1:1 Markedsføring

Netværkschef: Finn Thomsen, DIRECTion Marketing

Om Netværket

‘Consumers Are Losing Trust And Patience With Marketers’ lød det fra Forrester allerede i 2009 som konklusion på en analyse af forbrugere og virksomheder. Og rapporten konkluderede ‘Marketers who don’t allow customers to decide how they can contact them not only risk being ignored but also invite a social backlash as consumers berate them in the groundswell of Social Computing’.

Her i 2020 – 11 år senere(!) – handler det stadig om at behandle dine kunder på en måde, der får dem til at føle sig værdsat – og derfor fortsætter relationen.

For som Seth Godin mindede os om på Nordic Business Forum 2016-konferencen: ‘We can treat different people differently – at scale’ https://bit.ly/2O43LUA (2:37)

Det gør vi – frit oversat – med ‘1:1 Markedsføring’, hvor kundedata brugt rigtigt faciliterer dialogen. Og dermed relationen. Vel at mærke på kundens præmisser.

CRM-systemet er det uundværlige middel til at nå målet: Den optimale kunderelation, der giver kunden og virksomheden størst muligt udbytte. Win-win!

Hvordan du opnår det – både nu og fremover – fokuserer vi på i netværket ‘1:1 Markedsføring’. I relation til jeres eget system. Og i et format, der i høj grad involverer, engagerer og motiverer.

Med kundedata(basen) som fundament for processen debatterer vi muligheder og best practices fra kundeindsigt, over kontaktpunkter og oplevelser til den individuelle kunderejse – set fra både kundens og virksomhedens synspunkt. Hvor trækkes grænsen mellem ‘clever’ og ‘creepy’ oplevelser? Hvordan vælges og udnyttes de mest relevante mediakanaler og -platforme, som bedst faciliterer kundedialogen? Hvornår begrænser GDPR relationsudviklingen – og hvordan udnyttes loven til at styrke relationen? Hvilke fordele og ulemper ser medlemmerne ved egne crm-systemer – både positive og negative erfaringer?

Listen med relevante spørgsmål om håndtering af kunderelationer vokser konstant. Og i netværket ‘1:1 Markedsføring’ er vores agenda i konstant forandring. Medlemmernes skiftende ønsker og behov sætter rammerne for indholdet. Og professionelle eksperter på de respektive områder bidrager som inspiratorer til dit fulde udbytte af medlemskabet.

UDBYTTE

  1. Relevant sparring om dine – og netværkskollegers – aktuelle udfordringer mhp umiddelbar eksekvering
  2. Løbende erfaringsudveksling med fokus på best practice til forbedring af egne kunderelationer/egen markedsføring
  3. Professionelle eksperters inspirerende indlæg om medlemsvalgte emner – inkl mulighed for individuelle Q&A’s
  4. Fagligt kompetente netværksrelationer inden for et højprofileret fokusområde

NB! Dit forventede udbytte er baseret på adskillige års erfaring med facilitering af faglige netværk. Også her er ‘Du får, hvad du gi’r’ et vigtigt mantra for både forventningsafstemning og -indfrielse. Netop derfor kan vores møder ofte opleves som workshops, hvor involvering og interaktion resulterer i vædifulde takeaways.  

Kontakt mig gerne med evt spørgsmål og/eller få uddybet dit udbytte – jeg fanges bedst på mobil 4055 8055 og mail finn@thomsen.as. Se evt profil på linkedin.com/in/finnthomsen eller baggrund på direction-marketing.com.

Målgruppe:

Det gamle ordsprog ‘Lige børn leger bedst’ er et andet netværksmantra, Derfor er det vigtigt at sikre et vist – gerne fælles – kompetenceniveau hos medlemmerne. 

Det betyder, at du i dette tilfælde skal have ansvar for etablering og udvikling af jeres kunderelationer – strategisk og/eller operationelt. Lige som du har arbejdet med salg og/eller markedsføring i 5+ år.

Ser du desuden dig selv som aktiv networker, passer din profil perfekt til ‘1:1 Markedsføring’.

Mødetid & sted: 

Netværket mødes fem gange i 2021: kl. 8.00 – 10.30. For at skabe de tætteste netværksrelationer mødes vi som udgangspunkt hos hinanden på skift. Alternativt har vi backup hos Dansk Markedsføring, Nordre Fasanvej 113-115, 1. sal, 2000 Frederiksberg, som også sørger for en god begyndelse med kaffe/the, vand, frugt og en morgenbolle/croissant.

Spørgsmål: 

Hvis du har spørgsmål til netværket eller indholdet er du meget velkommen til at kontakte Finn på 4055 8055 / finn@thomsen.as eller Thomas Wahl, direktør i Dansk Markedsføring på 2255 7244 eller tw@markedsforing.dk

Tilmelding

Ønsker du at tilmelde dig dette eller et af vores andre netværk (forudsætter at du er medlem af foreningen) så send en mail til: tilmelding@markedsforing.dk med følgende informationer: 

  • For- efternavn
  • Email
  • Mobil
  • Titel og virksomhed
  • Navn på det netværk du ønsker at tilmelde dig