”Ganske som traditionel reklame, så er Masters ikke længere. Til gengæld er Gravity opstået – et helt nyt koncept- og kommunikationsbureau sammensat af senior-kapaciteter på hver deres felt inden for strategisk kommunikation. Erfarne kræfter tilpasset en ny virkelighed – og med en formel, som både virksomheder, organisationer og individer kan spejle sig i.”

Sådan skriver Søren Schnedler, direktøren for det pr. i dag hedengangne koldingensiske reklamebureau Masters, i sit første blog-indlæg efter, at bureauet i dag ikke bare har skiftet navn, men også sendt både sig selv og sit forretningsgrundlag gennem en større rekonstruktion.

Eksempelvis er omkring 40 procent af medarbejderne skiftet ud inden for de seneste tre måneder. Det er primært traditionelle projektledere og grafikere, som har forladt huset, og er blevet erstattet af tungere profiler inden for tekst, planning og strategi.

- Medie-virkeligheden i dag er markant anderledes, end den var for bare tre år siden, og de mennesker, man som virksomhed kommunikerer til, opfører sig anderledes og stiller helt andre krav i dag end for bare tre år siden. Det betyder også, at vores eksistens som bureau, som kommunikatører og strateger, må gentænkes, siger Søren Schnedler.

Du skriver i din blog, at traditionel reklame er død. Den har man selvfølgelig hørt før, men nu bygger I direkte jeres bureau op ud fra den antagelse. Betyder det, at der fx er ting I ikke vil lave mere?

- Det gør det. Vores mål er i lang højere grad at være ”arkitekter” og ikke ”tømrere”, om jeg så må sige. Vi kommer til at sig nej tak til fx store kataloger og lignende. For hvis du har en ”hammer” i værktøjskassen, bliver problemet som regel ”søm”, siger Søren Schnedler og forklarer, at det blandt andet også er derfor, Webmasters, det digitale ”ben”, som blev fusioneret ind  Masters i 2008, nu skilles ud igen som selvstændigt selskab.

- Vi sigter i stedet efter at arbejde med en formel, som både virksomheder, organisationer og individer kan spejle sig i. En formel for, hvor meget tyngde du har eller kan få i dit budskab, hvor langt der er mellem dig og dit publikum og ikke mindst hvor mange G dit budskab trækker.

En formel? Det lyder mere matematisk end kommunikativt…?

- Jo, men hvad nu, hvis man bruger Sir Isaac Newtons tanker om Tyngdeloven, Laws of attraction, massetiltrækning og legemers bevægelse som modeller for kommunikation? Hvad nu, hvis der er en universel formel for kommunikation, fuldstændig som der er en formel for tyngdekraft? Det mener vi, der er. En formel for, hvor meget tyngde du har eller kan få i dit budskab, hvor langt der er mellem dig og dit publikum og ikke mindst hvor mange G dit budskab trækker.

G… det må du nok lige forklare lidt nærmere?

- Vi tror som Newton på massetiltrækning. At legemer tiltrækker hinanden. I den fysiske tyngdelov er der en gravitationskonstant. En fast faktor for hvor stor tiltrækningen er. I den kommunikative tyngdelov er der en gravitationsvariabel – som er afhængig af, hvor dygtig du er til at få det optimale ud af dine ressourcer.

G er et udtryk for, hvor meget kraft du giver dit budskab, og den fremkommer ved at optimere tre elementer: Strategi, Relevans og Budget - som ganges med hinanden. Det vil sige, at hvis en af faktorerne er nul – ja så bliver resultatet nul.

Ja, jeg er altså stadig lidt forvirret. Kan du prøve med et konkret eksempel?

- Ja, det kan jeg godt. Tag fx en virksomheds IR-relationer og den kommunikation, der er forbundet med dem. Her regner vi os med formlen frem til, at Investor Relations på nuværende tidspunkt trækker 8 G regnet ud som strategi x relevans x budget:

2 i strategi (de sender primært meddelelser ud til markedet og har begrænset dialog)

2 i relevans – aktionærerne/markedet synes de er lidt inferiøre og gammeldags

2 i budget – IR chefen er kun sig selv og kunne sagtens bruge det dobbelte

Nu siger vi, IR-chefen får talt sig det dobbelte budget  - ”det er jo vigtigt at vi ser godt ud i forhold til vores aktionærer – nuværende som kommende”. Altså flere penge, men alligevel vælger han at gøre mere af det samme - altså ikke ændre på strategi eller relevans. Nu trækker han 16G.

2 i strategi - de sender stadig primært meddelelser ud til markedet og har begrænset dialog

2 i relevans – aktionærerne/markedet synes stadig de er lidt inferiøre og gammeldags

4 i budget – IR chefen kunne sagtens bruge det dobbelte

Men hvis nu ledelsen sagde: ” Well, du kan få 50 procent mere, men kun hvis du tilsvarende optimerer strategien med 50 procent, kommer tættere på vores aktionærer og får dem til at opleve, at vi er den helt rigtige aktie for dem.” Så ville regnestykket pludselig vise, at virksomhedens IR trækker med 27G for nu scorer de:

3 i strategi - Mindre monolog mere dialog

3 i relevans – aktionærerne/markedet har fået relevante historier, der får dem til at synes, at det er en aktie, der passer ok til dem

3 i budget – IR chefen kunne stadig sagtens bruge det dobbelte

Altså: Langt større effekt pr. krone – langt bedre ROMI, Return on Marketing Investment.

Og derfor sigter I fremover - må man næsten forstå - på som bureau i højere grad at tale med virksomhedernes øverste ledelse frem for med marketingafdelingen?

- Jeg vil hellere sige, at vi forsøger at få marketing og den øverste ledelse til at mødes og samarbejde om den fælles opgave. Som sagt er målet at navigere i den nye kommunikations-virkelighed - og medie-virkelighed - sådan som vi ser den i dag. Forbrugeren i dag er mindst lige så optaget af virksomheders holdninger til alt fra CSR over klimaforandringer til verdensfred , som de er af virksomhedens produkter og ydelser. Forbrugere vil ikke bare købe, de vil involveres, underholdes, gøres klogere og se den store sammenhæng. Og vores udfordringer som strateger og kommunikatører er naturligvis et spejlbillede af vores kunders udfordringer.

Besøg det nye bureau her.

Og læs mere om tankerne bag på Gravitys blog her.