KLUMME: - Hej, jeg hedder Joakim. Jeg læser XXX og arbejder for XXX.

Sådan har jeg introduceret mig selv i studiesammenhænge et utal af gange, jeg ikke længere tør gætte på. Og mens det virker som en rimelig harmløs sætning – på trods af det måske lidt CV-orienterede indhold – så er det jo dybest set et absurd paradoks. I hvert fald hvis vi antager, at der fortsat er 24 timer i døgnet.

For hvordan kan man få et såkaldt fuldtidsstudie til at fungere, hvis man samtidig arbejder deltid ved siden af?

Gennem mine snart fem års studier er jeg utallige gange blevet bekræftet i, at det langt fra er alle studerende, der opfatter fuldtidsstudiet som en reel fuldtidsbeskæftigelse. For når gode karakterer og den rigtige uddannelseskombination ikke længere er nok i jagten på den gode karriere, skal der andre midler til.

Ét af disse midler er studiejobbet; især hvis det er et studierelevant et af slagsen. Ganske vist er det da ikke alle studerende, der har begivet sig ud i sådan et, men for dem der virkelig vil skille sig ud, er det snarere reglen end undtagelsen, at man naturligvis arbejder ved siden af studiet.

Fuldtidsstudiet vel at mærke.

Men hvad er det egentligt, der er på fuld tid?

Som størstedelen af mine studiekammerater bekræfter jeg tilmed reglen. Den nye regel. Lige netop studiejobbet valgte jeg selv til på første semester, for det ”bør man jo”, som der så ofte blev snakket om på studiet, hvor de øvrige studerende på samme måde introducerede sig ved navn og studieretning – og studiejob.

Jeg er da heller ikke ene om at synes, at der lægges et stort pres fra virksomhederne, når der flere gange årligt anlægges besøg på campus for at hamstre de allerbedste studerende. Her skal der allerede helst præsenteres erhvervserfaring, for karakterer er langt fra nok i dag, hvis man virkelig vil følge med og gøre sig attraktiv.

Så dér står man som studerende fanget midt imellem at bruge en væsentlig del af sin vågne tid på fuldtidsstudiet eller studiejobbet. Det kan i visse tilfælde balanceres nogenlunde, men det må da alt andet lige tage både fokus, læringstimer og engagement fra de studerende, når der skal jongleres imellem læring på studiet og læring på arbejdet. Her taber studiet desværre oftest.

Jeg har dog altid været fortaler for, at man da selvfølgelig følger undervisningen og den gratis uddannelse, man bliver stillet til rådighed på baggrund af danskernes indbetaling til skat. Noget som vi i øvrigt selv betaler ind til som studerende.

Men jeg må samtidig være mig selv utro i forrige udtalelse, når jeg ganske bevidst prioriterer glæden og ikke mindst den enormt store læring, som studiejobbet kan medføre. Læring fra den virkelige verden, hvor teori bruges i praksis.

LÆS OGSÅ: DEN OVERDREVNE STRÆBEN EFTER DET NÆSTE JOB GØR MIG ÆRGERLIG

For mig handler det dog ikke blot om at få en smart titel på CV’et; ej heller handler det om den beskedne løn, der kan retfærdiggøre andet end kødsovs på studentermenuen. Det handler i bund og grund om at komme ud og bruge den viden, som man som studerende løbende tager til sig på studiet.

At lære, blive udfordret og ikke mindst at finde ud af, hvad man er god til – også hvad man er absolut elendig til.

Mens nogen måske vil mene, at det netop er dét, som karakterskalaen er til for, så skal det imidlertid forstås, at en bund- eller topkarakter ikke nødvendigvis er repræsentativ for den studerendes faglige kunnen i den virkelige verden. Studiejobbet. For studiejobbet kan engagere, modne, lære og ikke mindst uddanne de studerende i et utroligt omfang, som jeg sjældent har set på studiet.

Men studiejobbet opnår kun det fulde potentiale i kraft af studiets formelle faglighed og den løbende uddannelse. Omvendt lærer studiejobbet tilmed de studerende noget virkelig sundt, når det kommer til faglig implementering, sociale kompetencer og hvordan teoretiske modeller kan nedbrydes af den komplekse virkelighed.

Dybest set både faglige og sociale forhold på godt og ondt.

LÆS OGSÅ: HVIS JEG MØDTE MIG SELV PÅ STUDIET DEN FØRSTE DAG...

Til trods for at være stærk fortaler for studiejobbet, må jeg dog erkende, at det ikke handler om enten-eller, men at det snarere er et spørgsmål om både-og. Studie og studiejob. Netop dét bør både virksomheder såvel som universiteterne erkende, så vi i Danmark både kan udvikle dygtige studerende og dygtige fagfolk, hvor kontrasten herimellem ikke er sort/hvid.

Puslespillet for at forene disse verdener i samspil er i mellemtiden et større et af slagsen, men efterspørgslen på fleksibilitet fra både studie og studiejob bliver ikke mindre af en voksende stræberkultur, der allerede igangsættes ved studiestart. En kultur jeg ikke vil kritisere mere end, hvad der allerede er gjort.

Dog ligger landet engang sådan, at det såkaldte fuldtidsstudie langt fra optager den fulde tid fra alle studerende, hvorfor det må erkendes, at det akademiske studie anno 2019 blot er én blandt flere uddannelseskilder for morgendagens arbejdskraft. Hertil udgør studiejobbet en ligeledes væsentlig del af den studerendes uddannelse. Om man vil det eller ej.