Inden valgkampen lød forudsigelsen, at SoMe ville komme til at spille en større rolle end nogensinde før, og når man kigger tilbage på kampen om vælgernes gunst, så må man sige at det også langt hen ad vejen har været tilfældet, lyder det fra Jan Christiansen, managing partner i PrettySocial Media.

Han henviser til, at politikere på alle niveauer, spindoktorer og politikernes SoMe Community Managers i den grad haft fokus på brugen af SoMe.

- Forklaringen er ganske simpel, fordi det er her, de har mulighed for effektivt og autentisk at komme i dialog med vælgerne. Men når det er sagt, så begynder vi også så småt og ophøre med rosen af politikernes gøren og laden på SoMe, siger Jan Christiansen.

Han peger på tre gennemgående træk i valgkampen på SoMe.

1. Mudderkastning har sat scenen

Alt for meget content har under valgkampen handlet om, hvad de andre gør forkert, se her og her, ligesom skræmme-kampagnerne har været der.

- Det efterlader et slattent indtryk af, at man ikke selv har noget at byde på. Samtidig har valgkampen også mindet om et præsidentvalg, hvor der har været overdrevent opmærksomhed på kun to politikere, hvilket på SoMe bliver trættende, da vi bliver påvirket af de samme to ansigter mange gange dagligt, vurderer Jan Christiansen.

2. Fokus på eget indhold giver resultat

Han ærgrer sig over, at det kun er to partier, der er lykkedes med at holde fokus på egne meninger og ideer. De to partier kommer fra hver deres fløj i det politiske landskab, og det er hhv. Alternativet og Liberal Alliance.

Han henviser til, at Alternativet har vist menneskerne bag partiet samt rost omverdenen for at gøre noget, der matcher deres holdninger.

Liberal Alliance har derimod holdt fokus på egne holdninger og meninger. Vel at mærke med en stærk rød tråd ved hele tiden at læne sig opad af deres video: 2025plan, ligesom de i øvrigt også opfordrer til at holde en god tone i valgkampen, vurderer Jan Christiansen.

Dette påvirker også, at netop disse to partier ser ud til at få gode valgresultater, og også at deres tilslutning på fx. Facebook er høj, når partiernes mandater tages i betragtning:

Det kommer også til udtryk i bruger-reaktioner som denne:

3. Ringe SoMe-dynamik

- Flere politikere mener, at deres primære KPI er synlighed, synlighed og synlighed, som Anders Møller lokalpolitiker i Køge sagde. Det viser sig desværre også i deres post, hvor de opfordrer brugerne til at like og dele, siger Jan Christiansen.

Han mener, at de i stedet burde opfordre til debat, og derved engagere brugerne udover det noget hovedløse del/like-ræs, som kun inkarnerede SoMe-fans forstår.

- Stemmerne fra de inkarnerede fans, skal de nok få, de skulle hellere forsøge at aktivere og tale til de +20 procent som stadig er i tvivl, siger Jan Christiansen.

Han vurderer, at politikerne og partiernes helt store udfordring under valgkampen på de sociale medier har været, at de ofte er blevet tvunget til at tænke reach.

- Ganske enkelt fordi de fleste ikke har gjort deres arbejde godt nok inden, idet de er fuldstændigt usynlige på SoMe i den lange periode inden valgkampen. Det betyder, at når valget udskrives, så begynder en lang og meget massiv kampagne, hvor de starter fra scratch, og derfor bliver det også relativt set ganske dyrt at distribuere deres budskaber, slutter Jan Christiansen.