Klumme: En artikel fra Harvard Business Reviewi 2015 havde kigget på 6.000 virksomhedsopkøb og fusioner i perioden 2003-2013. 

Konklusionen var klar – og lidt af en gyser for klassisk tænkende CMO'er: Betydningen af Brand Value for værdien af en virksomhed var næsten halveret. 

Den var blevet overhalet af værdien af virksomhedens egne data, der udgjorde 17 pct. af værdien ved et virksomheds-salg i slutningen af perioden. 

Old news? Pænt indlysende? Ja, bestemt – og tilføj bare "ret oplagt at gøre noget ved".

Det ændrer imidlertid ikke på, at det markante opråb i vidt omfang er blevet ignoreret af virksomhedsledere.

For nylig viste en artikel i Forbes nemlig, at virksomhederne ikke engang er tæt på målet om at få værdi af egne data. 

Man kan ryste på hovedet over den manglende fokus og handling. Mit bud på en årsag? At Big Data kan føles som et uoverskueligt projekt at kaste sig ud i, også selv om man så at sige har alle kort på hånden. 

Og at forståelsen for den samlede potentielle værdiforøgelse hos den enkelte virksomhedsledelse ikke har været tilstrækkelig til at sætte virksomhedens egne data øverst på agendaen. 

Anskuet konstruktivt så har omtrent enhver virksomhed fortsat har et enormt potentiale for at øge sin konkurrencedygtighed og markedsværdi ved at gå i gang med at anvende data. Og det kan oven i købet være enkelt at komme i gang.

Som mediabureau hjælper vi klassisk set kunder med at øge værdien af deres forretning gennem kort- og langsigtede medie-investeringer. Men vi har også en forpligtelse til at få vores kunder til at lykkedes på denne enorme driver, jf. læren fra Harvard.

GroupM har derfor indgået et partnerskab med Google Cloud – et område normalt forbeholdt IT-virksomheder. Skyløsningen er i sig selv traditionel, men den giver nogle særlige muligheder inden for netop indsigt i data. Partnerskabet har til hensigt at hjælpe virksomheder med at plukke de lavthængende frugter i deres egne data. 

Vi kalder tilgangen 1st Things First – for at understrege, at ét sted skal man begynde. Og for at hjælpe med forståelsen for det centrale i at prioritere adgangen til – og omgangen med – egne data, hvis man vil lykkes som virksomhed.

Uanset hvilken løsning, man måtte vælge, så bør nedenstående håndfuld råd kunne bruges:

1. Start småt. Gør det ikke unødvendigt svært for dig selv ved at angribe alle udfordringerne på én gang.

2. Identificér nogle nøgle-problemstillinger, der umiddelbart kan øge konkurrencedygtigheden.

3. Vær konkret. Konsolider fx de mest oplagte datasiloer ved at forbinde hjemmesiden med din app og CRM-database. 

4. Prioritér dine konkrete problemstillinger, så du har defineret hvad der er vigtigst

5. Sæt målestandarder. Og begynd langsomt, men sikkert, at automatisere indsamlingen af data og personalisere dine kunders oplevelser. 

Lad ikke nogen bilde dig ind, at det er simpelt. For det ér en udfordring at låse op for den fulde værdi af en virksomheds data, men det bør stå højt på din liste for prioriteter i 2019.