Articles tabs

Courses tabs (CT)

Reklame For Alvor

 

OM REKLAME FOR ALVOR

Reklame for Alvor er hele vejen igennem et frivilligt initiativ, der samler hele den danske kommunikations, reklame- og mediebranche, som går sammen om at forære en kampagne til en humanitærorganisation eller et godgørende formål. Reklame for Alvor kører engang om året hvor de organisationer som ikke selv kan gøre opmærksom på deres sag, kan søge og vinde Reklame for Alvor prisen.

 

Ansøgnings fristen for organisationer til Reklame for Alvor  falder som oftest i midt maj, og den forventede kampagne løber af stablen engang i Februar

 

Huset Markedsføring er tovholder på Reklame for Alvor og står for at facilitere og organisere projektet i Danmark.

 

Du kan læse meget mere om projektet på Reklame for Alvors hjemmeside.

 

REKLAME FOR ALVOR 2015

Årets afsender blev Børn, Unge & Sorg

 

HVEM KAN SØGE:
Alle organisationer, enkeltpersoner eller grupper, som arbejder for en humanitær eller samfundsorienteret sag, kan blive afsender af kampagnen.

Reklame for Alvor henvender sig primært til organisationer, der i dag ikke har økonomisk mulighed for at markedsføre sig selv i de brede medier. Organisationer med store marketingbudgetter kan således ikke umiddelbart komme i betragtning, med mindre de kan dokumentere, at der ikke er eller har været afsat ressourcer til det pågældende område. Organisationer eller foreninger, som tidligere er blevet tildelt Reklame for Alvor kan ikke søge igen, før der er gået 5 år. Den vindende kampagne kommer til at køre i februar måned 2015.

 

HVORDAN SØGER MAN?

Ansøgningen til Reklame for Alvor 2016 skal sendes til Huset Markedsføring inden (datoen er ikke fastsat). Den skal indeholde oplysninger, som viser, at der foreligger et uomtvisteligt behov for støtte til det foreslåede formål. Ansøgningen skal indeholde:

1. Baggrunden for ansøgning
2. Budskabet, der skal kommunikeres (maximalt 30 ord)
3. Argumentation for budskabets relevans - for hele landet
4. Målsætningen for kampagnen
5. Beskrivelse af organisationens virke
Den formelle ansøgning bør ikke fylde mere end to A4 sider, men supplerende materiale er velkomment som bilag.

 

HVILKET FORMÅL KAN KAMPAGNEN HAVE?
Reklame for Alvor skal bidrage til et defineret samfundsengagerende formål. Projektet skal afvikles således, at det enten resulterer i en konkret handling,
f.eks. pengeindsamling, øget engagement eller i en holdningsændring i samfundet. 

 

KOSTER DET NOGET?
Reklame for Alvor vil for så vidt muligt være uden omkostninger for afsenderen. Alle udgifter frem til skitsearbejderne dækkes af konkurrencedeltagerne selv (reklamebureauerne). Udarbejdelsen af vinderkampagnen bliver dækket gennem frivilligt arbejde (det vindende bureau) og sponsorer. Mediaomkostninger dækkes af de media, der sponserer projektet.

Bemærk: Reklame for Alvor dækker kun omkostninger i forbindelse med de i briefingen beskrevne opgaver. Ønsker afsenderorganisationen noget materiale/arbejde ud over dette, må dette aftales og afregnes direkte med reklamebureauet. Hvis bureauet ikke ønsker flere opgaver end de i briefingen beskrevne, afholdes disse ekstraomkostninger af afsenderen/organisationen selv.

 

GODE RÅD
En ansøgning bør anskueliggøre et konkret behov, en mangel, eller på anden måde illustrere at sagen i Danmark ikke har den fornødne økonomiske eller folkelige opbakning, til trods for et stort potentiale. Her er konkrete tal altid godt, f.eks. hvor mange mennesker drejer det sig om, hvor stor en procentdel af disse oplever problemer, hvilke problemer kan man i praksis gøre noget ved og hvordan. En god ide er også at skele til andre lande, og se om der er projekter, der viser hvor stort potentialet i Danmark er. Fortæl om, hvad der bliver gjort på området i forvejen og hvorfor dette ikke er nok.

 

ANSØGNINGEN SKAL SENDES TIL:

Huset Markedsføring, att: Reklame for Alvor, Nordre Fasanvej 113- 115, 2000 Frederiksberg

 

KONTAKT

Hvis du har praktiske spørgsmål, er du velkommen til at ringe til Huset Markedsføring på telefon 38118788.

Projektleder Sif Neldeborg, + 45 28156934, sn@markedsforing.dk

FØLG REKLAME FOR ALVOR PÅ FACEBOOK HER