Omsætningen i den danske PR- og kommunikationsbranche faldt svagt i de første tre kvartaler af 2019.

Det viser nye tal fra erhvervsorganisationen Dansk Erhverv, der har store dele af den danske rådgiverbranche – herunder mange PR- og kommunikationsbureauer – som medlemmer.

I de første tre kvartaler af 2019 omsatte branchen for 1,696 milliarder kroner mod 1,836 milliarder kroner i samme periode 2018.

Offentlige nedskæringer

Ser man på udviklingen over en lidt længere periode, fem år, så er omsætningen vokset med 14 procent i den danske PR- og kommunikationsbranche, der beskæftiger knap 1.600 personer.

Hvad skyldes nedgangen i 2019?

– Selvom der i det store hele har været en flot fremgang i branchen, har der været et stort politisk fokus på at nedbringe forbruget af rådgivere og konsulenter i det offentlige i det meste af 2019, siger Daniel Møller Jensen, der er politisk konsulent i Dansk Erhverv.

Det har påvirket det offentlige, ”som har holdt igen med at trække på ekstern kommunikationsrådgivning”, forklarer Daniel Møller Jensen og fortsætter:

– Vores medlemmer fortæller, at flere offentlige projekter pludselig er blevet annulleret eller udsat. 

Usikker fremtid

Daniel Møller Jensen forudser yderligere udfordringer i den danske PR- og kommunikationsbranche, da ”der fortsat er et stort politisk fokus på det offentliges brug af kommunikationsrådgivere”. 

– Senest har regeringen og dens støttepartier vedtaget en finanslov, der indeholder markante besparelser på det offentliges brug af eksterne rådgivere og konsulenter. Det skaber en usikker fremtid for branchen, siger Daniel Møller Jensen.

Og selvom ”det er svært at spå om fremtiden”, så er der – udover det politiske ønske om at skære kraftigt ned på konsulentforbruget i det offentlige – flere faktorer, der kan presse den danske PR- og kommunikationsbranche yderligere, mener Daniel Møller Jensen.

Det drejer sig eksempelvis om ”den økonomiske uro ude i verden og de spæde tegn på økonomisk opbremsning”. 

– Ser vi for alvor en opbremsning i økonomien, vil det påvirke virksomhedernes investeringsvilje og dermed også bureauernes aktivitetsniveau. Vi hører fra medlemmerne, at det er en udvikling, man følger meget tæt og justerer efter, siger Daniel Møller Jensen.

Dansk Erhvervs opgørelse af omsætning og beskæftigelse i den danske PR- og kommunikationsbranche er baseret på tal fra Danmarks Statistik, statistikbanken.dk og på erhvervsorganisationens egne beregninger.