KLUMME: En stor udfordring er, at vi ikke ser tingene, som de er, men som vi er - og det påvirker vores valg af værktøjer og handlinger!

Vi har gennemført hundredvis af test med ledere, og er blevet overrasket over at se, hvor ofte ledere inden for samme enhed havde helt forskellige mindset. 

De, som tog testen, blev også overraskede. 

TEST DIT MINDSET - KLIK HER

Det er klart, at det i nogle tilfælde kan være en fordel at have en ledergruppe, der repræsenterer forskellige mindset, da det kan give mere end ét perspektiv på en sag. 

Det forudsætter dog, at alle i teamet anerkender og værdsætter denne mangfoldighed og forskellige perspektiver. 

Hvis dette ikke er tilfældet, så kan en stor mindset-diversitet i en organisation føre til konflikter, siloer og samarbejdsbarrierer, og således reducerer virkningsgraden af ressourceindsatsen. 

Lederens eksisterende mindset er den største stiltiende barriere mod nytænkning

Dette kan i sidste ende hæmme disruption, forandringer, innovation, teknologianvendelse, transformation og udvikling af nye forretningsmodeller. 

Det skal understreges, at selvom det foretrukne ledelsesmæssige mindset fint matcher med den nuværende markedssituation og strategi, så bør du stadig være opmærksom på, at dit mindset begrænser, hvordan du forholder dig til forandringer, arbejder med innovation og teknologi, og interagerer med kunder og marked således, at der skabes den bedst mulige værdi for og interaktion med kunderne. 

Dette gælder ikke mindst i krisetider. 

Forskning viser, at selvom de fleste ledere har de bedste intentioner og ønsker om at udforske nye muligheder for organisationen, så ender de ofte ubevidst med at trække i forskellige retninger, fordi de har forskellige mindset, og dermed ”ser” forskelligt på hvordan andre mindset (perspektiver) kunne anvendes.

Afhængig af organisationens ledelseskultur og beslutningsproces er der en risiko for, at de nye mindset ikke benyttes optimalt.

KOM MED TIL GRATIS WEBINAR - KLIK HER

Hvilket mindset er optimalt?

En type mindset kan være mere dominerende inden for én branche end andre og endda inden for én type organisationskultur versus en anden. 

Dette gør, at en organisation utilsigtet kan komme til at ansætte ansøgere, der deler det dominerende perspektiv. 

Det er svært at sige noget generelt uden at kende branchen eller virksomheden. Er det en fordel, at ledere i en organisation har samme ledelsesmæssige tankegang, samt er denne tankegang den optimale set i forhold til markedet? 

Erfaringen er, at organisationer og ledere, der ikke udforsker deres mindset, er mere tilbøjelige til at overse strategiske muligheder, og risikerer uforvarende at modvirke hinandens og organisationens fleksibilitet og fokus. 

De fire ledelsesmæssige mindset vi identificerer er i spil overalt i det moderne erhvervsliv. Her påvirker de organisationer og ledelsers strategiske tilgang til markedet. 

Det ledelsesmæssige mindset er ikke en test af lederevner, intelligens eller personlighed. Det er en test af dine tankepræferencer, altså hvordan dit mindset udstyrer dig med et særligt ledelsesmæssigt perspektiv omkring din organisations analoge og digitale interaktion med omverdenen. 

Derfor er der heller ikke rigtige eller forkerte svar i forhold til dit dominerende mindset - det skal ses i konteksten med virksomhedens strategi og kundernes foretrukne interaktionsform. 

Kunsten er at have et alignment mellem virksomhed, medarbejdere og marked. Beslutningsprocesser er ofte ikke rationelle, idet lederes beslutninger er påvirket af antagelser og visioner, som er forankret i dybe tankemønstre. 

Lederne risikerer derved ofte at overse alternative muligheder, da de ikke kan ”se” eller visualisere alternative fremtidsscenarier. 

En sådan ”begrænset rationalitet” betyder, at ledere har en mental ramme, der reducerer komplekse inputs og problemer til noget, de kan forstå. 

