Man har set det jævnligt - værdien af PR-indsatsen opgjort i kroner og øre. Tallene har dog aldrig været troværdige, mener den danske virksomhed, Hypefactors, og det vil den nu lave om på med en ny udviklet software.

For at finansiere dét, styrke salgs- og markedsføringen og vinde ind på nye markeder, går Hypefactors derfor nu på Nasdaq First North børsen i København. Tegningsperioden starter på onsdag.

Målsætningen er at rejse mellem 15 og 20 mio. kr., hvilket svarer til godt 25 pct. af ejerskabet af selskabet efter børsintroduktionen. Majoriteten vil fortsat ligge hos Hypefactors-CEO’en Casper Janns og bestyrelsesformanden Jan Werner, der til daglig er CEO for Wunderman, men her investerer han personligt i selskabet.

– Jeg har været en del af marketing-automation verdenen siden 90’erne, og jeg tør godt sige, at en platform som Hypefactors har et betydeligt potentiale. Problemet de løser er både kendt og stort, men ingen har hidtil været i stand til at løse det, hvilket har medført, at der opereres med forældede branche-standarder, og som alle ved er forkerte, siger Jan Werner.

Den umulige sammenligning

Casper Janns uddyber:

– Værdien af medieomtaler opgøres de fleste steder stadig som man har gjort de seneste 50 år, altså via den såkaldte AVE-metode (Advertising Value Equivalent, red.), hvor man konverterer den spalteplads, man har opnået i fx en avis med, hvad det tilsvarende ville have kostet at placere en købt annonce i samme medie. 

– Man udregner værdien ud fra listepris, som ingen betaler, da alt forhandles, og indregner ikke essentielle faktorer som omtalens fokus eller om omtalen var positiv eller negativ. Dertil kommer, at man ofte, i internationale virksomheder, ser forskellige måder at beregne værdien på fra marked til marked, hvilket gør reel sammenligning umulig.

– Troværdigheden og konsistensen har altså manglet, og det betyder bl.a., at management i virksomhederne længe har ignoreret PR-beregningerne, og det er klart forretningskritisk, fordi betydningen af en stærk PR-indsats bliver vigtigere og vigtigere i disse år, hvor mediebilledet bliver stadig mere komplekst. 

– Der skabes utrolige værdier via stærkt PR-arbejde, men alligevel bliver PR tit prioriteret for lavt, sammenlignet med andre dele af marketingmixet, fordi troværdige effektmålinger mangler. PR bliver så reduceret til et simpelt kampagne add-on, der ikke tages nær så alvorligt, som investeringen burde.

Medieovervågning og effekt-rapportering

Men I har fået en bedre idé?

– Ja, selv om idéen i sig selv er ret nem at få, da behovet er så markant. Det vanskelige er – med AI og machine learning som værktøjer – at bygge en operationel og automatiseret løsning, der dækker alt fra global medieovervågning til effekt-rapportering i én samlet løsning og samtidig er enkel at anvende. 

Blandt brugerne er virksomheder som fx MHI Vestas Offshore Wind, Ecco, Moët Hennesy og Aarstiderne, og med provenuet fra børsnoteringen vil Hypefactors gå målrettet efter store virksomheder med mange brands, store budgetter og stor kompleksitet grundet deres mange geografiske lokationer og markeder.

Matcher ønsket om insourcing

Hvad er det præcist, I tilbyder virksomhederne?

– Hypefactors er en B2B-softwareplatform, der leveres som Software as a Service (SaaS) i skyen. Konceptet i SaaS er, at kunden ikke skal have softwaren installeret på egne servere, men tilgår løsningen online. 

– Typisk betales for anvendelsen af softwaren gennem en periodisk, ofte månedlig eller årlig, betaling. Fordelen ved konceptet er således, at der opnås en løbende indtægt og en høj grad af gentaget salg.

