HAR VI GLEMT MENNESKET? Hvordan skaber vi digital nærhed?

Konference om den digitale dialog mellem det offentlige og borgerne

Danmark er verdensmester i ”Digitalisering” – vi er meget, meget dygtige til at effektivisere og digitalisere borgernes dialog med det offentlige, og kan gennemføre rigtig meget hjemme fra egen pc og mobil. Men har vi glemt det menneskelige aspekt?

Regeringen ønsker med nærheds-reformen at skabe en offentlig sektor med mere tillid, faglighed og arbejdsglæde – til gavn for borgerne, så de oplever mere ‘nærhed & kvalitet’ i deres møde med det offentlige. Det skal selvfølgelig understøttes digitalt. Men hvordan skaber vi mere nærhed digitalt? Vores digitale selvbetjening er allerede en stor succes, som sparer mange ressourcer i det offentlige. Men koster det i forhold til ‘nærhed og kvalitet’, når en stor del af dialogen foregår digitalt og hvad betyder det for borgernes ‘privacy’ og tryghed? Hvor kan vi slet ikke have digital dialog, hvor ligger de uudnyttede potentialer og hvad har vi lært af corona-tiden?

PROGRAM (se detaljeret program på Den Digitale Borger):
8.00 – 9.00
Tjek-in og morgenmad

9.00 – 9.10
Velkomst og dagens program v. ordstyrer Thomas Kragh & Thomas Wahl, Direktør, Dansk Markedsføring

9.10 – 10.30: Workhop v. Lars AP: “Hvad har vi lært af Corona?”

Nærhed og kontakt er livgivende for os mennesker. Og i de øjeblikke, hvor vi oplever en uhørt høj grad af forbundethed med verden omkring os, sker der noget interessant: Vi åbner op. Folder vores sande jeg ud. I sin nyeste bog (Århsome) har Lars analyseret over 10.000 flinkheds-vidnesbyrd fra danskere. I denne lynbørge af en workshop finder vi hver især 2 x århsome-øjeblikke, vi hver især har oplevet i Corona-perioden. Sammen afsøger vi, hvordan erfaringerne derfra kan inspirere os til at skabe århsome og nærhedsskabende øjeblikke i det digitale møde med borgeren. Både personligt – og til mødet mellem borgeren og det offentlige

Her er hvad vi gennemgår:

 • en mini-workshop, hvor du finder to århsome-øjeblikke fra din egen tilværelse. (hint: Du bliver gladere, bare af at tænke på dem)
 • fif til, hvordan du bruger egne, personlige kontaktsituationer, som afsæt for at finde på nærhedsskabende løsninger i dit arbejde
 • en kortlægning af hvor, hvornår og under hvilke omstændigheder positiv social interaktion opstår
 • kort introduktion over de væsentligste teorier om forbundethed
 • … og et bedre humør. Seriøst. Forskning viser, at alene det at tale om positive sociale interaktions-situationer løfter dit humør

Vi samler op på workshoppen i løbet af dagen …

10.30 – 11.00: Pause

11.00 – 11.30: Udviklingen af Aula – det største projekt med involvering af borgerne v. Jesper Nørding Petersen

Aula-portalen giver elever, pædagogisk personale og forældre adgang til informationer fra skolen og dagtilbud. Aula erstatter folkeskolernes brug af SkoleIntra og er kommunikationskanal i folkeskoler og SFO’er i alle landets kommuner og desuden i dagtilbud i 97 kommuner.

Hvordan skaber man nærhed i dialogen mellem forældre, børn, pædagoger og lærere, når 2,1 millioner brugere skal benytte den samme fælles kommunikationsplatform? AULA blev lanceret i oktober 2019, og forud gik flere års udvikling og brugerinddragelse for at skabe en enkel, sikker og brugervenlig løsning, som forsøgte at fjerne unødvendig støj i en travl hverdag for landets børnefamilier, lærere og pædagoger. I oplægget vil Jesper komme ind på både udviklingsprocessen og de konkrete metoder, som sikrede en stærk lancering af et kritisk – og ofte kritiseret – værktøj i mange danskeres nære relation mellem skole og hjem

11.30 – 12.00:  Analyse af borgernes interaktion med det offentlige v. Anne-Sofie Thomsen, KL

Det digitaliserede samfund betyder, at utallige processer og gøremål er blevet nemmere, hurtigere og smartere for flertallet af borgerne. Men det gør det også svært for nogle borgere at følge med, når barren og forventninger konstant hæves. KL og Digitaliseringsstyrelsen har sammen udarbejdet en ny analyse, der bygger på fokusgrupper, interview med borgere og fagprofessionelle for at blive klogere på, hvornår digitalisering hindrer borgeren i at interagere med den offentlige sektor og det øvrige samfund. Her er der blevet fundet en række barrierer, der med fordel kan nedbringes, hvis den digitale ulighed skal udviskes. Med udgangspunkt i undersøgelsen, præsenterer Anne-Sofie de væsentligste pointer om borgerens oplevelser i interaktion med den offentlige, digitale sektor og i det digitaliserede samfund.

12.00 – 13.00: Frokost

13.00 – 13.20: Opsamling på workshop m. Lars AP

Fra morgenens workshop samler vi op …

13.20 – 13.50: Lene Ærbo Pedersen: Successer og not-so-much – offentlige apps; herunder Smittestop-app’en

“Digitalisering er en kompleks størrelse og den gode løsning opnås kun, hvis alle dele af projektet er håndteret godt og hvis alle parter i projektet har ejerskab. Vi skal passe godt på den store tillid danskerne har til digitaliseringen – den er unik. Tilliden giver den gode og brede anvendelse af løsningerne.”

