Du ville være undskyldt, hvis du ved første øjekast troede, at de følgende billeder var fra en officiel corona-kampagne fra Sundhedsstyrelsen.

Skrifttyperne og farverne minder umiskendeligt om dem, Sundhedsstyrelsen bruger. Logoerne med ”Vaccination” og ”Corona – Covid 19” er identiske med Sundhedsstyrelsens. Og det samme er piktogrammerne af corona-virus, en gravid kvinde og en smiley samt ampullen og kanylen.

På billederne er der tekster som ”Fakta omkring risikoen ved at blive vaccineret” og ”Er det okay at eksperimentere på børn?”.

Men billederne kommer ikke fra Sundhedsstyrelsen. De er blevet delt af corona- og vaccine-skeptikeren Saszeline Sørensen på Twitter. I alt har hun delt otte billeder, som siden er blevet taget ned.

Billederne vækker skarp kritik fra både jura-eksperter og Sundhedsstyrelsen, fordi de ligner den officielle kampagne.

Artiklen fortsætter under billedet.

Kopierne: Otte billeder delt af Saszeline Sørensen på Twitter, som alle napper piktogrammer fra Sundhedsstyrelsens officielle corona-kampagner.

”Det, hun gør, er vildledende. Ved at bruge Sundhedsstyrelsens symboler ligner det officiel kommunikation, men budskabet er det stik modsatte af myndighederne og er præget af misinformation,” siger advokat med speciale i medie- og ophavsret, Vibeke Borberg.

”Det er en underminering af den autoritet, som Sundhedsstyrelsen har. Det kan skade bekæmpelsen af corona og føre til misforståelser,” siger hun.

Sundhedsstyrelsens kampagner om corona, som er lavet sammen med bureauet Advice, har vundet flere priser – heriblandt to priser ved årets Creative Circle Awards. Sundhedsstyrelsen oplyser, at de tager billederne ”alvorligt”.

”Vi er meget opmærksomme på, at der ikke kan skabes tvivl om den kommunikation, vi som myndighed giver til borgerne, og vi er altid opmærksomme på at beskytte Sundhedsstyrelsens navn, logo og ikoner. Misbrug af Sundhedsstyrelsens logo og ikoner kan skabe tvivl hos borgerne om Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger,” skriver Sundhedsstyrelsen.

Men ikke nok med, at opslaget bliver kritiseret for at sprede tvivl og misinformation. Billederne er også et brud på ophavsretsloven og potentielt straffeloven, lyder det fra tre jura-eksperter.

Den ægte vare: De officielle designs og pjecer fra Sundhedsstyrelsen, hvorfra piktogrammer og logoer er kopieret.

Eksperter: Krænker helt sikkert ophavsretten

”Det er som minimum en krænkelse af ophavsretten – og det er potentielt også mere end det.”

Sådan lyder vurderingen fra Vibeke Borberg, da hun ser piktogrammerne fra Saszeline Sørensens opslag. Hun er ikke i tvivl om, at de er ophavsretsligt beskyttede.

”Det er piktogrammer, styrelsen har fået udarbejdet til at informere om corona. De er budskabet i sig selv. Man må helt grundlæggende ikke tage andres logoer,” siger Vibeke Borberg.

”Det gør det også værre, at hun er kendt og har mange følgere. Potentielt kan hun nå flere med sine opslag end eksempelvis styrelsen selv kan,” siger Vibeke Borberg.

Professor i medieret Sten Schaumburg-Müller fra SDU er helt på linje med Vibeke Borberg.

”Piktogrammerne er ophavsretsligt beskyttede. Og det samme kunne logoerne med ”Corona – Covid-19” og ”Vaccination” også godt være, men der er jeg lidt mere i tvivl. Begge dele er kopieret fra styrelsen, og hun gør det systematisk og konsekvent,” siger han.

Og netop det samlede billede gør, at sagen fremstår mere alvorlig, siger Sten Schaumburg-Müller.

”Man må ikke udgive sig for at være en offentlig myndighed ifølge straffelovens paragraf 131. Og det er netop det, hun gør, når hun bruger Sundhedsstyrelsens logoer. Hun er ikke gået planken fuldt ud og har brugt Sundhedsstyrelsen officielle logo. Men når du ser det her hurtigt, så registrerer du klart, at det ligner officiel kommunikation. Der er en klar forvekslingsmulighed,” siger Sten Schaumburg-Müller.

Straffelovens paragraf 131

“Med bøde eller fængsel indtil 6 måneder straffes den, som offentligt eller i retsstridig hensigt udgiver sig for at have en offentlig myndighed eller offentlig bemyndigelse til en virksomhed, eller som uden offentlig bemyndigelse udøver en virksomhed, til hvilken en sådan kræves, eller vedblivende udøver en virksomhed, til hvilken retten er ham frakendt.”

”Vi skal have tillid til, at ting, der er udsendt fra myndighederne, kommer fra dem. Jeg mener, det hun gør, er strafbart,” siger han.

Hvis man overtræder straffelovens paragraf 131, kan det give bøde eller fængsel på op til seks måneder.

