Articles tabs

Courses tabs (CT)

Salgs- og leveringsbetingelser for Huset Markedsføring

 

1. Generelt

Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, salg og leverancer medmindre andet skriftligt er aftalt mellem Parterne.

2. Priser

Alle priser er opgivet i danske kroner og det er tydeligt angivet, om priser er med eller uden moms. Der pålægges et administrationsgebyr på 28 kr. ekskl. moms. på alle fakturaer.

3. Betaling

Vi modtager følgende betalingskort:

  • Visakort
  • Mastercard

Al kortbetaling på hjemmesiden sker elektronisk. Betalingen vil først blive hævet fra den anførte konto, når varen er sendt fra os. Skal betaling ske ved fremsendelse af faktura, betales senest den dato, fakturaen angiver som sidste rettidige betalingsdag. Hvis der ikke er angivet en betalingsdato, skal betaling ske kontakt ved levering.

Betales senere end aftalt, er Huset Markedsføring berettiget til at opkræve morarenter fra forfaldsdagen i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser herom.

4. Levering af varer

Levering sker til den af køber afgivne adresse medmindre andet er aftalt.

5. Fortrydelsesret ved køb af varer

Hvis du fortryder dit køb, kan du returnere dine varer inden 14 dage, såfremt varen er ubrugt, fejlfri og i den originale emballage. Returnering sker for egen regning. Bemærk venligst, at fortrydelsesretten for vores services kan være aftalt til at være mindre end de 14 dage, se nedenfor for så vidt angår kurser og arrangementer.

Returnerede varer sendes med kopi af faktura til:

Huset Markedsføring

Nordre Fasanvej 113 – 115

2000 Frederiksberg C

6. Reklamationsret

Varerne er dækket af 2 års reklamationsret fra fakturadatoen. Reklamationsretten dækker ikke fejl eller skader opstået ved brug.

Klager vedrørende defekte, mangelfulde eller forkerte leveringer skal meddelels skriftligt med det samme og senest 30 dage fra fakturadatoen. Returnering sker for egen regning.

Klager kan sendes til:

E-mail: medlemsservice@markedsforing.dk

Post:

Huset Markedsføring

Nordre Fasanvej 113 – 115

2000 Frederiksberg C

Særligt om medlemskab

Læs mere om medlemsskab af Huset Markedsføring her.

Særligt om kurser, arrangementer mv.

læs her

Udstedes kursusbeviser?

Ønskes kursusbevis for deltagelse på et kursus, anføres det ved tilmeldingen. Det kan også bestilles efter kursets afholdelse ved henvendelse til tilmelding@markedsføring.dk eller tlf. 3811 8787. Det er et krav for udstedelse af kursusbevis, at du har deltaget i minimum 85 % af undervisningstiden.

Tilbydes målrettede virksomhedskurser?

Ring på tlf. 3811 8787 og hør nærmere om mulighederne for et målrettet kursus særligt til din virksomheds ønsker og behov. 

Kan lokalerne lejes?

Huset Markedsføring udlejer gerne sine kursuslokaler til vores medlemmer eller andre?. Ring og hør nærmere herom på tif. 3811 8787.