I modsætning hertil så er de ledere, der er i stand til at skifte mentalt perspektiv i stand til at ”se” andre scenarier, når der skal træffes komplekse beslutninger, og derfor bedre rustet til at finde et optimalt match mellem organisationens ressourcer og kundernes behov.

GÅ IKKE GLIP AF DAGENS VIGTIGSTE NYHEDER. KLIK HER.

Hvordan forstår vi kunder og marked?

Vi antager, at jo bedre en leders mindset er i stand til at forstå og imødekomme organisationens kunder og marked, des bedre beslutninger træffer han/hun, og jo bedre vil organisationen performe.

Problemet med denne antagelse er dog, at vores forståelse af markedet stadig er en mental opbygning, der er skabt af vores ledelsesmæssige mindset. 

Både strategi og markedet er abstrakte enheder, dvs. socialt konstruerede perspektiver. Alle ledere kan derfor udvikle nye forretningsmodeller og tænke kreativt ved at blive bevidst om deres mindset, og dernæst undersøge, hvilket ledelsesmæssigt mindset og teknologi der skal til for at udvikle organisationen eller markedet. 

Udfordringen er at få lavet en sådan kritisk proces til rutine, da det ofte kræver en eller anden form for aktiv facilitering. 

Men træner du din opmærksomhed til at se, hvilke ledelsesmæssige mindset du har i spil i løbet af din dagligdag, så kan det fremskynde nytænkning dramatisk. 

Denne proces kan sidestilles med psykoterapi, hvor terapeuten forsøger at afdække og omformulere den måde man tænker på - og derpå skabe ny mening om en selv og andre.

TEST DIT MINDSET - KLIK HER

Mind your Mindset også i disse krisetider

Det er jo nærliggende at række ud efter det de kendte værktøjer i værktøjskassen når en krise nærmer sig. Først var der finanskrisen, som ødelagde ”festen” i marketing. 

Så opdagede marketingfolket, at ”festen” ikke blot var udskudt, men helt aflyst, da forbrugerne havde ændret adfærd og holdninger, og begyndt at handle og forbruge på nye måde. 

Virkningsgraden af den traditionelle marketingindsats faldt derfor, og reklameleden voksede på samme tid. ”Nissen” flyttede med over i de nye kanaler, som opstod (for eksempel sociale medier og mobile applikationer) på trods af, at forbrugerne begyndte at efterlyse nye løsninger til deres behov frem for nye produkter og mærker. 

Dette sker igen efter denne krise!

Ud af ingenting kom så fænomenet Greta Thunberg som italesatte, hvad mange forbrugere allerede følte. Mange indikatorer tyder på, at dette bestemt også var nødvendigt. 

Kunderne er allerede begyndt at tage deleøkonomi, økologi, bæredygtighed, genbrug og minimering af madspild meget alvorligt, og denne tendens ser ud til at fortsætte blot hurtigere og stærkere end mange virksomhedsledere indser. 

Fremtiden handler derfor om at blive mere bevidst om sit mindset og for mange at få et nyt mindset i forhold til kunder og marked. 

Det handler om at skabe og udvikle et økosystem og være ansvarlig. Profit for profittens skyld bliver i højere og højere grad opfattet som grådighed, de to andre P’er - ”Planet og People” - skal italesættes meget mere tydeligt og prioriteres før profitten!

Så tag en timeout og vurder hvad du skal gøre. Det er for eksempel ikke en god ide at buldre afsted med tilbud og rabatter, hvis kunder ikke er i markedet for at købe det billigste! 

Hvordan er dit mindset i forhold til dit bureaus mindset?

Mange vil sidde og opleve forbrugerne som ”ustyrlige”, det er de ikke - det er typisk dig, der ikke har et mindset, der er synkront med kundernes syn, den rette indsigt og/eller forstår at læse denne!

Læs med i morgen, hvor vi definerer de forskellige typer mindset hos virksomheder, medarbejdere og forbrugere.

KOM MED TIL GRATIS WEBINAR - KLIK HER