Hvad er formålet, hvis ikke det skal ligne Sundhedsstyrelsen?

Ekspert Lotte Helms, der er Ph.d-stipendiat i strafferet ved SDU, mener, at der er flere ting, der taler for, at billederne kan have brudt straffeloven.

”Det ligner, at det er udgivet af Sundhedsstyrelsen. Der har været massiv markedsføring af deres kampagner, så de er meget genkendelige og kan forveksles, når deres design bliver brugt i andre sammenhænge,” siger Lotte Helms.

”Derfor er det muligt, at det er i strid med paragraf 131 i straffeloven. Hvis det skal overtræde den lov, så skal man have til hensigt at udgive sig for at være en offentlig myndighed.”

Hvad taler for det?

”Hun præsenterer et budskab, som om det er fremsat af en offentlig myndighed. Ellers kunne du have lavet et hvilket som helst andet design. Når du aktivt tager elementer fra en offentlig myndighed, så må det være din hensigt at udgive dig for at være dem,” siger Lotte Helms.

Og hvad taler imod?

”Det er, at hun ikke konkret bruger Sundhedsstyrelsens logo eller aktivt skriver, at det kommer fra dem. Det betyder, at der vil ligge en vurdering, og derfor kan vi ikke være helt sikre. Havde der nu stået ”hilsen Sundhedsstyrelsen,” så havde der slet ikke været nogen tvivl.”

Pensionistens opkald

Markedsføring har forelagt kritikken fra eksperterne for Saszeline Sørensen. Hun afviser at stille op til interview.

Markedsføring har lavet billedsøgninger på alle otte billeder på Google, men uden at kunne finde dem andre steder. Til gengæld henviser Google til en række lignende billeder, når vi søger. Mange af dem er officielle opslag og billeder fra Sundhedsstyrelsen.

På SMS har Saszeline Sørensen uden nærmere forklaring efterfølgende sendt et link til en flyer med samme visuelle look som de opslag, hun har delt på Twitter. Flyeren er lagt op på websiden Scribd af en person med navnet ”Tim”. Markedsføring har ikke kunnet finde ud af, hvem ”Tim” er.

Flyeren fra "Aktiv Modstand International", hvor der igen bliver brugt piktogrammer og logo fra Sundhedsstyrelsen.

Flyeren advarer om, at corona-vaccinen risikerer at føre til blodpropper, infertilitet, udslæt og død. I flyeren står der, at vaccinerne er ”hastegodkendt til eksperimentelt brug”. Flyeren er tidligere på tjekdet.dk blevet kritiseret for at være misinformation.

Afsenderen af flyeren er en vaccinekritisk gruppe, der hedder ”Aktiv Modstand International”. De har også en lukket Facebook-gruppe, hvor Sundhedsstyrelsens logoer og piktogrammer bliver brugt i vaccine-kritisk materiale lig de billeder, der er på Saszeline Sørensens Twitter-profil.

Markedsføring har fået adgang til gruppen og kan ikke finde de otte billeder fra Saszeline Sørensens Twitter-profil derinde.

Vi har ligeledes spurgt administrator af gruppen, en anonym profil med navnet ”Koni Kognitiv”, om de har lavet de billeder, Saszeline Sørensen har bragt. Her svarede profilen først, at Markedsføring ville blive ringet op.

Senere blev vi ringet op af en folkepensionist, der selv havde omdelt flyeren, efter at have fået den udleveret af andre fra det vaccine-kritiske miljø. Men hvem, der havde lavet den, vidste personen ikke. Og pågældende ville heller ikke sige, hvem der havde bedt ham ringe til Markedsføring.

Fire opslag fundet på den lukkede Facebook-gruppe "Aktiv Modstand Danmark", som har samme tekster og kopi af piktogrammer som flere af Saszeline Sørensens opslag.

Ret til at være kritiske

De tre eksperter forsvarer alle Saszeline Sørensen og andre skeptikeres ret til at ytre sig kritisk over for myndighederne.

”Som udgangspunkt må du gerne være kritisk. Der er ytringsfrihed,” siger Sten Schaumburg-Müller.

Vibeke Borberg vurderer på de anden side også, at den debat, Saszeline Sørensen og andre skeptikere deltager i, giver dem vide rammer for kritiske ytringer.

”Du må gerne være corona-skeptiker. Hun blander sig i den offentlige debat som en modstemme til den officielle stemme. Det er lige præcis formålet med ytringsfriheden. Det giver hende udvidede grænser for, hvad hun må ytre, men ikke til at anvende styrelsens piktogrammer til sit eget modsatrettede formål. Formålet med ytringsfriheden er ikke, at du skal kunne vildlede eller misinformere,” siger hun og tilføjer: 

”Der er også tilfælde, eksempelvis i form af satire, hvor det måske ville være i orden at replikere Sundhedsstyrelsens piktogrammer. Men det er der ikke tale om her,” siger hun.

Lotte Helms mener, det ville være fornuftigt, hvis Sundhedsstyrelsen anmeldte sagen til politiet.

”Det ville i min optik være en god idé, hvis politiet og anklagemyndigheden så nærmere på det,” siger Lotte Helms.