Det går fremad på det danske outdoor-marked i disse år, og nu er der landet nye tal fra Kantar Gallup, der næppe lægger en dæmper på begejstringen.

De viser nemlig, at en af outdoor-udbyderen AFA JCDecaux’ mest velkendte reklameflader, de klassiske og fritstående reklamestandere, eller abribus’er, har Danmarks højeste dækning målt på tværs af mediegrupper.

– På en uge rammer vores annoncører 71 pct. af de 15-59 årige med en landsdækkende abribus-serie. Det er der, så vidt vi kan se, ikke noget andet enkeltstående medie, der overgår, siger Mai Britt Lundstrøm, Insights- og Business Development Manager hos AFA JCDecaux.

– Samtidig opnås en frekvens på 28, hvilket er exceptionelt højt og effektivt, når man vil have et budskab manifesteret i forbrugernes bevidsthed. Så vi har her et reklamemedie, som i den grad når ud til danskerne, fortsætter hun.

De unge ser også med

Dertil kommer, at det samme billede tegner sig – og endda står endnu skarpere – når man ser på den kommercielt attraktive unge (15-29 årige) målgruppe.

– Her opnår man med klassisk outdoor samme stærke dækning på 71 pct. i løbet af en uge. Og det er faktisk næsten 20 procentpoint højere end TV 2. At afstanden er så stor, kom faktisk bag på os, siger Mai Britt Lundstrøm.

– De nye dækningstal kommer fra vores ”Outdoormeter”, som vi havde behov for blev opdateret. Det skyldes, at vi i forbindelse med digitaliseringen af København og DSB har ændret en del i vores udstyrsportefølje, forstået på den måde, at der nu er færre analoge flader. Til gengæld har vi opsat mange digitale skærme.

– Grundet denne omlægning har vi fået reberegnet den dækning, som vores velkendte abribus-serier står for. Kantar Gallup er vores faste samarbejdspartner på ”Outdoormetret”, derfor er det også Gallup, der har beregnet alle data på ny, fortsætter Mai Britt Lundstrøm

Morten Kromann-Larsen, direktør i Kantar Gallup, forklarer, hvordan det er foregået:

– I beregningerne har vi ligesom sidst inddraget ”Rejsevaneundersøgelsen”, der belyser trafikken på og ved togstationer, Coops butikker og de 28 af landets kommuner, som udgør AFA JCDecaux’ netværk, siger han.

– I 2012 registrerede vi 2.000 danskeres færden på en given dag samt 500 GPS-interviews med registrering af syv dages rejseadfærd. Ved at veje og opdatere med de nyeste data har vi genberegnet dækning og frekvens for abribus-serierne i forskellige geografiske områder. Outdoormetret dokumenterer igen outdoormediets styrke, så vi ser frem til det videre arbejde med outdoor-analyser, fortsætter han.

Mediebureau: OOH ikke mindre attraktivt

Hos Omnicom Media Group vurderer Karina Malling, Head of Print & OOH, at de seneste års massive vækst i brugen af streaming-tjenester er en væsentlig del af forklaringen på de nye interessante tal.

– Udviklingen de seneste seks-syv år viser, at flere traditionelt stærke mediegrupper, herunder TV, er faldet i dækning. For flow-TV’s vedkommende er seeradfærden med second og third screen, nye streaming-tjenester osv. slået igennem. Det er selvfølgelig en medvirkende årsag til, at vi i dag ser outdoor have den højeste dækning, siger hun.

– Når man tager den udvikling i betragtning, er det vel kun forståeligt, at annoncører revurderer deres medieinvesteringer og medievalg. Her er outdoor en af flere muligheder, og med de nye dækningstal bliver outdoormediet i hvert fald ikke mindre attraktivt, fortsætter Karina Malling.

– I vores optik kan outdoor henover de kommende år måske ende med at blive det sidste store massemedie. De analoge medier tilbyder allerede nu den højeste dækning. Og den dækning vil kun stige i takt med den fremtidige befolkningstilvækst i storbyerne.

– Vi rammer i runde tal tre ud af fire danskere i løbet af syv dage. Og i kombination med vores digitale netværk, der dagligt ses af 1,1 million, kommer dækningen endnu en oktav op, slutter Mai Britt Lundstrøm fra AFA JCDecaux.