Godt 120 af landets mest nysgerrige marketers er onsdag samlet i Langelinie Pavillionen i København til konferencen Analytical & Datadriven Marketing. 

Her nørder de igennem om den datadrevne marketingverdens mange udfordringer, og fra talerstolen blev der også præsenteret en reel nyhed.

Den består i et nyt strategisk samarbejde mellem Wilke og Geomatic, hvor de to huses specialer i henholdsvis kvalitative og kvantitative metoder skal kombineres ”for at skabe bedre segmenter”.

GÅ IKKE GLIP AF DAGENS VIGTIGSTE NYHEDER. KLIK HER.

- Det er et oplagt samarbejde, der med en kombination af vores respektive specialer kan sikre, at segmenteringer skabt ud fra dyb viden om kunderne, kan kobles til en kundedatabase og dernæst et marked, siger Kamlila Korsgaard Svane, Head of Financial Services og partner i Wilke om samarbejdet.

- Ved at benytte os af dette framework, kan vi tilbyde vores kunder en segmentering, der ikke blot svarer på, hvilke segmenter de har, men også svarer på, hvilke kunder der tilhører hvilket segment. Det giver helt unikke muligheder på et meget mere operationelt niveau end hidtil, fortsætter hun.

Hun bakkes op af Tania Holm Linke, seniorkonsulent i Geomatic:

- Selv den mest gennemarbejdede holdnings- og adfærdsbaserede segmenteringsmodel først får flyvehøjde, når den kobles til kundebasen og dernæst markedet. Det her set-up kombinerer metoderne bag geo- og demografisk segmentering, adfærdssegmentering og survey-baseret segmentering, siger Tania Holm Linke. 

GÅ IKKE GLIP AF DAGENS VIGTIGSTE NYHEDER. KLIK HER.

Nets: En stærk segmentering

Det nye partnerskabs segmenterings-set-up er blevet testet af Nets/Betalingsservice, der har brugt det til at identificere fire betalings-arketyper.

- Det passede rigtig godt til os at kunne kombinere den kvalitative og kvantitative metode, idet vi har behov for at kunne koble segmenterne til vores kunder på betalingsmarkedet, siger Rikke Andersen, Commercial Portfolio Analyst i Nets. 

- Et andet positivt element var, at det viste sig, at nogle af vores forventninger kundeporteføljen måtte justeres, fordi det grundige analysearbejde afslørede, at nogle af vores antagelser ikke var korrekte, fortsætter hun. 

De fire segmenter er beskrevet som arketyper og Nets/Betalingsservice har på baggrund af projektet udarbejdet en playbook, der nu anvendes af betalingsgigantens kunder.

- Vi kan se, at vores kunder har taget rigtig godt imod den, og at segmenterne giver mening at anvende. Det er jo succeskriterierne for et segmenteringsprojekt for os, så vi er meget tilfredse med projektet og udsigten til, at segmenterne løbende kan opdateres, fordi de er datadrevne, slutter Rikke Andersen.

GÅ IKKE GLIP AF DAGENS VIGTIGSTE NYHEDER. KLIK HER.

Fakta: Sådan foregår det:

  1. I det nye segmenteringsframework opbygges segmenter ud fra en analyseproces, der starter med fastlæggelsen af de spørgsmål, analysen skal svare på. 
  2. Det skal sikre, at der både er en intern afklaring i organisationen om de opgaver, segmenteringen skal bidrage til at løse, og at der kan opstilles teser, som segmenteringsprojektet kan tilrettelægges ud fra. 
  3. Ud fra teserne gennemføres etnografiske studier, som forvandler teser til hypoteser. Alt det er et forarbejde til en større web-survey. 
  4. Dataindsamlingen via det digitale survey analyseres af Geomatic ved hjælp af deres prædiktive modelleringer. 
  5. Det kan lade sig gøre, fordi Wilke har adresser på deres respondenter, der muliggør en kobling mellem survey-dataene og Geomatics store datakatalog. 
  6. Geomatic kan ved hjælp af machine learning både overføre segmenteringen til at kunne kobles til kundebasen og til markedet til at identificere tvillinger.