Klumme: Vi taler om meningsfuldhed som aldrig før, men ingen beskæftiger sig med, hvad begrebet betyder for den måde, vi organiserer os og arbejder sammen. 

Virksomheder er sat i verden for at tjene penge og skabe vækst, og i fremtiden findes to altomfavnende drivmidler for dem, der vil vækste mest. Digitalisering samt formålsledelse og ansvarlighed. Men hvor digitalisering har ændret måden, vi arbejder sammen, så hænger vi håbløst fast i industritidens hierarkier og strukturer, når vi organiserer os omkring formål og ansvarlighed. Det må vi ændre.

Vi har en HR-afdeling, en kommunikationsafdeling, en marketingafdeling – jeg kunne blive ved. Og det er en klassisk udfordring at koordinere i en umenneskelig mængde af projekter, møder og mails. Og hvis prioriteter er vigtigst? Det er absurd og spild af tid.

Det er håbløst at tænke i siloer, da det netop er i snitfladerne mellem organisatoriske strukturer at mening skabes. Men hvad skal vi så? 

Gå ikke glip af dagens vigtigste nyheder – klik her.

Vi skal organisere os agilt og arbejde sammen på nye måder i eklektiske teams på tværs af HR, Kommunikation, Marketing, Brand, CR, Public Affairs, Investor Relations – altså den identitetsmæssige platform i en virksomhed. Retningen skal skabes af et prioriteringsråd - og på toppen skal vi have en Chief Purpose Officer, eller hvad vi nu skal kalde ham/hende, der sidder direktionen.  

Medarbejderne skal sættes fri fra afdelingers særroller, og kun være loyale overfor et stærkt formål, der er afsæt for alle indsatser. Uanset om det er udvikling af lederprogrammer, marketing- og kommunikationskampagner eller noget tredje.

Det må afdelingsmure eller chefer ikke blokere. Gode ideer og virkelyst skal ikke kvæles langsomt på rejsen igennem organisationens hierarki og interesser for til sidst nerveløst at lande i direktionens mødelokale som et resultat af utallige kompromiser. 

Det vil skabe både hurtigere, mere effektfulde resultater og mere engagerede medarbejdere. Tal fra Harvard Business Review viser, at fastholdelsen af medarbejdere i formålsdrevne virksomheder stiger med 35 procent, engagementet fordobles og stressniveauet falder med en fjerdedel.

Og læg så til, at de også outperformer ikke formålsdrevne virksomheder med 14 gange i forhold til den gennemsnitlige udvikling på aktiemarkedet over en periode på 15 år.

Endeligt så vil 64 procent af verdens forbrugere, ifølge Edelman Earned Brand Global Survey fra 2018, primært købe produkter fra en virksomhed, der har og demonstrerer holdninger og værdier, der matcher deres egne. Men alt starter med og lykkes først når virksomhedens formål står lysende klart. 

Derfor skal formål og ansvarlighed anerkendes som et grundvilkår for lederskab og evnen til at tjene penge på samme niveau som digitalisering – og ikke være noget de leger med i CSR eller Marketing. 

Virksomhedens formål og samfundsmæssige ansvar må være et hjørneflag for koncernstrategien, der skal sikre, at virksomheden tjener penge og vækster. Og man kan spørge sig selv, hvorfor direktionerne i vores virksomheder ikke har det som en primær KPI, at deres lederskab tager afsæt i, og at organisationen udlever, virksomhedens formål.

Kun på den måde kan medarbejderne se, at det sted, hvor de bruger halvdelen af deres vågne tid er ægte formålsdrevet.