KLUMME: Virksomhederne har fået mange muligheder for at kommunikere deres brand. Og samtidig er der kommet flere bureaugenrer til.

Specialistbureauer inden for f.eks. kommunikation, medier, design og web har udfordret reklamebureauernes eksistens ved at rykke ind på deres enemærker.

Af frygt for at miste fodfæste er reklamebureauerne nu pludselig også blevet specialister i for eksempelvis web, digital og en hulens masse andet.

Men har de dermed mistet fokus på deres egentlige opgave, deres eget specialistområde?

Specialister i alt og intet

Man skal jo huske, hvorfor en virksomhed henvender sig til et reklamebureau. Det er fordi, at virksomheden ikke selv kan løse opgaven. Og derfor henvender den sig til en specialist. Reklamebureauet har altså per definition en specialistrolle, hvor det er utroværdigt at påstå, at man kan alt. Ingen kan alt.

En specialist derimod kan noget præcist.

Teknisk set er det traditionelle bureau i dag en bred virksomhed, som sælger rådgivning, planlægning og udformning af kreative løsninger inden for branding og reklame i form af eksempelvis outdoor-kampagner, tv-spots eller kreative indslag på de sociale medier - alt afhængig af, hvad bureauet har på produkthylden. 

 Men graver man et lag dybere og kigger på, hvad disse bureauers reelle opgave burde være – deres DNA, deres historie og deres eksistensberettigelse – ja, så er det vel at varetage brandets arv og tarv. Helt enkelt. 

 Og hvad betyder det så?

 At man lægger hovedlinjerne for strategisk funderet og konceptuel marketing. Sikrer og styrker brandets virke. Leder brandet i den rigtige retning og konsekvent sætter retningen for alle aktiviteter. Men vigtigst af alt, at rådgivningen gives uvildigt og uafhængigt af specifikke kreative løsninger og kanaler.

Tid til et strategiskifte

I takt med at det er blevet nemmere og billigere for virksomhederne at købe sig til kreative løsninger gennem digitale kanaler, har reklamebureauerne rigtigt nok forsøgt sig med at sælge deres strategiske brandrådgivning.

For et brand er mere end en reklame. Og førnævnte beskrivelse af bureauets egentlige berettigelse lyder næsten som den tilsvarende af det såkaldte leadbureau. Men alligevel er det få, som er lykkedes med opgaven. Dén opgave som vel burde være deres eneste specialistområde.

Fremfor at søge mod at udvide forretningen med alverdens tiltag og proklamere sig som specialister i alt – hvilket som sagt er en selvmodsigende umulighed - burde bureauerne re-tænke og fokusere deres aktivitet. Og dermed også forstå nødvendigheden af at skære fra, hvis de uvildigt skal sikre den bedste og rigtige løsning for kunden fremfor at insistere på kreative løsninger, som bare matcher bureauets produkthylde.

Generelle tendenser taler også for et strategiskifte. For efter en tid hvor vi mennesker har været forblændet af, hvad der kunne lade sig gøre med digitale teknologier, er det ved at gå op for os, hvad der er vigtigt. Der ses derfor en stigende tendens til, at vi begynder at søge tilbage til de værdier, som vi havde fokus på før de elektroniske mediers indtog. Og for virksomheder og bureauer betyder dette en tilbagevenden til et fokus på brandet.

Så i stedet for at ligge i åben krig med de mange nye nichebureauer, kunne det være gunstigt for reklamebureauerne at sikre sig en ny position og gå mod en ny midte. Dér hvor konsulenthusene og managementkonsulenterne allerede er godt på vej hen.

Styrken ligger i menneskekendskabet

Konsulenthusene har i længere tid oprustet inden for strategisk brandrådgivning grundet stigende behov og efterspørgsel, hvor bureauerne har mislykkedes med at skabe en stærk strategiarm.  

Flere konsulenthuse uden for branchen har i dag stærke kompetencer og ydelser in-house. De opkøber bureauer, skaber deres egne eller indgår samarbejde med eksisterende bureauer, som EY senest har gjort for at kunne bevare en uafhængig brandrådgivning.

Nok er konsulenthusene måske bedre til bl.a. organisation, systemer og big data, men reklamebureauerne er både modigere og så har de har den enorme fordel, at de er bedre til menneskekendskab. Gennem hele deres levetid har bureauerne successivt opnået en helt unik indsigt i forbrugerne, og de kender og forstår dem nogle gange langt bedre end virksomhederne selv. Og dét er guld værd.

Forbrugerindsigt, resulterende i afdækning af menneskers virkelige behov, er jo det langtidsholdbare fundament for ethvert succesrigt brand. Uden menneskelig behovstilfredsstillelse er der ikke meget brand tilbage.

Det er derfor værd at forestille sig, at reklamebureauerne bruger denne enestående styrke til at genfinde og dyrke deres ene og reelle specialistområde. At de gør sig til absolutte specialister i brandet og fuldender troen på leadbureau-tanken ved at blive et fuldblods brandbureau, hvor brandets arv og tarv er altafgørende.