KLUMME: Verden i dag bevæger sig teknologisk hurtigere, end vi har set det før. Det er lige før, at der hver dag kommer nye marketingmuligheder til, når det gælder veje ud til kunder, slutbrugere og målgrupper i det hele taget.

Men det betyder bestemt ikke, at alt skal tages i brug og implementeres - eller at det giver værdi. Men hvad skal der til, for at teknologi giver værdi? 

Min erfaring fra min egen karriere og mit arbejde med kunder er, at når man som CMO står overfor alle disse muligheder og skal tage en beslutning, er der én forudsætning, der skal være tilstede, for at det bliver en succes:

Det skal være strategisk forankret.

Kundeoplevelsen

Det vil sige, at løsningen skal passe til, eller uden større sværdslag kunne tilpasses, virksomhedens behov, og at den har strategisk opbakning og direkte kobling til organisationens overordnede strategi.

Lad os tage et fiktivt, omend realistisk eksempel med afsæt i den virkelige verden:

På direktions-niveau bliver der taget en beslutning om, at virksomheden skal have et strategisk fokus på kundeoplevelsen.

Kunden bliver derfor sat i centrum i hele organisationen. Meget fornuftigt set i lyset af alle analyser og rapporter på området, fra de seneste år, der peger på at kundernes forventninger til at være i centrum ikke stopper foreløbig.

Og set i sammenhæng med,d at virksomheden også har en målsætning om at være på den absolutte forkant med brug og implementering af data og indsigter, AI, CRM og marketing-løsninger, bliver det afgørende for hele virksomheden.

Software som strategisk værktøj

Grunden til, at jeg ser det som afgørende, er at den teknologiske løsning nu bliver en forudsætning, eller i hvert fald stærk medvirkende faktor, når vi ser på om strategien kan blive en succes.

Softwaren bliver et strategisk værktøj - i symbiose med både brandet, arbejdskulturen, forretningen og marketingindsatsen.

Et reelt og særdeles realistisk billede, man kan finde flere steder i dansk og internationalt erhvervsliv. Og et billede på de overvejelser om marketings fremtidige rolle, som mange CMO’er gør sig i disse år.

Set i sammenhæng med at AI, kunstig intelligens, lige har taget et stort spring frem, når det gælder løsning af flere opgaver synkront samt taleforståelse, bliver fremtiden for software i en marketing-kontekst mere interessant, end jeg kunne forestille mig blot 10 tilbage i tiden. 

Hør hvordan AI kan forbedre din digitale kommunikation. På Digital Copenhagen ’18

Marketing kombineret med IT bliver en endnu større forretningsstrategisk driver, der vil ændre markedsføring som vi kender det, men sandelig også kundeoplevelsen, som vi kender den.

Og det bliver stadig mere spændende.

Lige så længe, at vi husker at strategien kommer før teknologien. Og hvis vi glemmer det som marketingfolk, skal kunderne nok huske os på det.