En af Danmarks dygtigste branding-eksperter, Poul Mikkelsen, flytter ind i et kollektiv.

Noget af en mærkelig udvikling for veteranen, der har været med til at lancere et utal af øl-mærker, banker, teleselskaber og VW-biler.

– Det er ikke spor mærkeligt. Jeg har brug for et kreativt miljø, dygtige sparringspartnere, og da Susanne Lund foreslog, at vi skabte Kollektivet ved Søtorvet i det centrale København, trykkede hun på de helt rigtige knapper, siger Poul Mikkelsen, der via sit selskab Advising rådgiver alle de virksomheder, der vil lytte til ham.

– Jeg er i dag nok mest kendt for mit strategiske arbejde, men arbejder i virkeligheden mest kreativt. Og så skal man helst være flere.

Det forstår vi, men hvorfor i regi af Konstellation & Republica?

– Susanne er en af de få CEO's i branchen, der bedriver lederskab, og man kan ikke undgå at blive revet med af hendes visioner. Branchens og udvikling generelt er jo også noget, der stadig optager mig. Susanne laver en række kloge ændringer i sine bureauer, som intet har at gøre med Kollektivet.

– Blandt andet så nedtoner hun det kreative hierarki ved at nedlægge stillingen som kreativ direktør, give større ansvar til de kreative teams, der løser opgaverne i en slags flad struktur.

– Desuden indsætter hun en Chief Creative Manager, der skal skabe de optimale rammer for de kreative teams. Det er en god idé med så mange dygtige kreative og senior folk, som set-up'et kommer til at rumme fremover.

Rugekasse, legeplads, tænketank eller …

Idéen til ”Kollektivet" er en slags rugekasse til inspiration ”udefra”. Her sidder du … og hvad så?

– Kald det kreativ Co-Brewing, rugekasse, tænketank eller hvad du vil. Jeg skal finde nogle dygtige seniorfolk til at sparre med. Folk, der fagligt starter et godt stykke oppe ad stigen, enten kreativt eller strategisk, eller både-og.

– Folk, der lige som jeg selv arbejder af lyst, og som har lyst til at lege med andre. Susanne og hendes team har så adgang til os nogle timer om måneden, eller hvis vi har et fælles projekt. Det skal være folk, der har deres egen forretning, og som har nok at gøre med den, men som også har lyst til gå på jagt sammen.

Men I er en del af Konstellation & Republica?

– Kollektivet er ikke en del af Konstellation & Republica i traditionel forstand, men vi plejer social omgang med gruppen. Og også gerne fagligt, hvis der byder sig en lejlighed. Martin Gjerløf og Thomas Torp er jo tidligere kollegaer. De er jo en del af K&R.

Økonomien?

– Vi er ikke økonomisk forbundet med Konstellation & Republica. Ingen kontrakter. Vi kommer til at netværke med React, som er en slags sandkasse for talenter, og resten af bureauet.

– Jeg er jo vant til at undervise, så også det er ret lystbetonet og giver god mening, når man har nået min alder. Det fortsætter jeg i øvrigt med, men fremover nok her i København.

Du har fortsat selv kunder?

– Naturligvis. Jeg har mine egne kunder, som jeg har et formidabelt samarbejde med, og det er opgaver, som jeg nyder meget. Jeg er bestemt ikke stakåndet for at få mere, med mindre det er meget sjovt og svært, så jeg er nødt til at gøre mig umage.

Hvem har du i tankerne til Kollektivet?

– Endnu er holdet ikke på plads, men jeg har jo et massivt netværk i alle aldre. Jeg vil godt pointere, at jeg godt nok skal samle kollektivisterne, men jeg står ikke i spidsen for kollektivet. Vi skal være en gruppe jævnbyrdige, slutter Poul Mikkelsen.

Det nye Konstellation & Republica

For at summere Susanne Lunds tanker med den nye struktur i det store bureau, ser de således ud:

  • Konstellation & Republica er stadig, som tidligere, et hovedbureau men med den ændring, at der fremover vil være en fladere struktur i den kreative afdeling, hvor det kreative ansvar ligges ud til de respektive kreative teams.
  • I forbindelse hermed nedlægges den kreative direktørstilling, og den erstattes af en Chief Creative Manager, der får ansvaret for at coache og være en intern facilitator.
  • Den stilling er Thomas Torp fra TorpBerthelsen konstitueret i, indtil en ny er fundet. Han leverer empowerment til de kreative grupper, sikrer et inspirerende miljø, hvor den enkeltes evner får den bedste grobund for at blomstre. Endelig skal han sikre et bedre samarbejde på tværs i bureauet.
  • React er en gruppe på ca. unge 6 talenter, der under Talent Manager Per Holm Henriksens's kyndige ledelse bliver dygtigere og dygtigere, indtil de enten bliver optaget i K&R’s kreative afdeling eller finder vej til andre bureauer.
  • Kollektivet er gruppen af senior-kreative og -strateger, som driver selvstændig forretning, med eget cvr nummer. Men som også gerne vil være en del af en dygtig gruppe. Her deles sociale og faglige fællesskaber uden økonomisk binding til Konstellation & Republica.