Brandhouse Gruppen, der består af bureauet Brandhouse A/S, det grafiske produktionshus Outhouse ApS og designbureauet Bessermachen ApS, måtte notere sig en tilbagegang på såvel top- som bundlinje i sit seneste regnskabsår,

Bureaugruppens dækningsbidrag faldt til 42,5 mio. kr. i perioden, der omfatter 1. oktober 2017 til 30. september 2018, mod 48,8 mio. kr. året før. Resultatet før skat skrumpede fra et plus på 4,2 mio. kr. til 1,9 mio. kr.

Alligevel betegner Brandhouse Gruppens ledelse, der består af den relativt nytiltrådte adm. direktør Thomas Nolsø og stifter samt hovedaktionær i bureauet Stiig Helgens Binggeli, resultatet som ”tilfredsstillende” i årsrapportens ledelsesberetning.

Det skyldes, at ”udviklingen skal ses i lyset af en række positive ændringer. En ny stærkere ledelsesgruppe, en række aftaler med nye kunder kort inden årsafslutningen samt en positiv udvikling i ekspertfunktionerne omkring PR og Sociale Medier”, lyder det i ledelsesberetningen.

Røde tal hos Brandhouse A/S

”Utilfredsstillende” er derimod det prædikat, Brandhouse-ledelsen hæfter på årsrapporten fra det største bureau i gruppen, Brandhouse A/S.

Det er den del af bureaugruppen, der bærer en stor del af omkostningerne ved mange af de nye tiltag og enheder, Brandhouse Gruppen sætter i søen, hvilket er med til at tynge resultaterne i det seneste årsregnskab ned.

Her er fx driftsresultatet negativt med 2,3 mio. kr., mens egenkapitalen lyder på minus 1,6 mio. kr., men den er siden reetableret, oplyser Stiig Helgens Binggeli.

Brandhouse Gruppen overtog efter afslutningen af regnskabsåret det digitale dialogbureau Subsero, ligesom Brandhouse A/S har åbnet en ny afdeling i Odense.

Hvad er forventningerne til 2019?

– Med købet af Subsero samt nye kunder i forretningen ligner det en vækst som i tidligere år, siger Stiig Helgens Binggeli.

Hovedtal:

Brandhouse Gruppen ApS (koncern)

 • (i mio. kr.)                           2017/18       2016/17
 • Bruttofortjeneste:              33,2               39
 • Driftsresultat:                     1,9                 4,2
 • Årets resultat:                    1,5                 3,2
 • Egenkapital:                       10,6               13,9
 • Gns. antal ansatte:             52                  55

Brandhouse Gruppen ApS ejer 100 pct. af Brandhouse Goodwill ApS, 80 pct. af Brandhouse A/S, 80 pct. af Bessermachen Aps, 65 pct. af Outhouse Goodwill og 80 pct. af Outhouse Aps.

Brandhouse A/S 2018

 • (i mio. kr.)                           2017/18         2016/17
 • Bruttofortjeneste:              21,2               26,2
 • Driftsresultat:                     -2,3                -0,4
 • Årets resultat:                    -1,8                -0,4
 • Egenkapital:                       -1,6                 0,1
 • Gns. antal ansatte:             34                  36