Klumme: Ofte tænker marketing mange tanker og udformer alt fra strategier til taktiske kampagner.

De taktiske kampagner er marketingafdelingerne typisk rigtig gode til at eksekvere, men hvordan går det med at arbejde efter de langsigtede mål? Kan din afdeling overbevise organisationen om vigtigheden af en langsigtet kommunikationsindsats, og at der skal bygges langsigtede budskaber ind i den taktiske proces?

Det kræver en stærk leder at eksekvere den langsigtede strategi samtidig med, at den daglige forretning kører. Det kræver også, at man som leder selv forstår at omsætte strategien til handling. Hvor ofte går der ikke dagligdag i den på bekostning af den langsigtede opbygning...? Den går ikke.

GÅ IKKE GLIP AF DAGENS VIGTIGSTE NYHEDER. KLIK HER.

Altid på forkant

Marketing skal altid have de langsynede briller på. Det er ikke nok at kunne virksomhedens aktuelle konkurrencefordele på fingrene og kommunikere om det. Det vigtige spørgsmål er, hvad der kan give forretningen en konkurrencefordel om to til tre år. Er det et produkt, som er i sin spæde start, en ydelse eller service, der ikke er modnet eller noget helt andet?

I min egen virksomhed skal vi nu sætte fart på bæredygtigheden. Du tænker måske, at det allerede kører for fuld speed, men i min branche - byggeriet – har det endnu ikke taget fart.

Men det gør det efter al sandsynlighed inden for de næste et til tre år. Så det er nu, at vi skal i gang med at opbygge en CSR-kommunikationsplan, der skal indarbejdes i vores markedsføring og vores overordnede strategi på tværs i organisationen.

Få organisationen med

Bæredygtighed er noget hele organisationen kan forholde sig til. Jeg kan allerede nu sige, at det er et fokuspunkt, der er med til at skabe intern stolthed. Kollegaerne er hurtigt begyndt at tænke bæredygtighed ind i deres hverdag, og det er en god fornemmelse at finde alle de bæredygtige initiativer, vi har i organisationen, som blot ikke er italesat og kommet frem i lyset. 

På mange måder er eksekveringen af vores CSR-strategi nærmest gået i gang, før kommunikationsplanen er færdig. Derfor er vi hjulpet godt på vej, når vi skal i gang med at tænke bæredygtighed ind i de kontaktpunkter, vi har med vores kunder. 

Stædighed er en dyd

Men det hører til sjældenhederne.

Ofte skal marketing kæmpe bravt for at skabe forståelse for de langsigtede strategier. Det bør dog ikke være nogen undskyldning for at lade være.

Tag nu ansvaret for planlægning og udførelse, gerne på tværs i organisationen. Ja, det er svært at få folk med - det er ikke alle, der kan se værdien tre år frem i tiden, især ikke hvis de måles på årets budget.

Men det gør det blot endnu vigtigere, at vi er tovholdere på og stædigt insisterer på, at holdninger opbygges efter handling og ikke blot ord. 

Vi skal gøre os fortjente til kundernes gunst og respekt. Kortsigtede reklamer virker fint på salg her og nu, men langsigtede holdninger bevises gennem handling.

GÅ IKKE GLIP AF DAGENS VIGTIGSTE NYHEDER. KLIK HER.