Det kommer næppe som en overraskelse, at verden er blevet mere digital, og at der er langt færre breve i postkassen, end der tidligere har været.

Men selvom de danske postkasser ikke længere er fyldt med breve, og de fleste reklamer er blevet elektroniske, så lever den klassiske tilbudsavis stadig i bedste velgående.

For selvom næsten 1.4 millioner husdanne i dag har sagt nej tak til reklamerne, så ser kurven for nye ”nej-sigere” ud til at være knækket.

I perioden fra oktober 2015 og til oktober 2016 var der således omkring 165.000 nye husdanne, der tilmeldte sig ordningen, mens det tal i perioden fra oktober 2016 og frem til oktober i år blot var omkring 22.000 – altså et markant fald i antallet af nye husstande.

Det viser en opgørelse fra data- og analysevirksomheden Geomatic, som blandt andet arbejder med segmentering af de mange husstande, der stadig siger ”ja tak”.

– Vi vurderer, at vi er ved at nå et mætningspunkt for nej tak-ordningen, og at langt de fleste af dem, der står uden for ordningerne i dag faktisk er ganske tilfredse med de husstandsomdelte reklamer, siger Jonas Stone-Bjarup, CCO i Geomatic.

– Samtidig har mange fået mulighed for selv at vælge, hvilke reklamer, de ikke vil have – og hvilke de gerne vil have, hvilket har været en stor succes, 

Tidligere på efteråret indgik Geomatic en aftale med omdelingsvirksomheden FK Distribution, om at tilbyde virksomheder en nærmere segmentering af de 1.3 millioner husstande, som gerne vil modtage reklamer. Segmenteringen er baseret på segmenteringsværktøjet conzoom® samt en række andre variable.

Fakta

• Per oktober 2017 var der 1.397.317 huststande tilmeldt ”nej tak”-ordningen – i oktober 2016 var tallet 1.375.632 og året før 1.211.149.

• Der er i dag 1.373.025 husstande, som stadig gerne vil modtage reklamer.

• På trods af, at nogle målgrupper har en større tendens til at vælge reklamerne fra, så er det stadig et bredt udsnit af befolkningen, som siger ja.

• Geomatics conzoom® inddeler hele befolkningen i 36 målgrupper og i 19 af de målgrupper er over 50 procent ”ja-sigere”.

• Den eneste kategori, hvor mere end 70 procent har valgt reklamerne fra, er kategorien ”kollegier”.