13.50 – 14.30: Peter Svarre: Giv os nærheden tilbage

Digitalisering kan være fantastisk til at levere effektiv offentlig service, men digitalisering betyder også, at vi mister nærheden til borgerne. Vi møder ikke længere borgerne ansigt til ansigt med det resultat, at vi ikke længere føler samme grad af etisk ansvar for den enkelte borger. I den digitale verden holder borgere nemt op med at være mennesker og bliver i stedet datapunkter, objekter for algoritmiske beslutninger eller personaer, der kan nudges til bestemte handlinger.

Hvis vi ikke bare skal levere effektiv, men også etisk ansvarlig og borgernær offentlig service, bliver vi nødt til at tænke ansvarlighed, nærhed og etik tilbage i vores digitale løsninger.

Det er emnet for dette oplæg af Peter Svarre, som har 20 års erfaring med digital produktudvikling, og som sammen med Dansk Design Center arbejder på at udvikle Det Digitale Etikkompas, som er et redskab, som kommer til at hjælpe virksomheder og organisationer med at designe etiske digitale services.

Du kommer til at høre om:

 • Hvordan udvikler man etiske og borgernære digitale produkter og services?
 • Hvorfor skal man nu fokusere på etik? Og hvad er værdien?
 • Konkrete tips og tricks til at øge den etiske bevidsthed og dermed kvaliteten af de digitale services
 • Masser af eksempler på steder, hvor det er gået helt galt med etikken, men også eksempler på det modsatte
 • Sneak peak på Det Digitale Etikkompas

14.30 – 15.15: Liselotte Astrup & Kasper Saunders Bang: 20 års erfaringer med e-demokrati på dansk og europæisk niveau – En gave til demokratiet eller en narresut?

E-demokrati handler om, gennem målrettet anvendelse af it-værktøjer, at bidrage til styrkelsen af demokratiske processer og strukturer i samfundet. Med andre ord; e-demokrati begrebet indeholder et overordnet løfte om, at samfundet skal blive et bedre, mere åbent og demokratisk sted at være, ved at anvende teknologi som værktøj.

Igennem de seneste mere end 20 år har en lang række europæiske lande forsøgt sig med digitale løsninger, der skal invitere borgerne ind i det demokratiske maskinrum og være med til at skabe politiske løsninger på hverdagens udfordringer. Superlativerne står nærmest i kø, når man fra politiske hold har skulle tale for indførelsen af ”borgerindflydelses-systemer”; ”Mere demokrati, øget indflydelse” og ikke mindst kioskbaskeren ”at bringe borgerne og politikerne tættere sammen, mindske afstanden og fjerne en stigende politikerlede i samfundet”.

Men hvordan er det så gået med denne positivistiske fortælling? Hvad viser mange års forskning på området der sker, på dansk og europæisk plan, når man inviterer folk inden for ”at lege politikere for en dag” gennem it-værktøjer? Styrker det rent faktisk demokratiet eller er det bare noget vi går og tror?

Du kommer til at høre om:

 • Praktiske erfaringer med Folketingets Borgerforslag.dk løsning
 • Hvad er e-Demokrati for en størrelse
 • Hvad er erfaringerne fra Danmark og EU landende med resultaterne af indførelsen af e-Demokrati teknologier?
 • Et specifikt dyk ned i en undersøgelse af metoden ”Borgerforslag” i danske kommuner. Når nu man giver folk ordet og spørger ”hvad vil I have”, hvad beder de så om … egentligt?

15.15 – 15.30: Pause, kaffe og kage

15.30 – 16.00: Rikke Hougaard Zeberg, Direktør i Dansk Industri, Digital

Borgeren i centrum, når vi udvikler nye løsninger – nærhed eller inklusion, hvor er vi ?

Rikke Hougaard Zeberg har været i orkanens øje i de seneste år som direktør i det centrale organ for den offentlige digitalisering, Digitaliseringsstyrelsen. Pr. 1. januar 2021 har hun sat sig for bordenden af branchefællesskabet DI Digital og DI’s digitaliseringspolitiske dagsorden, og giver her et indblik i hendes overvejelser om borgerens såvel som virksomhedernes ansvar i en bæredygtig digital omstilling. Vi har et stort potentiale i fremtiden, men det kræver intelligente løsninger med borgeren i centrum gennem stærke offentlig-private samarbejder.

16.15 – 16.45: Panel-debat

Hvad skal vi gøre anderledes – hvad kan vi gå hjem og ændre i morgen? Debat og spørgsmål fra salen.
Panelet består af:

 • Rikke Hougaard Zeberg
 • Peter Svarre
 • Lars AP
 • Lene Ærbo Pedersen
 • Kasper Saunders Bang

Praktiske oplysninger om konferencen:
TIVOLI HOTEL & CONGRESS CENTER
ARNI MAGNUSSONS GADE 2, 1577 KØBENHAVN

Tilmelding via Den Digitale Borger: https://dendigitaleborger.dk/ eller her på siden.

Priser (ex. moms):
Early Bird til og med 22. februar 2021:
Dansk Markedsføring medlemmer kr. 1.995
Øvrige: kr. 2.495
Øvrige + medlemskab af Dansk Markedsføring kr. 2.495

Lazy Bird til og med 14. maj 2021:
Dansk Markedsføring medlemmer kr. 2.995
Øvrige kr. 3.495
Øvrige + medlemskab af Dansk Markedsføring kr. 3.495

Pris efter 14. maj 2021:
Dansk Markedsføring medlemmer kr. 3.495
Øvrige kr. 3.995
Øvrige + medlemskab af Dansk Markedsføring kr. 3.995

Partner
Partner