Rupert Murdoch afviser endnu engang, at internettet er i gang med at aflive printmedierne. Topchefen for News Corporation mener, at de trykte medier fortsat har den bedste tid foran sig:
– I modsætning til sortseere og andre mørkemænd tror jeg, at de trykte medier vil opleve nye højder i det 21. århundrede, sagde han til Australian Broadcasting Corporation.
Men alt er naturligvis ikke ideel lykke. Murdoch kritiserede nemlig ledelserne i mange traditionelle mediehuse for en blind tro på de trykte aviser. Der er næppe tvivl om, at f.eks. dagblade fortsat vil miste oplag, men den tabte indkomst vil blive opvejet af indtægter fra web-udgaver og e-mails med skræddersyet (customized, red.) information.
– Dette århundrede vil vise, hvordan informations-platformene ændrer sig, men publikum for mediernes content vil mangedobles, mente mediemogulen, der bl.a. ejer Wall Street Journal, Times og the Sun.
– Netop Wall Street Journal er i gang med at ændre sin formidling, så hjemmesiden opdeles med henblik på tre målgrupper. En gratis info-tjeneste for alle, en tjeneste med relativt billig kommunikation, og endelig en meget dyr high end-tjeneste med især finansielle nyheder, sagde Murdoch.
For at medierne bliver i stand til denne transformation, skal især holdningen ændres blandt journalisterne. Fra at journalistiken ses som et mål i sig selv, skal medarbejderne se sig som mennesker, der lever af at servicere læserne.
Det er ikke truslen fra nettet, der i sig selv udfordrer printmedierne, men journalisterne magelighed og nedladende holdning over for de nye medier, vurderede Murdoch, der for 15 år siden kaldte internettet for den største udfordring for medierne overhovedet. Og hvor der lå en smuk guldgrube begravet, hvis man altså vidste, hvor der skal graves.
– Læserne vil bare ikke tages for givet mere. Det kan vi lige så godt acceptere, mente altså manden, der om nogen har forsøgt at skræddersy medierne til målgrupper. Og det sjove er, fortsatte han, at selv om journalister aldrig har troet på målgruppe-idéen, så har de levet en form for monopol-tilværelse, hvor de præcist har skrevet til deres faste læsere – og ingen andre.
Mener altså manden, der i 80’erne rev alle de faste mure ned i Fleet Street, hvor man ifølge Murdoch stadig levede efter et kodeks, der fungerede fint, da Johann Gutenberg trykte sin første bibel.