Det niende Reklame for Alvor er i fuld gang. Vinderoplægget blev præsenteret i sidste uge ved et arrangement i Turbinehallerne.
I år var der kun indsendt 16 kampagneoplæg, mod 33 sidste år. Men det er, ifølge Niels Heilberg, helt normalt at antallet af indsendte kampagne-oplæg svinger:
– Forrige år var tallet helt nede på 8 kampagner, mens vi et år modtog 47 forslag. Det er helt normalt, og sker også i Norge, hvor Reklame for Alvor konceptet i sin tid blev født. Jeg har dog en idé om, at det lavere antal i år kan skyldes at vi ikke har fået markedsført det godt nok overfor bureauerne, selv om vi ikke har gjort mindre end vi plejer. Men når der er godt gang i branchen som nu, så kræver det jo lidt mere at trænge igennem.
Raffinaderiet er året s vinder af Reklame for Alvor, og kunden er Hjernesagen.
– Den vindende kampagne vakte ikke umiddelbar begejstring hos Hjernesagen. Der blev med andre ord ikke danset limbo eller åbnet champagne. Nu er vi som reklamefolk ret vant til at vores kunder sjældent falder i svime over vores kampagner. Møder man en tilfreds kunde, har han som regel lige fået salgstallene – forståeligt nok.
Modsat almindelige reklamepriser, var vi i juryen derfor enige om at præmiere den kampagne, som ville virke bedst frem for den kampagne, der udviste mest mod, kreativitet eller fornyelse. Og vi er faktisk ret sikre på, at den vindende kampagne netop har den fortælleform, det udtryk og den rette balance mellem humor og alvor som skal til for at få publikum til at interessere sig for sit og sine nærmestes blodtryk. Det vindende bureau begrunder selv deres ide som instruktion frem for skræmmekampagne, udtaler Thomas Torp fra Wibroe, Duckert & Partners på juryens vegne. Og han tilføjer:
– I år skal vi kommunikere til et lidt ældre publ ikum end gennemsnitsalderen på et dansk reklamebureau. Måske netop derfor er antallet af indsendte kampagner også væsentlig lavere end sidste år.
Men selv om der kun blev indsendt 16 kampagne-forslag i år, så var niveauet generelt højt. Og ifølge Niels Heilberg, faktisk også en del højere end sidste år:
– Der var hele fire kampagner på shortlisten, som kunne have løftet opgaven. Hjernesagen hældede selv mest til en kampagne fra Sunrise, mens juryen altså pegede mest på kampagnen fra Raffinaderiet, der er årets vinder.
Det er nu 9. gang at Reklame for Alvor stiller op i den gode sags tjeneste. Og der er sammenlagt brugt 60 mio. kr. på indrykninger i tv, bio, dagblade og magasiner de sidste ni år og dette års kunde – Hjernesagen – vil også få et medietryk, som Danmarks største annoncører ville savle over. Kampagnen for Hjernesagen går i luften over hele landet den 2. januar 2007.
Fra venstre: Jens Grauslund, Raffinaderiet, Lise Beha fra Hjernesagen. Nele Normann, Chris Höder, Kasper Würgler og Holger Wilcks fra Raffinaderiet.