdi et emne har, desto mere fokus er der på det. Mange marketers står over for et vanskeligt valg i forhold til, hvilke indsatspunkter man skal fokusere på.

Selv om det kan synes uoverskueligt at komme i gang med alle punkter på listen, er der to tanker jeg slutteligt vil dele.

Prioritér de områder, der er vigtigst for din virksomhed. Marketing er som alt andet et trade-off. Et trade-off Indeholder både valg og især fravalg. Find ud af hvilke områder, det er altafgørende at have ressourcer til in-house, og vær kritisk i forhold til hvad i skal tilkøbe ude af huset.

Lad ikke Coca Cola, Nike og Apple stresse dig. Grin med, bliv inspireret og nyd det seriøse brandingarbejde, de udfører igen og igen. Men lad være med at tro, at deres cases er et godt pejlemærke for alle virksomheder. Marketing i din virksomhed har til formål at understøtte og skabe forretning.

Og hvis din forretning ikke er branddrevet på samme måde som Apple, så er det langt vigtigere at få styr på jeres kunderejse eller data & indsigter. Udadtil har det måske ikke samme "wauw-effekt”, som en dyr brandfilm, men det kan mærkes på bundlinjen, når man har styr på sin kunderejse, data & indsigter eller et af de 6 øvrige punkter på listen.

Husk, at en brandstrategi er ikke det samme som millioner af kroner i marketingbudget til store enkeltprojekter – det er den holistiske tilgang, der skal drive din virksomhed fremad og sikre en fortsat differentiering fra konkurrenterne.

De øvrige 7 punkter fra rapportens liste kan du så løbende vurdere vigtigheden af i det sidste kvartal af 2018, inden vi vender årets sidste kalenderblad og det går løs i 2019.