Articles tabs

Courses tabs (CT)

Generelle vilkår og ophavsret for markedsforing.dk

 

1. Vilkår for brug af websitet

Læs venligst disse vilkår og betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger Huset Markedsførings website. Ved at besøge og anvende dette website, som ejes og drives af Huset Markedsføring, accepterer du samtidig disse vilkår og betingelser.

Huset Markedsføring kan til enhver tid ændre disse vilkår og betingelser ved at opdatere denne tekst. Sådanne ændringer vil være bindende for dig som bruger. Du bør derfor regelmæssigt besøge websitet for at gennemgå de gældende betingelser, som du er bundet af.

2. Ophavsretlig beskyttelse

Alt, hvad du ser eller læser på dette website, er beskyttet af ophavsret, medmindre andet er angivet. Indholdet på websitet må kun bruges i henhold til disse vilkår og betingelser samt gældende lov om ophavsret.

Huset Markedsføring er ikke ansvarlig for indholdet på eller tilgængeligheden af websites, som vores website linker eller henviser til. Dette gør sig også gældende for annoncer, blogs m.v.

Billeder, video og tekst tilhører enten Huset Markedsføring eller bruges med tilladelse. Du må ikke bruge eller kopiere dette indhold, medmindre andet udtrykkeligt fremgår.

Det er dog tilladt at citere fra websitet, hvis dette sker i overensstemmelse med ophavsretslovens bestemmelser om god skik.

3. Links til websitet

Huset Markedsføring ønsker at gøre det let for brugere og bloggere at tilgå, debattere og linke til indholdet på vores website.

Enkeltstående brug af dybe links eller privat brug af RSS feeds er derfor velkomment, men gentagen og systematisk brug af dybe links og/eller RSS til kommercielle formål må kun ske efter forudgående skriftlig aftale.

Du må altså gerne linke til forsiden af vores website eller til en specifik artikel, som du omtaler på eksempelvis dit egen website/blog eller i en e-mail med tydelig kildeangivelse.

Omtaler du en artikel fra vores website, på din hjemmeside/blog eller i en e-mail, ser vi det som god citatskik, at du samtidig linker til den oprindelige artikel.

Det er ikke tilladt at etablere links til vores website på en sådan måde, at vores website fremtræder i det fremmede websites frame. Man må altså ikke linke på en sådan måde, så vores website kommer til at se ud som om den er del af en anden website, medmindre du på forhånd har en skriftlig aftale om dette med Huset Markedsføring.

Overtrædelser kan medføre krav om erstatning, vederlag og godtgørelse.

4. Ingen garanti for indholdet

Huset Markedsføring garanterer ikke for, at indholdet på websitet er korrekt eller afspejler sandheden. Huset Markedsføring påtager sig ej heller erstatningsansvar for fejl og udeladelser i indholdet på websitet.

5. Brug af siden er for egen risiko

Brugen af vores website sker på egen risiko. Hverken Huset Markedsføring eller andre, som er involveret i at designe, fremstille eller publicere websitet, er ansvarlige for direkte, indirekte, hændelige eller følgeskader, der måtte opstå som følge af din adgang til eller brug af websitet. Huset Markedsføring kan således ikke blive erstatningsansvarlige for evt. skader, som følge af din adgang til eller brug af websitet.

Huset Markedsføring er heller ikke ansvarlig for, og påtager sig ikke erstatningspligt for, skader eller virus, der inficerer dit computerudstyr eller anden ejendom på grund af din adgang til, brug af websitet. Det samme gælder for din eventuelle download af tekst, billeder, materiale, data, video eller lyde fra vores website.

6. Links til tredjemands website

Huset Markedsføring er ikke ansvarlig for links til tredjemandsmands website, indholdet på disse linkede websites eller andre websites.

Hvis du ønsker at besøge websites, der er linket til fra vores website eller andre websites sker dette på dit eget ansvar. Dette gør sig også gældende for annoncer.

Huset Markedsføring fralægger sig enhver udtrykkelig eller underforstået garanti for så vidt angår korrektheden, lovligheden, pålideligheden eller gyldigheden af ethvert indhold af andre websites. Huset Markedsføring fralægger sig desuden ethvert ansvar for tab, skade, krav, erstatningsansvar af enhver art som resultat af tredjemands websites eller indholdet deraf, som er direkte eller indirekte tilgængelig via vores website.

7. Særlige regler for brugergeneret indhold

Følgende regler gælder for indlæg eller indhold, som du og andre brugere selv lægger på vores website, i det omfang vi åbner mulighed for dette. Du er ansvarlig for, at dine indlæg er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning, herunder at dine indlæg ikke krænker tredjemands rettigheder, eksempelvis ophavsret til tekst og billeder.

Huset Markedsføring kan ikke kontrollere og er ikke ansvarlig for indhold, som brugerne leverer, og for at du som bruger kan blive udsat for indhold, som du finder anstødeligt, fejlagtigt eller på anden måde kritisabelt. Du anerkender, at vi som udbyder ikke forhåndsgodkender brugernes indhold, men at vi har retten til uden nærmere begrundelse at fjerne enhver form for indhold, som offentliggøres via vores website, hvis det er i modstrid med ånden eller ordlyden af de her nævnte betingelser.

For alle informationer og alt materiale, du leverer til vores website gælder, at du leverer det vederlagsfrit og til fri brug for Huset Markedsføring. Som udbyder kan vi uden at spørge om din tilladelse henvise til, omtale og bringe dit indhold i vores andre medier, på tværs af vores titler og i andre formater.

10. Lovvalg og værneting

Huset Markedsførings website er rettet mod et dansk publikum. Vi giver ingen garantier om, at vores website drives i overensstemmelse med andre landes lovgivning. Disse vilkår er underlagt dansk ret, og parterne accepterer hermed uigenkaldeligt de danske domstole som rette værneting.

11. Kontakt

Har du spørgsmål til disse vilkår, eller vil du i kontakt med os, kan du rette henvendelse til:

Huset Markedsføring

Nordre Fasanvej 113 – 115

2000 Frederiksberg C

Email: medlemsservice@markedsforing.dk

Disse vilkår er senest opdateret februar 2012.