Flere og flere virksomheder gør en stor kommunikativ indsats for at vise, at de gerne vil gøre det rigtige, at de har gode intentioner, og at de gerne vil bakke det op med handling.

Purpose-bølgen kan man også kalde det.

Udover det umiddelbart positive i, at virksomheder tager stilling til deres rolle og anvender brands til at flytte holdninger eller synliggøre udfordringer i den verden, de er en del af, så er det også ved at udvikle sig til et nyt konkurrenceparameter.

Nye tal viser således, at forbrugere i vidt omfang allerede i dag vælger de virksomheder til, der tydeligt viser holdninger, har en god indstilling, og viser at de vil deres kunder det godt.

Og nok så vigtigt: Kunderne belønner disse virksomheder med loyalitet.

Det fremgår fx af CRM-giganten Salesforces rapport “State of the connected customer”, der bl.a. viser, at 95 pct. af de adspurgte er mere tilbøjelige til at være loyale overfor de virksomheder, de stoler på.

Brands bakker om Copenhagen Pride

I forhold til stillingtagen og aktivt at anvende sit brand, kan man aktuelt se en række meget forskellige virksomheder fra Ørsted til Netto, over Jeep til Accenture, der bakker op om den årlige LBGT-festival i København, Copenhagen Pride.

Her sættes mangfoldighed, menneskerettigheder og retten til frit at kunne udtrykke på dagordenen.

Også Salesforce er sponsor ved festivalen. Det gør CRM-giganten for at vise, hvor det står i forhold til ligestilling og rettigheder, fortæller Michael Zink, landechef hos Salesforce i Danmark.

- Salesforce har en stærk tro på, at alle skal have samme rettigheder - inklusive vores 30.000 medarbejdere og de millioner af kunder og partnere, der bruger vores produkter og services over hele verden. Vi er derfor meget begejstrede for at kunne fejre Copenhagen Pride. Vi kan sammen bane vej mod lighed for alle, siger han.

Kobler man virksomhedernes øgede fokus på purpose med, at 80 pct. af forbrugerne i dag anser kundeoplevelsen for at være lige så vigtig som produktet, så tegner der sig en interessant fremtid for en marketingtænkning, hvor gode intentioner og god forretning hænger endnu bedre sammen, end det er tilfældet i dag.