Man kan nærmest kalde det for faneflugt eller krybskytteri, lidt afhængig af ens humoristiske tilbøjeligheder.

Men Palle Diederichsen, der gennem de sidste fire år har boet i London, hvor han var EMEA-direktør for MediaCom Beyond Advertising, har valgt at vende hjem til et PR-bureau. 

Palle Diederichsen nåede i øvrigt også en kort stund at arbejde for Stink Films and Digital i en global rolle. 

Det er hans samlede erfaring med globale kunder som SONY, Shell, BOSE, P&G, DELL og Volkswagen Group, der har fået ham til at indse, at ”tingene kan gøres anderledes, end de i mange tilfælde bliver gjort i dag både på kunde- og bureausiden og i samarbejdet alle parter imellem”. 

Palle Diederichsen kunne have valgt mange forskellige jobs i lille Dannevang, men en "anderledes metode" og et nyt syn på medier, kommunikation og marketing rimede primært på ét dansk bureau, Help PR & Kommunikation

PR-bureauerne kommer til at rykke

Hvorfor? 

– Jeg har faktisk hele tiden afskrevet, at jeg skulle tilbage til bureaubranchen i Danmark efter at have prøvet mig selv af på øverste niveau i London, men når det er sagt, så har jeg længe holdt øje med Help PR og tænkt, at her var nogle ligesindede folk, der var ude på at bryde med konventionerne.

– Det hele smelter jo sammen, som også ses fra den seneste udmelding fra PR-brancheforeningen og KreaKom, der vil i seng sammen. Jeg er oprindeligt fra et mediebureau, men med den udvikling, vi ser netop i disse år, vil jeg hellere smide mine æg i PR-kurven. 

– Den strategiske- og ledelsesmæssige kompetence bliver i fremtiden den stærkeste i kundeforholdet. Hvilke kanaler og i hvilke tempi kommer først i anden runde. Det så jeg i London, og det er på vej herhjemme, siger Palle Diederichsen, chef for Help Create afdelingen.

Ikke en ny reklame-aktør

Skal Help være en ny spiller inden for reklame?

Svaret er nej, hvis man spørger Help PR-stifteren Mads Byder.

– Vi arbejder allerede sammen med de reklamefolk, der i vores øjne er branchens bedste, bl.a. Boye & Spellerberg og Marie Mark. Og nu får vi blot endnu bedre mulighed for at spille sammen med dem og andre grene via Palles ankomst i Help-huset. 

– PR kan mere end for få år siden, og det er tydeligt, at markedet ser mere på PR-bureauerne i 1. runde nu, når de kigger efter partnere. Fx på holdnings- og adfærdskampagner, purpose og influent-marketing, som vi får flere og flere opgaver inden for. 

– Fordi vi kommer af presse, strategi og konceptudvikling på ledelsesniveauet, spørges vi tidligt fx før man tænker på et kreativt bureau, mediebureau eller blogger-netværk.

– Koncept og storytelling kommer før data og geografi, det svarer både vores kunder og vores mange henvendelser ude fra i hvert fald. Det tror vi på strækker sig ind over mange andre kommunikationsgrene. Og med Palle kan vi meget mere, siger Mads Byder.

Help PR med Create-hatten på

Palle Diederichsen er allerede i gang hos Help PR, og de første kunder er landet.

– Vi bygger nu videre på Help PR med "Help Create", som jeg bliver den drivende kraft i. Det vi hører hos kunderne er i høj grad, at der er en tvivl om, hvorvidt den måde, tingene hidtil har været gjort på, er den bedste. 

– Skal der være et lead-bureau, og hvis der skal, hvem er i så fald bedst egnet til opgaven. Vores mulighed for at udvide vores kunderelationer med services og produkter inden marketing og kommerciel kommunikation ligger lige for. 

– Help PR er allerede trusted advisors for kundernes topledelse, og nu kan vi også rådgive om den bedst mulige tilgang til marketing operations, siger Palle Diederichsen.

Brancheglidning er et faktum

Help Create bliver med Palle Diederichsen som partner en underafdeling til Help PR, og de første kunder i Help Create tæller blandt andet Saxo Bank, AG Analytics og e-Boks.

Er dette et udtryk for den igangværende brancheglidning?

Daglig chef i Help, Kasper Kankelborg, svarer på det:

– Brancheglidningen er et faktum, som alle byder ind på, uagtet om man har ståsted i PR eller reklame. Diskussionen om, hvilken bureautype der er fremtidens vinderbureau, er irrelevant. 

– Det vigtigste bliver evnen til at tænke i integrerede løsninger på tværs af discipliner og platforme og være i stand til at eksekvere disse med relevant storytelling overfor den rette målgruppe. 

Mads Byder fortsætter:

– Eksekvering og evnen til at udkomme med kundernes gode historier har altid være et mantra i Help PR – og det er uændret i fremtiden. Uagtet mediekonvergens, og at man i dag som brand har langt flere og bedre muligheder for at kommunikere direkte til forbrugerne – så skal ethvert koncept eller en enhver rådgivning altid efterfølges af konkrete handlinger og produkter. 

– Det er først der, kunderne oplever værdien, slutter Mads Byder.