KLUMME:  Som beskrevet i dag i ”13 læringer fra Facebooks HQ” har jeg som et led i det tætte samarbejde, Quisma og GroupM har med Facebook, været en tur forbi Facebooks HQ i Silicon Valley

Her er på den baggrund ni konkrete tips til, hvordan du får mere ud af din Facebook-annoncering:

1. Få helt styr på din målsætning

Det første, du skal tage stilling til, når opretter en kampagne, er hvad, du gerne vil opnå. Det er essentielt at tage stilling til, hvor din kampagne passer i købsrejsen; ønsker du kendskab, trafik, app-installs, leads, butiksbesøg eller konverteringer?

Mange prøver at spekulere i, hvordan man kan ”snyde” Facebook til at få de billigste kliks eller konverteringer ved at byde efter strategier, der i virkeligheden er anderledes end det, man ønsker at opnå.

Af alle valg du træffer når du laver en kampagne, er dette det vigtigste, da algoritmen indstilles til at ramme de brugere, hvor sandsynligheden er højest for, at du kan opnå dit mål. 

2. Brug færre targeting indstillinger

Det kan være fristende at udnytte samtlige af Facebooks spændende targeting-muligheder, når det kommer til at segmentere på køn, alder, geografi, interesser, adfærd, tidspunkt, websiteadfærd, pixel eller hændelsesevents.

Men pas på, at din målgruppe ikke bliver så snæver, at Facebooks algoritme ikke får nok at arbejde med.

Vi ser selv en række tilfælde, hvor Facebooks algoritme gør et bedre stykke arbejde ved en bredere segmentering, end hvis vi laver en hyper-targeting strategi, der rammer en meget snæver målgruppe. Nogle gange ved Facebooks algoritme mere end vi selv gør…

3. Anvend Targeting Expansion

Når du er færdig med at indstille din targeting-strategi, har du mulighed for at tilvælge ”Targeting Expansion”. Denne feature muliggør at Facebook kan udvide din målgruppe og finde lignende brugere på baggrund af dine fastsatte parametre, som de mener vil kunne opfylde din målsætning til den samme eller billigere pris end du selv har fastsat. Det er svært at få det hele med, når man opsætter en kampagne, og ”Targeting Expansion” er derfor en super feature, der kan hjælpe dig med at opnå din målsætning til din konverteringspris.

4. Brug kun standard- eller custom events med nok data

Hvis du laver en kampagnestrategi, der går specifikt på konverteringer eller app-installs, skal du være særligt opmærksom på, om du har data nok til at gå efter den endelige konvertering/app-install, eller om du alternativt bliver nødt til at ændre din konverteringshændelse til den næst-vigtigste hændelse i købsrejsen.

Du skal kun vælge konverteringsmålet, hvis dit ad set har minimum 50 konverteringer om ugen, og app-installmålet, hvis du har minimum 10 app-installs per døgn, per ad set. Facebooks algoritme vil ikke kunne fungere optimalt, såfremt disse mål ikke er opfyldt.

Derfor kan du med fordel fx anvende add-to-cart eventet eller lign., hvis du ikke har konverteringer nok. Husk derfor at implementere så mange hændelsesevent som det giver mening for din forretning at bruge på tværs af købsrejsen.

5. Byd altid ”true value”

Byd det beløb, du er villig til at betale for at opnå den målsætning, du har sat. Lad vær med at byde en tiendedel af den klikpris, du egentlig vil betale, og lad være med at byde ti gange så meget.

Når Facebook afholder en auktion, afgøres den ud fra en kombination af tre ting:

  1. annoncørens bud
  2. estimated-action-rate (EAR), som er sandsynligheden for at en impression fører til annoncørens ønskede resultat
  3. user value, som er hvor interessant din annonce er for målgruppen

Facebooks algoritme fungerer bedst, hvis du rent faktisk fortæller den, hvor meget du er villig til at betale for, at den skaber værdi for dig som annoncør

Derudover ved du også, at du aldrig kommer til at betale mere, end hvad der er profitabelt for dig. Hvis din annonce ikke performer, er der andre knapper, du bør trykke på i stedet, eller stoppe din annonce helt.

6. Udnyt Placement Optimization

Placement Optimization (PO) er en feature, der giver Facebook fripas til at distribuere dine annoncer på tværs af hele familien af apps og services hos Facebook, hvilket betyder; Facebook (fx feed, højre kolonne, in-stream osv.), Instragram (nyheder og stories), Audience Network og Messenger.

Facebook vil distribuere dit spend på den bedst mulige måde ift. dit mål. Forvent ikke at den prøver at distribuere ligeligt, men udelukkende efter den højeste sandsynlighed for at opnå dit mål.

7. Aktiver Campaign Budget Optimization

Campaign Budget Optimization gør det muligt at sætte ét budget, som automatisk distribueres ud på flere forskellige ad sets.

Du kan enten indstille den til at være på daglig eller på lifetime niveau. Jeg vil dog altid anbefale at bruge lifetime indstillingen, da der ofte er chance for at du bliver begrænset i antallet af mål du kan opnå med dit daglige budget.

Du vil hellere have tre billige konverteringer på dag ét og kun én på dag to, end kun én enkelt hver dag, fordi dit daglige budget er nået.

Ligesom med PO, fordeler Campaign Budget Optimization ikke ligeligt, men efter hvor du kan opnå de billigste konverteringer/mål.

8. Forbedr din performance gennem Delivery Insights

Hvis du har et ad set, der pludselig svinger i performance, vil du have mulighed for at trykke på Delivery Insights.

Her vil du kunne få et indblik i, om du har flere målgrupper, der overlapper hinanden og derfor tager størstedelen af impressions på ét ad-set.

Du vil også kunne se. hvor stor en andel af målgruppen, du har nået, samt hvordan du klarer dig i auktionerne mod konkurrerende annoncer. Brug dette til at justere på dine annoncer og vend en dårlig performende kampagne til en effektiv kampagne.

9. Brug Split-testing og Test & Learn funktionen

At teste er vejen frem. Når du opretter en kampagne, kan du afkrydse split-testing feltet. Her kan du vælge en variabel som testes.

Dette kan fx være et kreativ, tekst, målgruppe eller lign. Herefter vil Facebook teste din variabel og sende dig resultatet efterfølgende. Denne feature er rigtig god til at blive klogere på, hvad der virker for din målgruppe.

Derudover har vi også Test & Learn funktionen, hvor du kan stille vigtige forretningskritiske spørgsmål, som Facebook kan hjælpe dig med at svare på, og finde ud af, hvordan du kan optimere dine annoncer og kampagnestrategier gennem testing. Det er en virkelig simpel feature at bruge, og den kan gøre dig klogere på fremtidige kampagner.