Konjunkturerne er gode, og det smitter af på bureaubranchen. Det så man i 2016, hvor branchen voksede med 7,4 pct., og det så man i 2017, hvor væksten blev på 7,4 pct., hvilket i kroner svarer til, at branchen blev 455 mio. kr. større.
 
Det viser den nye Trendrapport fra MyResearch, som ud over de årlige CMO trendanalyse og Bureaudirektør trendanalysen også rummer en nøgletalsanalyse baseret på ca. 300 bureauer med en samlet bruttoavance på 6,6 mia. kr.
 
Ud over den flotte fremgang i bruttoavance blev bundlinjen også forbedret. Resultat før skat voksede med 16,4 pct., og det betyder, at ca. 100 mio. kr. ud af væksten på 455 mio. endte på bundlinjen.
 
Men goderne blev ulige fordelt. De digitale bureauer stod for langt størstedelen af fremgangen.
 
De voksede med ca. 330 mio. kr., mens reklamebureauerne måtte tage til takke med et status quo resultat – og dermed endnu et år med en faldende markedsandel. Det har faktisk været situationen i en årrække nu.
 
Realiteten er da også, at de digitale bureauer nu udgør den største bureaugruppe i rapporten. I hvert fald hvad angår bruttoavance, for der er antalsmæssigt flere reklamebureauer. Det skyldes dog ikke kun, at de digitale vokser så meget mere end reklamebureauerne som hidtil har været den største gruppe. Der er også nogle bureauer, som har holdt flyttedag. Det gælder først og fremmest Wunderman.
 
Bureauet udspringer lige som Magnetix af dialogverdenen, men mens Magnetix for adskillige år siden blev flyttet over blandt de digitale bureauer, er det først sket i år med Wunderman.
 
Wunderman er en formidabel succes, og voksede i 2017 med over 40 mio. kr. til en bruttoavance på over 230 mio. kr.
 
Det er den største nominelle vækst i 2017 – i øvrigt foran Magnetix på 2. pladsen. Magnetix voksede med 35 mio. kr. På 3. pladsen på denne liste finder man Novicell – der så til gengæld stod for den største procentuelle vækst – nemlig et plus på 33,6 pct.
 
Det reklamebureau, der voksede mest, var Envision med en vækst på 19 mio. kr., mens &Co gruppen, NoA, stod for den største procentuelle vækst (+26,2 pct.).
 
Nøgletal
292 bureauer
 • Bruttoavance 6,616 mia. kr., +7,4 pct.
 • Resultat før skat +0,707 mia. kr., +16,4 pct.
78 digitale bureauer
 • Bruttoavance 2,388 mia. kr., +16,4 pct.
 • Resultat før skat 0,308 mia. kr., +19,2 pct.

129 reklamebureauer

 • Bruttoavance 2,287 mia. kr., -0,4 pct.
 • Resultat før skat 0,235 mia. kr., +9,5 pct.
21 mediabureauer
 • Bruttoavance 1,079 mia. kr., +4,3 pct.
 • Resultat før skat 0,121 mia. kr., +7,7 pct.
46 PR-bureauer
 • Bruttoavance 0,590 mia. kr., +9,3 pct.
 • Resultat før skat 0,064 mia. kr., +15,3pct.
18 designbureauer
 • Bruttoavance 0,272 mia. kr., +14,6 pct.
 • Resultat før skat -0,020 mia. kr., +39,2 pct.
Designgruppen er stærkt præget af Designits store underskud på ca. 40 mio. kr.
 
MyResearch Trendrapporten 2018 ar sponsoreret af Agillic, Magnetix og Hjaltelin Stahl. Den rummer tre analyser i en rapport:
 • CMO trendanalysen, der afdækker, hvordan annoncørerne disponerer deres marketingbudgetter. 179 CMO’er repræsenterende et marketingbudget på 7,3 mia. kr. har deltaget.
 • Bureaudirektør trendanalysen med deltagelse af 90 bureaudirektører repræsenterende en bruttoavance på 3,1 mia. kr. Her svarer de på en række spørgsmål om udviklingen på bureauet og i markedet.
 • Og endelig nøgletalsanalysen, hvor de samlede tal for branchen bygger på 292 bureauer/grupper og hvor der vises nøgletal på alle bureauer over 7,5 mio. kr. i bruttoavance plus et antal udvalgte andre.
Rapporten koster 3.950 kr. og der gives 10 pct. rabat til medlemmer af Dansk Markedsføring. Den kan bestilles hos adm. dir. Mogens Østergaard, mo@myresearch.dk