Articles tabs

Courses tabs (CT)

Direct Marketing Bestyrelsen (DMB)

 

BAGGRUND
Direct marketing er en særlig disciplin inden for markedsføring. Den amerikanske Direct Marketing Association definerer den som ”et interaktivt marketingsystem, som skaber målbar respons eller salg gennem en eller flere kanaler”. I andre sammenhænge kaldes faget også ”dialogmarkedsføring”, ”datadrevet markedsføring”, ”relationsmarkedsføring”, ”one-to-one markedsføring”.
Direct Marketing kræver særlige kompetencer, særlige principper, målemetoder og arbejdsformer. Derfor er der behov for et forum, som sætter fokus på disse.
 
FORMÅL
DMB er en fagbestyrelse under Dansk Markedsføring til direct marketing-fagets fremme (internationalt kaldet Danish Direct Marketing Association - DDMA). Bestyrelsen arbejder på en række områder for at skabe en skarpere, mere bevidst og effektiv udøvelse af disciplinen i danske virksomheder. DMB ønsker at være det vigtigste forum for udvikling af feltet i Danmark.
Bestyrelsen arbejder for at
skabe og formidle ny viden om strategier, metoder og virkemidler i branchen
etablere et mødested for aktører i branchen hvor kontakter skabes, erfaringer udveksles og samarbejder etableres
øge den faglige standard i branchen - på alle niveauer
sikre en etisk forsvarlig udøvelse af disciplinen - herunder brugen af data 
støtte og forme anerkendelsen af høje faglige standarder og innovation
 
AKTIVITETER
DMB arbejder - inden for de ressourcer, som er til rådighed for foreningen - på alle felter for at fremme ovenstående formål. Fx
formidle kontakt mellem forskning og praksis gennem at agere bindeled mellem udøvende direct marketing-specialister og forskningsinstitutionerne
bidrage til at sætte dagsordenen for uddannelse inden for feltet gennem egne initiativer og ved at søge indflydelse på andre udbydere og institutioner
involvere fagets udbydere i arbejdet med at formidle viden og kundskaber
øve indflydelse på eksisterende arrangementer og prisuddelinger inden for faget
udbrede viden via uddannelse, kurser, seminarer, temadage samt relevante artikler og links i bladet Markedsføring, dets elektroniske nyhedsbrev og øvrige relevante medier - herunder Dansk Direct Marketing Community, DMB's faglige netværk på LinkedIn: Søg 'DDMC' under 'Grupper'.  
engagere relevante aktører i faget på både B2B- og B2C-markedet
 
SUCCESKRITERIER
DMB's arbejde holdes løbende op imod KPI'er på områderne
Involvering
  • antal (læsere, deltagere)
  • holdning (til direct marketing)
Opkvalificering
  • deltagere på Diploma in Relation Management-uddannelsen 
  • studerende, som vælger DM (valgfag/opgaveemne)
Møder
  • partnerskaber (antal/tilfredshed)
Viden
  • dagsordensættende (etik/mekanik)

 

BESTYRELSEN
DMB er en bestyrelse på 10-14 personer fra både annoncør-/kundeside og leverandør-/rådgiverside.
Medlemmerne repræsenterer en bred vifte af kompetencer inden for Direct:

 

Finn Thomsen (Formand)
Direktør & CRM Advisor, DIRECTion Marketing
Mobil: 4055 8055
ft@direction-marketing.com

 

Thomas Rosenberg (Næstformand)
Principal Consultant, PA Consulting Group
Mobil: 4178 1244

thomas@rosenbergs.dk

 

Jesper Clement

Associate Professer, CBS
Telefon: 3815 2209
jc.marktg@cbs.dk

 
Lisbeth Chawes
Partner Director, Komfo
Mobil: 2736 8070
lic@komfo.com
 
Peter Enevoldsen
Head of Digital, Relations & Loyalty Management, Agency Spring
Mobil: 6122 2644

 

Ida Riviére Le Quement
Marketing & Sales Support, PostNord
Mobil: 2913 3542
ida.riviere.le.quement@post.dk

 

Jan Maagaard
Direktør, Maagaard & Partnere
Mobil: 2712 0782
jm@maagaardogpartnere.dk

 

Janne Weston
Projektleder, Ældre Sagen
Mobil: 2216 2526

jw@aeldresagen.dk

 

Martin K. Glarvig

Adm. direktør, Geomatic a/s
Mobil: 2323 2130

mkg@geomatic.dk

 

Martin Ottesen
Client Director, Metroxpress A/S
Mobil: 6060 6000

mo@mx.dk

 

 ADVISORY BOARD

 
Sebastian Franck
Kreativ direktør & partner, Magnetix A/S
Mobil: 4190 5138

sef@magnetix.dk

Lars Gardan
Kreativ direktør
Mobil: 4051 8182

lars@gardan.dk