Articles tabs

Courses tabs (CT)

The M List er stedet hvor Dansk Markedsføring fremhæver de allerdygtigste indenfor vores branche, og hvor du kan læse kollegaer, kunder og konkurrenters bud på hvad der kendetegner dem og de udfordringer de står overfor.Sådan udvælges The M List

The M List udvælges hvert år af et advisory board der med hver deres faglige indgangsvinkel og på baggrund af 5 udvælgelseskriterier står for udvælgelsen af M Liste profilerne.
 
2019 advisory board:
 
 
De 5 kriterier er: 
 
1: Fagligt kompetenceniveau
Profilerne i The M List har inden for deres område et fagligt kompetence niveau der outperformer deres kollegaer i branchen. Deres faglighed favner og stikker både dybt og bredt og The M List profiler er screenet ud fra at kunne sætte nye standarder i deres branche eller område. Deres faglighed følger tidens tendenser og de forstår at udvikle deres faglige kompetencer i en relevant og for deres virksomhed konkurrencemæssig stærk og differentierende retning. 
 
2: Visionær og innovativ
Marketing disciplinerne forandrer sig i lyntempo og  The M List profilerne har et blik for, samt vilje til at være visionære og se fremad. De er nytænkende og forandrende på en facon, hvor de ikke blot udvikler nye idéer, men også tør realisere dem. De ser muligheder og nye teknologier og går efter at udnytte disse i deres faglige arbejde gennem bevidste målrettede handlinger. The M List profiler er med innovation og typisk digital innovation med til at transformere det danske marketing billede.
 
3: Synlige resultater
The M List profiler har skabt tydelige og relevante resultater som understøtter mål og visioner for deres virksomheder og organisationer. Om man er ud af marketing, kommunikation eller mediedisciplinerne, så kan feltet påvise målbar- og resultatskabende effekt af deres marketingindsatser.
 
4: Anerkendelser og vundne branchepriser
Om det drejer sig om kreative priser, effekt priser som AEA eller branchepriser kan man  ikke komme uden om anerkendelse og priser inden for de enkelte marketing discipliner. Profilerne i The M List har høstet stor anerkendelse i løbet af året, hvilket er er en god indikator på, om man er på toppen af sin branche og formår at få anerkendelse for kvaliteten i sit arbejde. 
 
5: Kommunikations- og ledelsesevner
The M List profiler forstår sig på mennesker og er derfor god til både at kommunikere og lede med alle slags stake-holdere, samarbejdspartnere og aktører. De har stærke evner til at skabe relationer i og uden for deres virksomhed/organisation.  The M List profiler gå forrest og evner at blive respekteret blandt sine kollegaer i og uden for branchen og ved hvordan man udvikler og motiverer kollegaer og medarbejdere.
 
Der er mulighed for at indstille profiler som Advisory Boardet efterfølgende på baggrund af udvælgelseskriterierne vil vurdere.
 
Som noget nyt vil 2018 udgaven af The M List samtidig danne grundlag for nomineringerne til Årets CMO der udvælges i samarbejde med Berlingske Business. 
 
Deadline for indstillinger til 2019 listen er 30.8.18 kl. 09.00
 

 

Begrundelse: