Den virkelighed, annoncørerne befinder sig i, kan på mange måder få ordet mediebureau til at virke som en anakronisme.

– Og det er helt sikkert ikke et ord, der beskriver den fremtid, vi som mediebureauer skal tilpasse os, siger Jonas Hemmingsen, nordisk CEO for GroupM.

– Fremtiden handler om at skabe værdi gennem dybe forbrugerindsigter, tiltrække det allerskarpeste talent og bygge nye horisontale bureaupartnerskaber.

Vi har sat Jonas Hemmingsen og hans COO Paw Saxgren stævne for at drøfte mediebureauernes fremtid.

– Ordet mediebureau beskriver den klassiske rolle, at hjælpe annoncørerne med at købe annonceplads. Det var en rolle, der vandt frem for mere end 40 år siden, da mediebilledet var meget enkelt. Siden er opgaven kun blevet mere kompleks, og indkøbet er i dag blot et hjørne af vores arbejde.

Vi skal skabe værdi

Men kan man tale om ”fremtidens mediebureau”, for findes mediebureauet overhovedet i fremtiden?

– Godt spørgsmål. Alle taler om hybrid-bureauer, men vi bør i stedet tale om ”værdi-bureauer”, fordi alt hvad vi gør handler om at skabe værdi for vores kunder gennem medier, marketing og kommunikation. Og grundlaget for det arbejde er bl.a. al den indsigt, som mediebureauet rummer, siger Paw Saxgren.

– Så dag spiller vi i langt højere grad en rolle som konsulenter, og det kommer vi kun til at gøre endnu mere af i fremtiden. Vi skal evne at forstå kundernes problemstillinger og forbrugernes motiver for at kunne udvikle relevante og værdiskabende løsninger. Og måske vil vi i højere grad blive honoreret efter værdi og ikke transaktioner eller forhandlede rabatter.

Fremtidens mediebureau

Lidt forenklet ser Hemmingsen og Saxgren fremtidens mediebureau funderet på tre komponenter:

· Mennesker. Ikke overraskende er det individer og kompetencer, der spiller den afgørende rolle i fremtidens mediebureau.

– Nye teknologier er vigtige at kunne omfavne, men det er menneskers evne til at se muligheder og omsætte indsigt til viden, der gør forskellen. Vi har arbejdet intensivt de sidste fem år på at skabe et miljø, som tiltrækker nye talenter, og vi er super stolte af at ligge så godt placeret i MyResearchs undersøgelse af, hvor marketingstuderende helst vil arbejde.

– Det viser, at vi er på rette vej, og vi fortsætter med at skabe unikke faglige miljøer og strategiske partnerskaber, som giver vores medarbejdere mulighed for at udvikle nye kompetencer og løsninger.

– Alene i Danmark har vi mere end 150 specialister samlet, som udgør vores fælles kompetencer for bureauerne i gruppen, og det er en forudsætning for, at vi kan hjælpe vores kunder med de mange nye udfordringer, som de står overfor. Denne mulighed for tværgående innovation og videndeling, finder du ganske enkelt ikke andre steder i bureauverdenen.

Bredt samarbejde

· Indsigter. Mediebureauernes arbejde har altid været funderet på data og indsigter, og vi besidder dyb specialist-viden på en lang række centrale områder inden for data og analyse.

– Vi har haft en tendens til at isolere denne viden hos os selv for at beskytte vores unikke position, men vi er nødsaget til at nedbryde de siloer, som mange af disse indsigter findes i.

– I fremtiden vil ingen specialer på mediebureauer have værdi i sig selv. Det vil være opgaven, der afgør valget af kompetencer og værktøjer, og endnu vigtigere – de skal tænkes sammen, hvis vi skal skabe endnu mere værdi for vores kunderne. Og dette bringer os til den tredje komponent;

· Horisontalitet. Vi er nødt til at gentænke vores samarbejdsmodeller. Vi skal arbejde bredere end bureauet, GroupM, WPP og andre bureauer.

– Det handler om at række ud til alle de kompetencer, der kan skabe værdi for kunden og samtidig sikre en simpel og enkel platform af indsigt at stå på. Vi kalder det ”Open Agency”.

– På trods af, at vi har mange kompetencer i gruppen, har det aldrig været vigtigere at invitere andre ind. Det giver helt andre løsninger for vores kunder, som ofte ikke indeholder et klassisk mediekøb.

– Og skaber samtidig ny inspiration for medarbejdere hos andre partnere og ikke mindst i virksomhederne. Så fremtiden vil bringe mere ydmyghed over for vigtigheden af at samarbejde og at lære at tage verden ind.

Nye konkurrenter

Mange taler om, at bureauerne skal forholde sig til helt nye typer af konkurrenter i fremtiden? Fx rene konsulenthuse som McKinsey eller tech-selskaber som Accenture, Oracle og Microsoft?

– Vi er enige. Konkurrenterne kommer både udefra og fra vores egen verden. Vores styrke er imidlertid, at vi altid har været datadrevne, og at vi som mediebureau er vant til at have fingrene dybt nede i materien, når det kommer til eksekvering.

– Vi udspringer af en bureau- og marketingverden, hvor man forstår betydningen af strategi, men også vigtigheden af eksekvering. Og netop vores forståelse af, hvad der skaber værdi, når vi eksekverer, gør os i stand til at formulere bedre og mere dynamiske strategier for vores kunder.

– Så vi ser ret lyst på fremtiden, på at komme endnu tættere på kunderne og deres forretning og bygge nye relationer – både med nye kolleger og andre bureauer, slutter Jonas Hemmingsen og Paw Saxgren.