MARKEDSKONSULENT til LANDBRUG & FØDEVARER – BARSELSVIKARIAT


Send din ansøgning og cv hurtigst muligt ved at klikke på herunder. Stillingen ønskes besat hurtigst muligt og der indkaldes løbende til samtaler.

Er du god til at skabe relationer? Vil du være med til at udvikle eksporten for en af verdens mest bæredygtige fødevaresektorer? 

I tæt dialog med vores medlemsvirksomheder bliver din hovedopgave at kommunikere vigtige styrkepositioner som klimaftryk, bæredygtighed og dyrevelfærd på to af de vigtigste markeder for den danske fødevareeksport: Tyskland og Sverige. Samtidigt skal du udvikle gode relationer til vigtige målgrupper indenfor detail, forarbejdningsindustri og til medier og stakeholders på begge markeder. Du holder dig på forkant med de seneste markedstrends og formulerer dig ubesværet på tysk og gerne også på svensk. Du skal fastlægge kommunikationsstrategi på begge markeder og sikre eksekvering gennem events, møder, digitale medier, nyhedsbreve m.m.  Du skal kunne dække alle aspekter af eksekvering og repræsentere Landbrug & Fødevarer i relevante sammenhænge.

Stillingen er organisatorisk placeret i området Handel, Marked & Ernæring i afdelingen for Marked & Ernæring. Du må forvente rejseaktivitet.

Du skaber værdi ved, at du:

 • er med til at udvikle afsætningsmuligheder med fokus på danske styrkepositioner på det tyske og svenske marked i dialog med medlemsvirksomheder
 • kender din tool box og står for planlægningen og gennemførslen af aktiviteter (f.eks. seminarer, presseevents) målrettet strategiske kundesegmenter
 • kan omsætte kompleks faglig viden til letforståelige budskaber
 • kan opfange og struktureret afrapportere tendenser i markedet – igennem præcis og effektiv kommunikation.

Derfor ser vi helst, at du har:

 • en længerevarende uddannelse med kommercielt fokus og et godt teoretisk fundament for marketing
 • gerne et par års erfaring med markedsføring og kommunikation B2B – optimalt set fra fødevaresektoren og det tyske og svenske marked
 • en særlig interesse/baggrund for at arbejde med markedsføring af fødevarer, så du kan blive en værdifuld og troværdig sparringspartner for vores samarbejdspartnere
 • gode formuleringsevner mundtligt/skriftligt på tysk og dansk og forståelse for svensk
 • dygtig til projektledelse og budgetstyring.

Dine personlige kompetencer:

 • du formår at tage et projekt hele vejen fra de store tanker til de praktiske opgaver og holder
 • fokus på den strategiske retning
 • du forstår at samarbejde, er udadvendt, og kan lide at netværke
 • du er opmærksom på at videndele på tværs af organisationen og med samarbejdspartnere 
 • du trives med en travl dagligdag
 • du forstår at vurdere og prioritere hvad der skaber kommerciel værdi.

Vi tilbyder:
Mulighed for at udvikle dine kompetencer med international marketing og markedsrelationer i en tidsbegrænset stilling. En attraktiv arbejdsplads med et stærkt fagligt miljø og engagerede kollegaer. Vi udfordrer hinanden dagligt, sætter fagligheden og kvaliteten i vores arbejde højt og skaber værdi og resultater for den danske fødevarebranche.

Henvendelse:
Nærmere oplysninger om stillingen kan fås hos markedschef Mette Jasper Gammicchia på telefon 27245668 eller mail mjg@lf.dk.

Ansøgning:
Send din ansøgning og cv hurtigst muligt ved at klikke på “Ansøg” herunder. Stillingen ønskes besat hurtigst muligt og der indkaldes løbende til samtaler.

Landbrug & Fødevarer er en arbejdsplads med plads til forskelligheder. Internt arbejder vi på at sikre lige muligheder for alle, og vi betragter mangfoldighed som en styrke. Derfor opfordres alle interesserede med de nævnte kompetencer, uanset etnisk tilhørsforhold, religion, kønsidentitet og alder til at søge.

Det danske fødevareerhverv har en vision om at være klimaneutralt i 2050. Sammen med vores medlemmer fra landbruget, fødevare- og agroindustrien, vil vi vise, at der findes en økonomisk bæredygtig vej til en klimaneutral fødevareproduktion. Som repræsentant for hele fødevareklyngen, der understøtter 180.000 arbejdspladser og en årlig eksport på 173 milliarder kroner, repræsenterer vi en værdikæde med tyngde og vilje til at finde løsninger på verdens klimaudfordringer i tæt samspil med resten af Danmark.