Ansøgningsfrist : 30.05.2022

Kommunikationsrådgiver

Strategisk kommunikation, PR og public affairs

Brænder du for børns trivsel og for kommunikation, der kan gøre en forskel? Og er du samtidig strategiske tænkende, har erfaring med PR, public affairs og er en dygtig historiefortæller? Så læs videre her.

Julemærkefonden er en af de større velgørende børneorganisationer i Danmark, og vi står midt i en spændende udvikling, hvor vi skal vækste markant for at kunne imødekomme det fortsat stigende behov for vores hjælpearbejde rettet mod udsatte børn i Danmark.

Vi har ambitioner på vegne af børn i Danmark, og du skal, med din indsats, hjælpe os med at nå vores forretningsmæssige mål. Vi er i gang med udvikling af en ny strategi for Julemærkefonden og Julemærkehjemmenes hjælpearbejde og som led i det, mangler vi dig på holdet. Stillingen er nyoprettet.

Jobbet

Du får ansvar for at udvikle, drive og eksekvere proaktiv PR og PA for Julemærkefonden og Julemærkehjemmene i tæt samarbejde med dine kolleger i kommunikation og fundraising og ikke mindst i samarbejde med Julemærkefondens direktør.

Din vigtigste opgave bliver at sikre, at Julemærkefonden og Julemærkehjemmenes arbejde bliver mere synligt i det offentlige rum. Du skal dermed identificere, opdyrke og nedfælde de gode historier, fakta, viden, artikler og cases og formidle dem til relevante målgrupper og medier. Julemærkefonden og Julemærkehjemmene skal have en mere tydelig stemme og blive skarpere positioneret i samfundsdebatten. Du skal være klar til at ”tage fat”, ”tage teten” og være producerende. Med dig på holdet sikrer vi os at nå et nyt niveau, og dit arbejder bliver centralt i brandingen og markedsføringen af vores sag samt vores løbende presse- og interessentarbejde.

Men din proaktive tilgang, samfundsblik og viden om hvad der rør sig blandt aktører på børneområdet, skal du omsætte vores resultatdokumentation og viden omkring børns trivsel til relevante arenaer og budskaber. Vi har hjulpet knap 80.000 børn og har derfor unikke data, viden og indsigt i arbejdet med børns trivsel, som vi ikke har formidlet meget eksternt. Derfor ligger der et potentiale i at omsætte dette til relevante partnere, medier og kanaler og sikre at vi bliver mere top-of-mind på det børnefaglige område.

Sammen med vores dygtige kommunikationsmedarbejdere bliver du en del af Julemærkefondens kommunikationsteam. Vi arbejder tæt sammen med fundraising-teamet og er i kommunikationsteamet ansvarlige for Julemærkefondens kommunikation, såvel internt som eksternt, kommunikationsstrategi, kanalstrategi, brand og visuelle identitet. Derudover er det teamets opgave at indsamle og formidle content til al vores kommunikation og omsætte det til værdifulde bidrag til de respektive kanaler og segmenter. Det kan være nyhedsbreve, web, sociale medier, print, video mv.

Teamet bidrager med content til kampagner og har ansvaret for udarbejdelse af Julemærkefondens markedsføringsmateriale. Derudover har afdelingen ansvaret for presse, public affairs, formidling af viden og resultatdokumentation, ambassadører og en række udviklingsprojekter og events.

Dine opgaver og ansvarsområder

 • Udvikling og implementering af PR-strategi der styrker organisationens tilstedeværelse og aktualitet som en relevant spiller på børneområdet og i mediebilledet.
 • Udvikle og vedligeholde succesfulde relationer ift. journalister, meningsdannere, samarbejdspartnere politikere og andre nøgleinteressenter
 • Identificere PR-muligheder og opdyrke historier fra organisationen og udvikle disse til indhold til web, SoMe, artikler, debatindlæg mv.
 • Opbygge tilstrækkelig viden om vores mærkesager, så det sikrer os taletid i relevante medier
 • Supportere direktøren og forstandere ift. medietræning, ekspertrollen og i at være talspersoner
 • Sikre at vi hurtigt og agilt kan tappe ind i relevante dagsordner og finder vores ståsted i dialogen
 • Følge med i og være opdateret på hvad der sker på det børnefaglige område
 • Krisekommunikation og public affairs
 • Sammen med vores analyse-ansvarlige skal du omsætte vores data til relevant og brugbar viden
 • Indgå i konceptudvikling, kampagner og kommunikation på udvalgte projekter
 • Supportere med kommunikationsunderstøttende materialer til forskellige dele af organisationen og give en hånd med på diverse ad hoc-opgaver i kommunikationsafdelingen

Dine kvalifikationer og kompetencer

 • 5-10 års erfaring med strategisk og eksekverende PR-arbejde fra anden NGO, bureau eller organisation – gerne erfaring med børneområdet, men ikke et krav.
 • Uddannet indenfor journalistik og/eller kommunikation eller lign.
 • Dygtig formidler som skriver i et klart sprog og mestrer at stille skarpt på de vigtige pointer og rette budskaber
 • God til at opbygge og vedligeholde relationer internt og eksternt
 • Politisk forståelse og interesse
 • Stor digital erfaring og brug af digitale kanaler, SoMe, branding mv.
 • Stort netværk inden for medieverdenen og gerne også af mere politisk karakter
 • Gode samarbejdsevner og gode projektledelsesegenskaber
 • Nysgerrig, proaktiv, analytisk og idérig og ikke bange for at gå en ekstra mil

Forventninger til dig i Julemærkefonden: Du arbejder ansvarsfuldt og professionelt, og det falder dig naturligt at tage et selvstændigt og proaktivt ansvar for udviklingen af dine opgaver. Du er en holdspiller og samarbejder om det fælles mål. I Julemærkefonden arbejder vi med følgende værdier: Fællesskab, Troværdighed, Udvikling og Engagement. Disse værdier forventer vi afspejles i din tilgang til arbejdsopgaver og samarbejde i afdelingen og på tværs af hele Julemærkefonden.

Vi tilbyder

Et spændende, udfordrende og meningsfyldt arbejde. Vi er en organisation, som vægter samarbejde højt, og hvor vi respekterer hinanden for vores forskelligheder. Du får en 37 timers arbejdsuge (i gennemsnit) men skal være indforstået med, at et job af denne karakter kan kræve, at du yder ekstra i perioder, betalt frokostpause samt pension. Lønnen aftales individuelt efter kvalifikationer.

Mere information og ansøgningsfrist

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte chef for kommunikation og strategiske partnerskaber Katrine Svarre Müller på 26819081.

Ansøgningsfristen er den 30. maj. Stillingen ønskes besat til august 2022. Vi modtager kun ansøgninger og cv elektronisk via julemaerket.dk/job.