Articles tabs

Courses tabs (CT)

custom add this

Digitalt salg skal på dagsordenen

Der er masser af kommercielle muligheder at hente ved at digitalisere salget. Men undersøgelser viser, at danske virksomheder halter bagefter, og skal mulighederne gribes, er det er en fælles opgave for salg og marketing.

Sidste år offentliggjorde Danmarks Statistik en opgørelse, der viste, at kun 27 procent af danske virksomheder bruger digitale salgskanaler og at kun 2 procent af Danmarks samlede eksport på 1.100 mia. kr. kommer fra e-handel til udlandet.  
 
Der er altså et betydeligt potentiale for mange af de danske virksomheder, der endnu har til gode at udnytte de teknologiske muligheder og nye digitale platforme i salgsarbejdet. Men det kommer ikke af sig selv.  
 
Det kræver kommercielle kompetencer at inddrage det digitale i salget og geare virksomhederne til at levere sublime kundeoplevelser.
 
Og derfor er det også bydende nødvendigt at medarbejderne bliver klædt på til at møde den stigende kompleksitet, der efterhånden kendetegner salg- og marketingfaget.  
 
Digitalisering et afgørende konkurrenceparameter  
 
Følger man med i strømmen af erhvervsnyheder kan man næsten ikke undgå at støde på artikler, der handler om digitalisering og digitale transformationsprocesser.  
 
Det mærkes tydeligt ude i erhvervslivet, der har blikket stift rettet mod udfordringerne og mulighederne ved digitaliseringen. Også i salgs – og marketingafdelingerne er det ikke til at komme udenom.  
 
Det viser en ny en undersøgelse, som vi i Business Danmark har foretaget blandt vores medlemmer.  
 
Her vurderer hver tredje, at digitalisering og teknologi bliver et afgørende konkurrenceparameter i 2018.  
 
Og skal danske virksomheder forblive konkurrencedygtige, også i forhold til konkurrenterne i udlandet, er det vigtigt at digitaliseringen strømmer ind over hele organisationen og ikke kun er noget man taler om i den øverste ledelse og er et anliggende for markedsføringsafdelingen.
 
Der skal også sættes strøm - og nuller og ettaller - i salget. Derfor er det positivt, at salgsafdelingerne øger fokus på digitalisering i 2018. 
 
Det politiske fundament er ved at komme på plads  
 
Også fra politisk side har man øje på udviklingen, blandt andet i kraft af nedsættelsen af det såkaldte disruptionråd, lanceringen af den digitale vækst strategi, og senest med regeringens udspil til en ny telepolitik, hvor det digitale spiller en fremtrædende rolle.  
 
Alle disse initiativer udgør et stærkt fundament og rummer potentialet til at udbygge Danmarks position som en førende innovations- og vækstnation. Nu er det op til virksomhederne – og ikke mindst salgs- og marketingafdelingerne – at gribe digitaliseringens muligheder.  
 
Men de gode politiske hensigter gør det ikke alene. Derfor advokerer vi i Business Danmark for, at kommercielle og digitale kompetencer i langt højere grad bør være en del af undervisningen på alle relevante uddannelser. Også de uddannelser, der henvender sig til dem, der allerede har stor erfaring fra arbejdsmarkedet. 
 
Digitaliseringen er en fælles opgave for begge faggrupper - både sælgere og marketingfolk. Væksten kommer jo ikke af sig selv.  
Jens Neustrup Simonsen, formand for Business Danmark og partner i konsulenthuset Forza, har de seneste 28 år arbejdet professionelt med forretningsudvikling, salg, ledelse, undervisning, markedsføring og forretningsudvikling i internationale koncerner inden for konsulentbranchen, uddannelses- og forskningsinstitutioner, den professionelle sportsverden samt NGO’er.

Kommentarer