Analyse- og rådgivningsvirksomheden Wilke udvider partnerkredsen med fem for at understøtte en strategisk målsætning om, at levere konkrete forbedringer af kundeoplevelser.

– Den største udfordring for de fleste organisationer er at skabe relevante og vedkommende oplevelser. Fysisk. Digitalt. Ja, overalt i det vi kan kalde kunderejsen, siger Morten Schrøder, der er bestyrelsesformand i Wilke.

– Der findes uendelige datamængder i verden. Wilkes vision er at hjælpe vores kunder til at skabe forandringer – med afsæt i den rigtige viden. Det gør vi ved at forstå data og finde ud af, hvad der driver menneskers adfærd.

– Sætte den specifikke viden i spil i forhold til at designe bedre services og de bedste produkter, dem, der er personlige, engagerende og relevante for virksomhedens kunder.

Sektor-specialiserede teams

Det var så salgs-gassen. Ellers noget?

– Ja. At få mest muligt ud af data kræver viden om trends, teknologi og forbrugeradfærd i virksomhedens marked. Det er derfor, vi i de sidste par år har etableret mindre sektor-specialiserede teams i Wilke.

– De har analytisk ballast og kompetencer indenfor teknologi og trends samt tilstrækkelig sektorviden til at kunne hjælpe vores kunder med at skabe nye services og produkter.

– De løsninger, vi har udviklet, dækker alt fra design af nye benzintanke, flow i behandling af henvendelser i klagecentre og udvikling af nye drikkevarer. Så man kan roligt sige, der er stor diversitet, fortsætter Morten Schrøder.

– I sektor-teams kan vores medarbejdere bedre arbejde med et fælles mål om at løse en konkret udfordring, fremfor at levere på hver sin specialiserede del af værdikæden. Teamstrukturen sikrer os et bedre fokus på opgaven og giver i tilgift også en højere medarbejdertilfredshed.

Og de fem nye partnere er

De fem nye partnere, Julie Nygaard, Kamilla Korsgaard Svane, Camilla Guldberg, Trine Strøger og Henrik Andersen står hver især i spidsen for et Wilke-team indenfor Tele/Medie, Finans, Arbejdsmarked, Specialister og Offentlig sektor.

– Som teamchef ser jeg, at mine kolleger hver dag bliver dygtigere og har bedre muligheder for at brænde igennem med deres ekspertviden. Det intensive fokus på den finansielle sektor gør, at de er blevet eksperter i at forstå kundernes adfærd i den finansielle sektor.

– Hver enkelt oplever også, at det er nemmere at opnå synlighed i fællesskabet – fremfor når man sidder hver for sig og nørder med løsninger. Det er klart med til at øge engagementet for opgaven. Det styrker helt sikkert også arbejdsglæden, at man i højere grad er en del af et fællesskab, som udarbejder løsninger sammen, siger Kamilla Korsgaard Svane, Head of Financial Services.

– Der er en god grund til, at vi har udvidet partnerkredsen i Wilke. Jeg ser sådan på det, at en stærk og kompetent partnerkreds er afgørende for, om vi kan fastholde og tiltrække de dygtigste mennesker og fastholde den positive udvikling vi er inde i.

– Vi er derfor både glade og stolte over at byde de fem nye partnere velkommen i ejerkredsen, slutter bestyrelsesformand Morten Schrøder.