Det meste af Mads Nippers karriere er foregået hos to gamle danske industri-ikoner.

Først Lego og siden 2014 som CEO for Grundfos.

Men moderne kan godt rime på gamle industriikoner, og således også hos Grundfos, hvor Mads Nipper har sat sig i spidsen for en digital transformation, der samtidig er stærkt purpose-drevet.

Det er således en af dansk erhvervslivs tunge profiler, som d. 20. november vil være blandt hovedtalerne på den store Digital Copenhagen konference, som Dansk Markedsførings står bag, og som forventes at samle 600 deltagere.

Mads Nipper vil tale om "Digital transformation in a purposedriven company.

Hvad er digital transformation i Grundfos?

– At opnå markant styrkelse af værdiskabelse for kunder, vores forretning og vores positive påvirkning af den globale vand- og klimadagsorden. Eller med andre ord – at skabe en slags "Kerneforretning 2.0".

Har I en digital strategi – eller har I en strategi, der rummer digital transformation?

– Vi har ikke en digital strategi. vi har en vision for hvordan digitalisering skal accelerere vores strategiske retning.

Hvem har hænderne på rattet i den digitale transformation? Bestyrelse, direktion eller andre?

– Alle har aktier i den digitale strategi, men ejerskabet ligger i direktionen.

Hvordan er den digitale transformation forankret i direktionen?

– Jeg er selv formand for den tværfunktionelle task force, vi allerede startede for 2 år siden, men alle i direktionen ejer dele af vores digitale transformation.

Hvad har digital transformation med purpose at gøre?

– Rigtig meget. En stor del af vores næste bølge af positiv påvirkning af vand- og klimadagsordenen kan accelereres med digitalisering og ikke mindst den intelligente styring af systemer og løsninger.

Oplev Mads Nipper, Sam Allende, Astrid Simonsen Joos & mere end 20 andre talere på årets største konference om digital transformation.