KLUMME: Globalt fortæller spåkonerne os, at annoncørerne over de næste fire år flytter 25 pct. af marketingbudgetterne over på native advertising og content marketing.

Annonceblokering, annonce-ineffektivitet, annoncebedrageri mv. bidrager til det, og det vil få flere til at vælge native advertising, siger en lang række CMO’er samstemmende.

Native advertising er annoncer, der i form, følelse og funktion matcher indholdet i det medie, de optræder i. Det mange kender som blogindlæg, advertorials, Facebook promoted, video content etc.

Det er ofte virksomheder, der i stedet for budskaber omhandlende pris og produkt bliver historiefortællere med relevant og værdifuldt indhold, som af publikum opfattes på linje med redaktionelt indhold.

Native advertising bureauer skyder frem

Det forventes, at flere medievirksomheder i Danmark, i lighed med mediehusene i ud­landet, vil skabe egne native advertising-bureauer.

Det øger deres chancer for at få en andel af de reklamebudgetter, de i den grad har brug for. Effektiviteten af kampagnerne kan være bedre, når udgi­verne selv leverer kvalitetsindhold, som er målrettet til deres specifikke målgrupper.

På den anden side af dammen siger man: “Content is King, and who is the king in creating content? The editorial team.”

Medierne åbner dermed en ny konkurrence til reklamebureauerne. Det er Benjamin Media med opstart af Benjamin Native Studio et eksempel på, hvor det ikke længere gælder om “blot” at lave en velskrevet advertorial, men 360 graders kampagner med unikt indhold, der kan fungere sammen på digitale platforme og kanaler.

BTMX har ligeledes deres Partnerlab, hvor de eks. med Carlsbergs lancering af deres 1883 øl, på en række platforme fik fortalt historien bag den nye øl. Her var traditionelle medier ikke nok, men i BTMX blev læseren gennem, lyd, video, tekst og billeder ført igennem fortællingen.

Influencer marketing er snedig reklame

Begrebet influencer marketing dækker over en type reklame, hvor virksomheder gør brug af enkeltpersoners rækkevidde og betydning – oftest på sociale medier – til at nå et publikum med virksomhedens budskab.

Mindre tillid til brands, stigende antal brugere der ikke ønsker reklamer (adblocking), samt øget medieforbrug af influenter, vil øge forbruget af influenter i markedsførings sammenhæng.

Endvidere viser en analyse fra eMarketer, at online anmeldelser nu er den kilde, der er størst tillid til i forbindelse med produkt-information. Hvilket vil sige, at forbrugeren har mere tillid til online anmeldelser end venner, familie og kollegaer samt branded selv.

Strategiske partnerskaber, hvor brands og udvalgte influenter arbejder tættere sammen over længere tid for at skabe content, som brandet har mulighed for at benytte på kundens interne og eksterne platforme, vil vinde indpas.

Det kan eks. være supermarkedskæder, der hyrer udvalgte madbloggere til at lave content i form af videoer, blogindlæg, opbygning af content forums, deltage i PR sammenhæng etc.

En analyse fra Havas viser, at 74 pct. af forbrugerne er ligeglade med, om de brands, der indgik i analysen, forsvinder i morgen. Her kan partnerskaber i endnu højere grad være med til at styrke brandet og relationen til forbrugerne, og løse opgaver og udfordringer, som annoncørerne selv kan have svært ved at løfte.

Video er en mega-trend

Facebooks ejer Mark Zuckerberg har beskrevet video som en megatrend, der vil få samme betydning for virksomhedens vækst, som mobiltelefonerne har haft det hidtil.

Facebooks ageren er vigtig for det danske marked, da det anslås at Facebook alene udgjorde mere end halvdelen af markedet for native advertising i Danmark 2017.

Et område, der lige nu er meget fokus på, er livestreaming. Et format der er muligt via de forskellige sociale medier som Facebook, Twitter og Instragram. Væksten i video annoncering skyldes bl.a., at det i dag bliver anset som et af de mest effektive native ads formater. Og video forventes at stå for 80 pct. af al internettrafik i 2019.

Vi vil se endnu mere standardisering

Der hersker en manglende standard i forhold til indkøb af native advertising. Fx er der forskel i de formater, de forskellige medier udbyder, og om det er mediet eller annoncøren, der udfærdiger native ads annoncen, hvor annoncen må linke hen, om der betales medieprovision etc.

Hvilket bl.a. skyldes, at det for mange medier stadigvæk er et forholdsvis nyt format. Det er samtidig et format, som hos nogle medier har krævet en intern ”politisk manøvrering” i forhold til journalister, der ikke nødvendigvis har været fortaler for formatet.

Derfor har tilgangen i 2017 hos mange medier været at prøve sig lidt frem og skride nænsomt til værks.

I takt med at native ads markedet udvikles, vil vi i 2018 se en højere grad af standardisering af formater, der grundet stigende efterspørgsel fra indkøbere og publishers, som i dag er meget glade for native ads.

Mobile native ads performer bedst

Native advertising bliver i høj grad indkøbt på sociale kanaler, og da forbruget af sociale kanaler hovedsageligt sker fra mobilen, vil meget af den forventet native ads vækst også ramme mobilen.

Mobile native ads performer generelt langt bedre end traditionel display på en række parametre, og derved vil der komme øget fokus fra annoncørerne på at udskifte display ads med native ads.

Yderligere efterspørger flere brugere et ”renere” reklame layout på mobilen, hvilket native ads kan bidrage til. Det betyder også, at annoncører skal udvikle strategier ud fra mobil-først perspektivet.

2018 og endnu længere frem

Native advertising er annoncemæssigt stormet frem de sidste par år, og meget tyder på, at det vil fortsætte de kommende år. Det betyder ikke, at vi skal sætte ”automatpiloten” til.

Native advertising har også dets faldgruber og svagheder. Native advertising er først og fremmest et produkt, der rigtigt brugt kan skabe et stort engagement hos brugerne og flytte holdninger og præferencer.

Svagheden ved native advertising kan være at skabe en stor dækning i målgruppen. Native ads display formater, som vi ser på mange nyhedsmedier med 30-60 karakterer med billeder og fx skitseret som ”annonce”, kan skabe en større dækning i målgruppen, end mange andre native ads formater.

Det er typisk også det format, der benyttes via programmatic. Det er til gengæld ikke her, vi til fulde udnytter native advertising styrker.

Lad os have fokus på områder, hvor vi sætter baren højt. Så vi ikke ender med, at vi om nogle år sidder og har tilsvarende problemer, som digital display slås med i dag i form af banner blindhed, robot genereret kliks, adblocking etc.

Godt nyt native advertising år!