Ansøgningsfrist: 30-04-2021

Har du lyst til at gøre en forskel for mennesker med synshandicap? Er du en stærk generalist med god forretningsforståelse og allround erfaring inden for fundraising, og har du mod på at tage ejerskab og drive projekter på partnerskabsområdet? Så er du måske vores nye kollega i Dansk Blindesamfund.

Om os

Dansk Blindesamfund er en interesseorganisation for mennesker med synshandicap. Hver dag kæmper vi for, at blinde og svagsynede kan deltage og bidrage på linje med alle andre. Vi tilbyder rehabilitering, rådgivning, kurser, netværk og støtte, når synet svigter. Vi kæmper for bedre politiske rammer og rettigheder for mennesker med synshandicap. Vi har ca. 200 medarbejdere fordelt på hovedkontoret i Høje Taastrup, Fuglsangscentret i Fredericia og rundt om i hele landet. I Indsamlings- og engagementsteamet vægter vi fællesskabet højt, og så har vi blikket stærkt rettet mod resultatet. Vi skal samle penge ind, så vi kan gøre en forskel for mennesker med synshandicap.

Om stillingen

Indsamlingsarbejdet er i en rivende udvikling. Vi er stærke på de klassiske discipliner inden for privatfundraising, arbejder målrettet med digital fundraising og har igangsat projekter på partnerskabsområdet. Vi har brug for dig, der har bred erfaring på indsamlingsområdet og samtidig er en stærk projektleder. Vi ser dig nemlig som tovholder på vores erhvervspartnerskaber. Det kræver stor personlig fremdrift og mod til at tage ejerskab af opgaven. Du skal vedligeholde og udvikle på de eksisterende partnerskaber og med tiden drive nye partnerskabsprojekter frem. Du kommer til både at bidrage til den daglige drift og opgaveløsning i afdelingen, og samtidig får du dit eget personlige ansvarsområde med at drifte og udvikle partnerskabsprojekter.

Dine opgaver

  • Projektledelse på partnerskabsområdet i samarbejde med afdelingens ledelse – herunder kontakt til eksisterende partnere, projektstyring på nuværende partnerskabsprojekter og videreudvikling af disse
  • Finde nye mulige partnere og udvikle projekter, der skaber gensidig værdi – i første omgang med udgangspunkt i vores arbejde med førerhunde og på området for øjensundhed
  • Gennem opsøgende arbejde og kreativt sind være med til over tid at udvikle et egentligt erhvervsdonorprogram i Dansk Blindesamfund
  • Bistå ved behov i det daglige arbejde i afdelingen – besvare opkald fra bidragydere, udskrive og pakke breve, indlæse TM-filer og andre driftsopgaver, særligt ved vores store kampganeudsen-delser

Om dig

  • Du har mindst et par års erfaring som fundraiser og har kendskab til de forskellige arbejdsgange i en indsamlingsafdeling
  • Du er selvstændig og resultatorienteret og har lyst til at udvikle og drive partnerskabsprojekter
  • Du er en kompetent projektleder, der har mod og drivkraft, tør kaste dig ud i nye ting, gribe telefonen og ringe til en mulig kommende partner, etablere kontakt og udvikle nye projekter, der skaber værdi for såvel Dansk Blindesamfund som for partneren
  • Du kan se dig selv udføre driftsmæssige opgaver og samtidig projektlede på partnerskabsdelen
  • Det er en fordel, hvis du har erfaring med fundraising og projektledelse i en NGO og tidligere har arbejdet med CSR-strategi og partnerskaber
  • Du har formentlig en uddannelse inden for markedsføring eller kommunikation

Vi tilbyder

Du bliver en del af et stærkt kollektiv, hvor vi løfter i flok, og samtidig får du ansvar for dit helt eget område med partnerskabsprojekter. Stillingen er nyoprettet, og du får derfor mulighed for selv at præge arbejdsopgaverne i den retning, du er stærkest. Du får et job, hvor du kommer til at gøre en forskel for mennesker med synshandicap. En arbejdsplads, hvor der er højt til loftet og kort til et godt grin. Vi leder alle vores selvstændige projekter på CRM; digital fundraising, privat- og loyalitetsfundraising, TM osv., og så drifter vi i fællesskab og hjælper hinanden med at få ekspederet de mange administrative opgaver. Du skal være indstillet på denne arbejdsform og ikke være for fin til at smøge ærmerne op, når det manuelle arbejde ved kampagneudsendelser hober sig op.

Løn- og ansættelsesvilkår

Du får kontorplads i verdens mest tilgængelige kontorhus, hvor vi har gratis adgang til fitnessrum og en god kantine. Arbejdsugen er gennemsnitlig 37 timer med betalt frokostpause. Du får løn og pension efter overenskomst og personlige kvalifikationer.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Indsamlings- og engagementschef, Christina Hammer på tlf. 30 73 64 01 eller på mail cha@blind.dk.

Proces

Send ansøgning og cv til job@blind.dk, så vi har det senest den 30. april kl. 9.00.

Første samtale afholdes den 6. maj i tidsrummet 9-15. Forud for samtalen vil de valgte samtalekandidater få stillet en opgave af faglig karakter. Forslag til løsning præsenteres til samtalen og vil være udgangspunktet for den personlige samtale.

Anden samtale afholdes den 12. maj i tidsrummet 10-14.

Forventet tiltrædelse: Aftales nærmere.