Det går fremad for et af landets største reklamebureauer DDB Copenhagen.

Bruttoavancen i DDB inkl. Spoiled Productions steg i 2015 med 8,6 pct., og omkostningerne blev reduceret med 23,4 pct., hvilket resulterede i et lille overskud på den primære drift.

I 2014 blev det her til et minus på 6,5 mio. kr., mens det i 2015 blev til et plus på ca. 100.000 kr. 

Ifølge ledelsesberetningen i årsregnskabet tegner den generelle økonomiske situation i samfundet mere positivt, end den har gjort længe, så der er forsigtig optimisme at spore:

- 2016 vil dog stadig bære præg af forsigtighed i marketing-investeringer og et prisniveau på reklameydelser, der er presset helt i bund. Derudover er de faste fee-aftaler sjældne, og samlet set er det derfor forbundet med usikkerhed at give et præcist bud på bruttoavance og resultat. Selskabets nuværende forventning til 2016 er et positivt driftsresultat på 100.000 kr., lyder der.

Tilfredshed med resultatet

DDB Copenhagens tidligere adm. direktør, Pernille Gjøls-Andersen, der afløstes af et ledelsesteam bestående af Thomas Fabricius, Anders Wik og Thomas Erichsen i maj, er godt tilfreds med resultaterne skabt i 2015.

- 2015 var et godt år for DDB Copenhagen, hvor øget aktivitet og nogle af de justeringer vi gjorde i 2014 kom os til gode. Jeg er meget tilfreds med årets resultat og glæder mig over, at jeg kan overlade et bureau i god form til det nye ledelsesteam, lyder det fra Pernille Gjøls-Andersen i en pressemeddelelse.

- Årsagen til at resultatet ikke er endnu bedre, skal findes i den ekstraordinært høje husleje, som bureauet har hængt på siden 2003, hvor man skiftede lokalerne i Shell Huset ud med Bredgade 6 – og som løber yderligere to år. Sættes denne til maksimalt huslejeniveau for DDB netværket, bliver resultatet af vores primære drift i omegnen af 4,6 mio. kr. og en overskudsgrad på ca. 14 pct., fortsætter hun.

- Vi har overtaget et sundt bureau i fremgang, hvor tilgangen af nye kunder samt stor aktivitet blandt eksisterende, har givet os en god start på 2016. Vores primære opgave som nyt ledelsesteam er at sætte yderligere skub i den udvikling, vi har oplevet de seneste måneder, siger DDB’s Managing Director Thomas Erichsen.

Han kan fortælle, at DBB sluttede 2015 af med en masse nye kunder, heriblandt nemlig.com, HBO Nordic og Gammel Dansk.

Forsikringsselskab vælger DDB

Tilgangen er fortsat i 2016, hvor fx LB Forsikring – Danmarks femte største forsikringsselskab på privatmarkedet med 375.000 medlemmer – er føjet til kundelisten.

Samarbejdet startede tilbage i januar, hvor DDB blev valgt efter en kort sonderingsrunde.

- Vi valgte DDB baseret på deres historie som et strategisk stærkt kreativt bureau. Derudover var der en rigtig god kemi, hvilket vi også tillagde stor værdi i en opstartsfase på et længere samarbejde, siger Christophe Kirkegaard, kommunikations- og marketingdirektør hos LB Forsikring.

- Vi er i gang med en større brandstrategisk øvelse, hvor vi fremadrettet skal tune vores forretning til i højere grad at udnytte vores stærke omdømme og høje medlemstilfredshed. Samtidig ser vi store markedsmæssige forandringer fremadrettet, hvor det at have et kendt og stærkt brand har stor betydning også inden for det digitale område. Vores samarbejde er kommet rigtig godt fra start og vi ser frem til at samarbejde om vores ambitiøse planer de næste år, fortsætter han.

Thomas Erichsen glæder sig naturligvis over den nye kunde.

- LB Forsikring er en utrolig spændende virksomhed med et stort potentiale. De har en af markedets bedste produktporteføljer og en meget kompetent og tillidsbaseret tilgang til deres bureausamarbejder. Deres samarbejdsorienterede tilgang, i kombination med vores rolle som lead-bureau på tværs af ydelser, er den perfekte måde at få mest muligt ud af vores kompetencer, siger han.

LB Forsikring og DDB arbejder sammen på flere niveauer, fra korte operationelle tiltag, til taktiske kampagnekoncepter såvel som større brandstrategiske beslutninger. Og allerede nu mødes LB Forsikrings medlemmer af en kampagne, der sætter fokus på brandsikkerheden i hjemmet.

Se et eksempel på samarbejdet her:

DDB inkl. Spoiled Productions 2015

  • Bruttoavance: 32,663 mio. kr. +8,6 pct.
  • Bruttoavance pr. medarbejder: 848.390 kr. +15,7 pct.
  • Lønandel: 61,9 (82,6) -25 pct.
  • Resultat af primær drift: 0,124 mio. kr. +101,9 pct./ +6,603 mio. kr. i forhold til året før
  • Resultat af primær drift pba. maksimal netværks husleje: 4,652 mio. kr. (14 pct. overskudsgrad)