– Virksomheder kan begynde med et mindre antal licenser, men efterhånden som de opdager, hvor effektivt softwaren er, vil de øge antal licenser til fx flere markeder, og da det matcher en stigende tendens til insourcing af værktøjer i virksomheder, mener vi, at vort værktøj udfylder et markedet.

Selve jeres værktøj, hvordan er det specielt?

– Hypefactors gør effekten af kommunikation målbar og arbejdsgangene nemmere og leverer den gennemsigtighed, virksomhederne har ønsket, men manglet til at forstå værdien af deres PR- og kommunikationsinvesteringer. 
– Vores PR automation-platform dækker hele kommunikationsspektret, fra global medieovervågning til effektrapportering, i én samlet løsning. 
– En integreret del af platformen er metoden ”Hypefactors Value”, der ud fra 10 forskellige parametre – herunder kvalitet og troværdighed – beregner enhver medieomtales økonomiske værdi, vel at mærke automatisk. Og det gøres på tværs af alle platforme og kanaler, så indsatsen kan evalueres til brug for næste indsats. 
– Det skaber både gennemsigtighed og tryghed og danner grundlag for hidtil uset præcision, uanset om man opererer på 1 eller 100 markeder. Vores software vil placere PR på linje med økonometriske modeller, og management vil tage PR-investeringen alvorligt, fordi de nu opnår troværdige og konsistent data, de kan basere beslutningerne på.

Operationaliseringen har manglet

Og det har ingen tænkt på før?

– Jo sikkert, men der er ingen andre aktører, der rigtigt har kunne gøre det operationelt. 

Hvorfor er det lige nu, gennembruddet kommer?

– Fordi MarTech har udviklet sig kolossalt de seneste 10 år. Det er i disse år, at kunstig intelligens og machine learning har nået et niveau, der gør det muligt at overskue et enormt antal platforme i realtid, og konvertere resultaterne med en præcision og en hastighed, der gør anvendelsen effektiv.

– Så konkurrenterne vil givetvis forsøge at indhente os, og det er bl.a. derfor, vi har brug for kapitaltilførslen fra børsnoteringen, så vi kan udvikle værktøjet yderligere og få fodfæste på flere markeder hurtigst muligt.

Vil bevare hænderne på kogepladen

Hvorfor vælger i en børsnotering og ikke løsningen med Venture Kapital?

– Vi vil gerne bevare hænderne på kogepladen og bevare muligheden for at udvikle forretningen i mange år endnu, uden nødvendigvis at skulle sælge den om tre eller fem år som jo er den sædvanlige case, når venture-investorer træder til. 

– Jeg ser børsnoteringen som en public venture, hvor private investorer kan gå med fra et stadie, hvor der stadig findes en betydelig økonomisk upside-mulighed – og siden komme af med deres aktier igen, uden at hele virksomheden skal sælges.

– Hverken Jan Werner, jeg selv eller andre, der har investeret egne penge i Hypefactors, sælger nogen aktier nu. Hele provenuet fra noteringen går til at udvikle virksomheden, hvilket forhåbentlig er et signal om, at vi tror 100 pct. på forretningsidéen og den efterfølgende eksekvering, og ikke bare går efter at tjene hurtige penge til os selv.

– Visionen er at skabe verdens bedste PR Tech og med børsnoteringen bliver målet selvfølgelig også at tjene penge til alle aktionærer, slutter Casper Janns.

Alle kan tegne aktier i Hypefactors i perioden 15.-28 august. For mere information, se www.hypefactors.com

Fakta

Udbuddet i hovedtræk

  • Det forventede bruttoprovenu er på 15-20 mio. kroner.
  • Udbudskursen er 8,00 kr. svarende til en markedsværdi af Hypefactors før udbuddet på 49,4 mio. kr.
  • Udbudsperioden løber fra den 15. til den 28. august klokken 12.00.
  • Offentliggørelse af udbuddet forventes at ske den 29. august og første handelsdag ventes at være den 3. september.