KLUMME: Play, View og Time. Det er tre ord, du hører hele tiden, men kombinationen af dem er afgørende.

Husk dem og undgå spild af markedsføringsinvesteringer, unødig brug af ressourcer, tab af værdi og effekt. Fakta er, at en meget stor del af forbrugerne er nu faste rutinerede brugere af mange forskellige skærme.

De koncentrerer deres medieforbrug på smartphones, tablets, computere og Smart TV. Så det giver god mening, at virksomheder i alle størrelser og brancher investerer mere og mere i video; det er korte eller lange videoer i alle tænkelige varianter, budgetter, osv.  

Vi er blevet rigtig gode til produktion af levende billeder og lyd, men det halter med rapportering til virksomhederne. Det er et ømt punkt for alle, der arbejder med video, både produktion, marketing, distribution, redigering og historiefortælling.

Den usikre rapportering er især et problem, hvis du investerer i visninger af video - dine egne eller en kundes. Uanset om det er regulær reklame, eller varianter af branded content.

Sandheden er, at den termologi, vi bruger for video – på sites og al social media - ikke nødvendigvis er særlig præcis. Og det er en udfordring for annoncører, producenter, bureauer, medier og andre, der beskæftiger sig professionelt med video.

Undgå oppustede resultater

Vi omgiver os med ord, der hver for sig er lidt for fluffy. Ordet ”Play” symboliserer handling, noget sættes i gang. Men Play betyder blot, at videoen er sat i gang, ikke at den er set. Slet ikke set til ende. Play beviser reelt, at seningen af et millisekund har fundet sted.  

Ordet ”View” betyder, at en person er blevet præsenteret for noget og har set noget, men uden en indikation af tid. Ordet View har ingen værdi uden en angivelse af ”Tid”.

Data-junglen

Lad mig give nogle eksempler på den data-jungle, som virksomheder og videoproducenter skal navigere i.

Hvilke af disse tre scenarier tror du udløser den højeste erindring for en video – og dermed brand engagement, brand awareness, brand purpose og salgspotentiale?

1. En annoncør får en rapportering på 100.000 afspilninger af en video, hvor som minimum én pixel af indhold er set.

2. En annoncør får 100.000 afspilninger af en video, hvor 100.000 mennesker maksimalt så 1 sekund af videoen.

3. En annoncør får 10.000 afspilninger af en video, hvor 10.000 mennesker så 30 sekunder eller mere af videoen.

Man kan også illustrere udfordringerne med nedenstående graf, der viser at videoplatforme ikke taler samme sprog. De opfatter deres produkter vidt forskelligt:

Øverste linje, "Time", viser, hvor forskelligt de kendte videoplatfomen definerer ordet ”Play” i forhold til tid. 

Nedenunder ses, hvor forskelligt videoplatforme definerer "Viewability – eller In-screen rate” - altså hvor meget af videovisningen udgør af skærmen.

Derfor dette gode råd: Spørg altid til både play, view og tid, når du – annoncør, medie eller bureau - evaluerer dine videovisninger.