Lars Larsen har længe kæmpet med at få vendt økonomien i de to møbelkæder, Ilva og Idemøbler, som han ejer gennem ID Design. Nu tager man så et konsekvent skridt og lægger i princippet de to kæder sammen.

Godt nok vil de to navne og de forskellige butikker fortsat eksistere (på nær to Idemøbler i Brørup og Ribe), men bagved lægges organisationerne sammen, og sortimentet vil også være det samme. Øvelsen koster 47 stillinger, og det rammer også marketing.

Adm. dir. Rami Jensen vil dog ikke sætte tal på.

– Der er tale om medarbejdere, der har gjort deres arbejde godt, men som bliver ramt af en organisatorisk ændring. Derfor gør vi, hvad vi kan for at finde løsninger som f.eks. at tilbyde job i andre dele af den samlede koncern, og lige nu ved jeg ikke, hvad det endelig resultat bliver, siger Rami Jensen.

På chefniveau får sammenlægningen ingen betydning. Marketingchef Nanna Harder har allerede i et par år haft ansvaret for markedsføringen af både Ilva og Idemøbler.

– Men hvor vi hidtil har brugt en del ressourcer på at arbejde med differentieringen af de to kæder, så vil vi fremover kunne arbejde med et mere rent budskab med fokus på kundens situation. De fysiske rammer i butikkerne er forskellige. Ilva er større og har et bredere udbud, så det er sted, hvor man i højere grad kan overveje forskellige muligheder, mens Idemøbler er for de lidt mere afklarede. Nu vil marketing være et team, der arbejder med et fælles fokus, siger Rami Jensen.

Det indebærer, at man vil overgå til kun at producere en tilbudsavis samt fælles tv-reklamer og radio.

Umiddelbart lægger sammenlægningen ikke op til konsekvenser på bureaufronten. Forstået på den måde, at der ikke er blevet nogen bureauer til overs.

– Men vi kommer til at gennemgå aftalerne med alle vores leverandører – og det kommer også til at gælde inden for marketing, siger Rami Jensen.

Han tiltrådte som adm. dir. d. 1. maj i år med henblik på at skabe en strategi, der kan skabe overskud. Det netop overståede regnskabsår forventes at give et underskud på omkring 100 mio. kr.