Klumme: De kommende år vil vise vejen for, hvordan den “moderne” marketingafdeling skal agere - men det kommer også med en pris, for hvordan skal teamet så sættes internt.

Når fokus skifter fra analog til digital, betyder det grundlæggende ændringer i måden at arbejde på. 

LÆS OGSÅ: TALLENE RAMTE MIG LIGE MELLEM ØJNENE. DET KAN DA IKKE PASSE!!??

Tidligere var marketingarbejdet forholdsvist forudsigeligt og langtidsplanlagt. Baseret på resultaterne fra sidste år lagde man et nyt budget og definerede de kommende opgaver, alt sammen styret top-down (groft sagt). 

Digitaliseringen har introduceret helt nye forudsætninger, hvor værktøjer til digital markedsføring leverer en øjeblikkelig reaktion fra markedet, som man skal/bør forholde sig til og agere på og ud fra som virksomhed. 

Marketing og specielt online-marketing er derfor ikke længere en kontrolleret, lineær proces, der kan styres via seks og 12 måneders planer, der kun bliver evaluerede en gang i kvartalet. Men et dynamisk univers, hvor der konstant dukker nye informationer og (valg)muligheder op. 

Muligheder, der kræver en konstant agil måde at tænke og definere (online)marketing på. Det kræver derfor også stor indsigt og ressourcer i et videre omfang end for blot få år siden - hvilket definerer marketingafdelingens nye måde at skulle arbejde på.

LÆS OGSÅ: FACEBOOK FREMSTÅR SOM EN HALVSLØV TEENAGER: JEG ER BLÆST OMKULD

Er insourcing så det nye sort? 

Har digital markedsføring det så bedst med være in-house? 

Det talte flere og flere om i 2018. Og 2019 bliver det den helt store trend; for dem, der formår at agere i denne sourcing sfærer. For det afhænger af opgavernes art og kundens ressourcer, om det er en god fidus for virksomhedernes marketingafdelinger. For det handler kort og godt om, hvad det er, man som virksomhed outsourcer.

Digital markedsføring skal passes og plejes på daglig basis, hvorfor der er gode grunde til at hjemtage dele af den digitale markedsføring. 

Det handler om at opbygge kompetencer inden for data, search, seo, SoMe m.m. tæt på forretningen, produkterne, butikkerne og de dagsaktuelle tendenser, for at insourcing skal give mening. Den vej rundt kan man pendle mellem in- og eksterne ressourcer - men det kræver, at setuppet bliver orkestreret dynamisk og erfaringsmæssigt godt nok.

Men der er omvendt også stærke argumenter for at trække på ekstern ekspertise. 

LÆS OGSÅ: MANGE KAN LÆRE MEGET AF MATAS

For det første er der hastigheden. Tingene forandrer sig ekstremt hurtigt online - for eksempel Google Ads, der løbende laver om på grundlæggende elementer og best practice, fordi markedet flytter sig. 

Vi taler her om nogle komplekse discipliner, der kræver voldsomme ressourcer for at følge med, og her kan det være relevant at trække på ekstern ekspertise. 

For det andet er der bredden. Kunden vil kun have indsigt i egen branche og marked, men der kan ske meget nyt og nyttigt i andre sektorer. Her kan bureauet levere den nødvendige bredde i form af indsigter og nye data. De eksterne eksperter skal levere analyser, audits og komme med planer på baggrund af brugbare datasæt, der kan drive den digitale kommunikation frem og gøre den eksekverbar.

Jo sværere det bliver, og jo længere man kommer ned i en tung digital metier, jo mere peger pilen på at outsource.

Sourcing handler derfor om hastighed og bredde. Det føles måske godt i starten, fordi man står på egne ben, men samtidig er der den konstante fare for at miste momentum og fokusere på en enkelt erfaringsbase og de metierer, der knytter sig hertil.

LÆS OGSÅ: HVIS MADS SKJERN KOM ANKOM TIL KORSBÆK ANNO 2018